Ulga na złe długi – kiedy można skorzystać?

Niestety, czasem się zdarza, że kontrahent nie zapłaci za usługę lub towar (albo zapłaci z opóźnieniem), a podatek zapłacić trzeba. Ministerstwo Finansów, znając ten problem, wprowadziło rozwiązanie, które wspiera przedsiębiorców w tej kwestii. Ulga na złe długi to możliwość skorygowania należnego podatku, w przypadku kiedy kontrahent nie opłaci faktury.

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi i jak wygląda procedura? Czy można skorygować tylko podatek VAT, czy także dochodowy? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Ulga na złe długi – zmiany w 2020 r.

Tzw. ulga na złe długi jest odpowiedzią rządu na problemy przedsiębiorców związane z nieopłaconymi fakturami. W sytuacji, kiedy dostawca towaru lub usługi nie otrzyma zapłaty to nie dość, że ponosi koszty, które nie przyniosły przychodu, to ponadto po jego stronie powstaje jeszcze obowiązek uiszczenia z własnych środków należnych podatków. Ulga na złe długi daje prawo do odzyskania należności w wysokości odprowadzonego podatku lub podatków.

Do 2020 r. ulga na złe długi była wykazywana przez przedsiębiorców jedynie dla celów VAT. Na początku bieżącego roku zaszły zmiany i prawo do skorzystania ze zwolnienia odnosi się także do podatku dochodowego.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby mieć prawo do ulgi na złe długi?

Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których należność nie została uregulowana (lub zbyta) w przeciągu 90 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin płatności faktury (lub przewidziany umową). Termin 90 dni dotyczy ulgi na złe długi zarówno w podatku VAT, jak i dochodowym.

W sieci można znaleźć błędne informacje, jakoby ulga na złe długi (w podatku VAT) obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 dni. Ta informacja jest nieaktualna – w 2019 termin skrócono do 90 dni.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

W działalności gospodarczej przychód to kwota należna, choćby faktycznie nie została otrzymana. Wystawca faktury przychodowej musi ją zaewidencjonować, obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy i odprowadzić zaliczkę do urzędu skarbowego. Jednocześnie nabywca tę samą kwotę może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nawet jeśli nie została przez niego opłacona. Nabywca zmniejszy sobie wtedy podstawę do opodatkowania podatkiem PIT.

Ulga na złe długi koryguje (wierzycielowi odejmuje a dłużnikowi dodaje) podstawę do obliczenia zaliczki na podatek. Zwolnienie jest przywilejem albo obowiązkiem. W zależności od tego, czy rozpatrujemy je w odniesieniu do wystawiającego fakturę (wierzyciela), czy nabywcy towaru/usługi (dłużnika).

Ulga na złe długi w podatku dochodowym jest prawem wierzyciela i obowiązkiem dłużnika w sytuacji, kiedy:

 • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzający dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury (licząc od końca roku) upłynęło mniej niż 2 lata,
 • transakcja dotyczy podatników, których przychody są opodatkowane w Polsce.

Ponadto zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do transakcji udokumentowanych fakturą (rachunkiem) lub umową z terminem płatności przypadającym po 31 grudnia 2019 r.

Jeżeli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony, to wierzyciel nie może zastosować ulgi na złe długi.

Wierzyciel może dobrowolnie zmniejszyć podstawę opodatkowania o zaliczaną do przychodów nieuregulowaną należność. Natomiast dłużnik ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane.

Z ulgi na złe długi można skorzystać na dwa sposoby:

 • w zaliczce na podatek,
 • w zeznaniu rocznym.

Jeżeli wartość dochodu w danym miesiącu jest mniejsza niż wartość nieuregulowanej należności, to sprzedawca odlicza cały dochód. Pozostałą do odliczenia należność odlicza w kolejnej zaliczce (lub zaliczkach – do momentu aż nie odliczy całej należności albo dłużnik nie ureguluje jej).

Ulga na złe długi w podatku VAT

Zasady zastosowania ulgi na złe długi funkcjonującej w podatku od towarów i usług są praktycznie takie same jak w podatku PIT z dwiema różnicami:

 • wierzyciel i dłużnik muszą być czynnymi podatnikami VAT,
 • nie ma przepisu mówiącego, że nieopłacona faktura musi mieć termin płatności po 31 grudnia 2019.

Ulgę na złe długi wykazuje się wtedy w nowym pliku JPK_VAT z deklaracją.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"