Ujmowanie kosztów NKUP w rachunku zysków i strat.

Przedsiębiorcy bardzo często mają wątpliwości odnośnie tego, czy poprawnie sporządzili rachunek zysków i strat za dany rok. Co stanie się na przykład wówczas, kiedy kosztów NKUP nie ujęło się w tym rachunku? Czy w związku z tym powinno się je wyłączać w momencie sporządzania zeznania podatkowego za ten rok? 

Aby mieć możliwość poprawnego ustalenia dochodu lub straty podatkowej, należy w ewidencji księgowej wyodrębnić koszty bilansowe NKUP. Są to te, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Poza tym trzeba wyodrębnić również przychody bilansowe PNP czyli takie, które nie podlegają podatkowi. 

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!Takie koszty są po prostu zwolnione z podatku dochodowego lub takie, które nie stanowią przychodu dla celów tego podatku. Jak tego dokonać? Otóż przeważnie trzeba wprowadzić oddzielne konto dotyczące ewidencji analitycznej, która prowadzona jest do danego konta syntetycznego kosztów lub przychodów, jakie następnie ujmowane są w księgach rachunkowych. Wtedy jednostka chcąc ustalić wysokość dochodu czy straty, jak również kwestii takich jak chociażby podstawa opodatkowania oraz wysokość należnego podatku dochodowego, będzie musiała wyłączyć z kosztów bilansowych koszty NKUP. 

Z kolei z przychodów trzeba będzie wyłączyć przychody PNP. Pamiętać trzeba jednak o tym, że w taki sposób postępuje się tylko i wyłącznie dla potrzeb dokonywania rozliczeń podatku dochodowego. Rachunek zysków i strat to miejsce, w którym wykazać trzeba oddzielnie przychody i koszty, a także zyski i straty. Wykazać tam należy również obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego zarówno w stosunku do bieżącego jak i poprzedniego roku obrotowego. W rachunku wykazuje się wszystkie koszty i przychody bilansowe, obojętnie czy wywierają one jakiś wpływ na rozliczenie podatkowe czy też nie. Trzeba zatem pamiętać o tym, że wszelkie koszty oraz przychody, które zostały ujęte w księgach rachunkowych muszą także zostać wykazane na rachunku zysków i strat. Chodzi oczywiście o ten sam rok. 

Mało tego, nie można zapominać o tym, iż kwota wyniku finansowego, która zostanie zaprezentowana w rachunku zysków i strat będzie musiała być identyczna jak kwota tego wyniku, która została wykazane w pasywach bilansu. Ustala się ją na koncie 86, które nosi nazwę „Wynik finansowy”. Pamiętajmy o tym, iż rachunek zysków i strat to informacja o tym, jaki jest wynik finansowy danej jednostki w danym roku. Nie rozbija się tu zatem o informowanie o dochodzie czy stracie podatkowej. W zasadzie to zarówno koszty NKUP jak i przychody PNP nie są w jakiś szczególny sposób wyszczególnione w takim sprawozdaniu finansowym. 

Jednak istnieje jeszcze coś takiego jak informacja dodatkowa. To tam znajduje się miejsce na to, aby dokonać rozliczenia głównych pozycji, które będą różniły podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. To właśnie tam istnieje możliwość przedstawienia w sposób szczegółowy kosztów, które zostały uwzględnione w księgach rachunkowych, ale które nie stanowią kosztów podatkowych (NKUP) oraz niepodatkowych przychodów (PNP).

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Data modyfikacji:2015-06-23

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR