Zawarcie umowy leasingu to dobra alternatywa dla przedsiębiorców nie podsiadających wystarczających środków własnych i nie mogących uzyskać kredytu na zakup pojazdu, maszyn lub innego wyposażenia. Leasing jest też korzystny podatkowo. Ujęcie raty leasingowej w kosztach podatkowych to jedna z korzyści dla przedsiębiorcy.

DOSTĘPNE RODZAJE LEASINGU


Przedmiotem leasingu mogą być zarówno nowe jak i używane towary, np. specjalistyczne urządzenia, maszyny, sprzęt komputerowy czy samochody. Przedsiębiorcy mają najczęściej do czynienia z dwoma rodzajami leasingu – operacyjnym i finansowym.

Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że przedmiot leasingu operacyjnego nie jest zaliczany do majątku firmowego przedsiębiorcy nie dokonuje się zatem od niego odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku leasingu finansowego przeciwnie - przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątkowych leasingobiorcy, i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Nie wiesz na czym polega ujęcie raty leasingowej w kosztach podatkowych? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i bez żadnych limitów kontaktuj się z księgowymi, którzy rozwieją Twoje wątpliwości!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

LEASING A KOSZTY PODATKOWE


W związku z zawarciem umów leasingu przedsiębiorcy ponoszą najczęściej następujące wydatki:

  • koszty miesięcznych rat leasingowych,

  • wpłata początkowa (tzw. inicjalna), ponoszona w momencie zawarcia umowy leasingowej lub otrzymania przedmiotu do użytkowania,

  • inne koszty m.in. prowizji, opłat manipulacyjnych,

  • ubezpieczenie,

  • depozyt gwarancyjny, czyli rodzaj kaucji podlegającej zwrotowi na koniec okresu leasingu,

  • koszty transportu przedmiotu leasingu itp.

Rata w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową, stanowiącą spłatę wartości przedmiotu i odsetkową, która jest wynagrodzeniem leasingodawcy. Dla przedsiębiorcy korzystającego z tego rodzaju leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest część odsetkowa raty.

W leasingu operacyjnym nie ma podziału na odsetki i kapitał, a w kosztach rozlicza się raty leasingowe w całości. 

UJĘCIE RATY LEASINGOWEJ W KOSZTACH PODATKOWYCH – KIEDY TO ZROBIĆ?


Ratę leasingową w kosztach ujmuje się na podstawie faktury otrzymywanej od strony leasingodawcy. Na fakturze za leasing finansowy rata powinna być rozdzielona na część kapitałową i odsetkową, aby można było zaliczyć do kosztów tylko odsetki. Natomiast w przypadku umowy spełniającej warunki leasingu operacyjnego na fakturze zwykle jest rata wykazana jako jedna kwota (jeśli są dwie, i tak sumujemy i całość zaliczamy do kosztów).

Momentem zaksięgowania kosztów jest data faktycznego ich poniesienia, nawet w przypadku, gdy spłacamy najpierw kilka rat, po czym dostajemy do użytkowania przedmiot leasingu. Również w przypadku kosztów dodatkowych wykazanych w umowie leasingowej powinno się zaliczyć wydatki w momencie ich poniesienia, a nie rozliczać proporcjonalnie do trwania całego okresu leasingu.

ROZLICZAJ LEASING W INFAKT.PL


Nie jesteś pewny, jak rozliczać leasing i jak ujmować raty leasingowe w kosztach firmowych? Skorzystaj z naszej pomocy. Księgowanie kosztów leasingu w programie inFakt nie jest skomplikowane.

Wystarczy dodać pojazd i wprowadzać do systemu kolejne faktury, jakie otrzymamy od leasingodawcy. Ponadto inFakt.pl to nie tylko program do księgowości online, ale także zespół księgowych, który służy Ci wsparciem merytorycznym. Możesz dzwonić do księgowych w godz. 7-22 w tygodniu oraz 9-17 w soboty. Eksperci inFakt odpowiedzą na wszystkie twoje pytania związane z rozliczaniem leasingu.

Najlepiej już teraz załóż konto i wypełnij dane księgowe Twojej firmy, a uzyskasz 30-dniowy bezpłatny test Programu do Księgowości. W tym czasie przekonasz się, jak proste może być rozliczanie leasingu!

Chcesz rozliczyć leasing samochodu osobowego w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 340 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.