Szablon faktura VAT

Polskie prawo podatkowe określa jak musi wyglądać szablon faktury VAT, aby stał się ważny. Faktura VAT powinna zawierać informacje, które pozwolą na identyfikację stron transakcji oraz przedmiotu obrotu, który jest dokumentowany fakturą.

Szablon Faktury VAT zawiera jej kolejny numer, oznaczenie, czy jest to oryginał czy kopia oraz informacje konieczne, wskazane w Ordynacji podatkowej.

Informacje na fakturze VAT

W przepisach polskiego prawa określono, że ważna faktura VAT powinna zawierać co najmniej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy ,
 • właściwy numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy
 • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • datę wystawienia faktury i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT",
 • nazwę towaru lub usługi,
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi (bez kwoty podatku),
 • wartość sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów,
 • wartość sprzedaży brutto towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

W takiej kolejności najczęściej wypełnia się szablon faktury VAT, tworząc nowy dokument na potwierdzenie zaistnienia transakcji.

Odstępstwa od reguł

Dodatkowe wymogi formalne dotyczą małych podatników, rozliczających się według metody kasowej. Na fakturze VAT wystawianej przez te podmioty musi znaleźć się oznaczenie FAKTURA VAT-MP oraz termin płatności należności określonej na fakturze.

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 23% oraz dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku, nazwa towaru lub usługi podawana na fakturze VAT obejmuje także symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Przykład wypełnionego szablonu faktury VAT szablon faktura vat

Typy danych

Szablon faktury VAT podzielony jest na kilka części, wskazujących na rodzaje danych, które powinny znaleźć się na fakturze. Wśród nich można wyróżnić:

 • dane identyfikujące dokument,
 • dane stron transakcji,
 • specyfikację przedmiotu transakcji,
 • dane dotyczące rozliczeń podatkowych,
 • podsumowanie cyfrowe i słowne,
 • dane o uzgodnionych terminach i formie zapłaty,
 • dane dodatkowe,
 • podpisy stron transakcji (nie są obowiązkowe).
Data modyfikacji: 2012-05-29

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak:

 • IT
 • Transport
 • Reklama
 • Prawo
 • Medycyna
 • Ubezpieczenia