Szablon faktura VAT

Polskie prawo podatkowe określa jak musi wyglądać szablon faktury VAT, aby stał się ważny. Faktura VAT powinna zawierać informacje, które pozwolą na identyfikację stron transakcji oraz przedmiotu obrotu, który jest dokumentowany fakturą.

Szablon Faktury VAT zawiera jej kolejny numer, oznaczenie, czy jest to oryginał czy kopia oraz informacje konieczne, wskazane w Ordynacji podatkowej.

Informacje na fakturze VAT

W przepisach polskiego prawa określono, że ważna faktura VAT powinna zawierać co najmniej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy ,
 • właściwy numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy
 • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • datę wystawienia faktury i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT",
 • nazwę towaru lub usługi,
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi (bez kwoty podatku),
 • wartość sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów,
 • wartość sprzedaży brutto towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

W takiej kolejności najczęściej wypełnia się szablon faktury VAT, tworząc nowy dokument na potwierdzenie zaistnienia transakcji.

Odstępstwa od reguł

Dodatkowe wymogi formalne dotyczą małych podatników, rozliczających się według metody kasowej. Na fakturze VAT wystawianej przez te podmioty musi znaleźć się oznaczenie FAKTURA VAT-MP oraz termin płatności należności określonej na fakturze.

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 23% oraz dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku, nazwa towaru lub usługi podawana na fakturze VAT obejmuje także symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Przykład wypełnionego szablonu faktury VAT szablon faktura vat

Typy danych

Szablon faktury VAT podzielony jest na kilka części, wskazujących na rodzaje danych, które powinny znaleźć się na fakturze. Wśród nich można wyróżnić:

 • dane identyfikujące dokument,
 • dane stron transakcji,
 • specyfikację przedmiotu transakcji,
 • dane dotyczące rozliczeń podatkowych,
 • podsumowanie cyfrowe i słowne,
 • dane o uzgodnionych terminach i formie zapłaty,
 • dane dodatkowe,
 • podpisy stron transakcji (nie są obowiązkowe).

Zobacz również

Druk Faktury Korygującej

Przy wystawianiu faktury popełniłeś błąd? Nie bagatelizuj tego! Z błędnie wystawionymi dokumentami wiążą się konsekwencje podatkowe

Druki FV

Każdy przedsiębiorca, czy też przedsiębiorstwo będące płatnikiem podarku VAT ma obowiązek wystawiania faktur VAT

Druki faktur

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami są standardowo dokumentowane fakturami, których elementy są określone w przepisach

Faktura vat szablon

Bycie przedsiębiorcą zobowiązuje Cię do pewnych określonych zachowań i nakłada na Ciebie pewne ramy, w jakich musisz działać

pokaż więcej tematów

Druk Faktury Zaliczkowej

Otrzymałeś zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług?Wystaw fakturę zaliczkową

Druk Korekta Faktury

Wystawianie faktury korygującej najczęściej kojarzy się z koniecznością skorygowania pomyłki

Druk Nota Korygująca

Faktura VAT jest dokumentem służącym do potwierdzenia sprzedaży lub zakupu towarów i usług

Faktura vat szablon

Bycie przedsiębiorcą zobowiązuje Cię do pewnych określonych zachowań i nakłada na Ciebie pewne ramy, w jakich musisz działać

Faktury pdf

Polskie prawo jak najbardziej dopuszcza, aby faktura w PDF-ie zastąpiła fakturę papierową wysyłaną pocztą lub wręczaną osobiście