Spółki handlowe – jakie zmiany czekają w 2020 r.?

Spółki handlowe jest to potoczne określenie spotykane w odniesieniu do dwóch rodzajów spółek – kapitałowych i osobowych. Spółki kapitałowe z chwilą wpisania do KRS-u nabywają osobowość prawną, a spółki osobowe są jednostkami mającymi zdolność prawną. Oznacza to, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Nazwa „spółki handlowe” wzięła się stąd, że ich założenie i działalność regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. W związku z szeregiem nowelizacji ustawy, w 2020 r. spodziewamy się wielu zmian, które dotkną m.in. ten rodzaj spółek. Poniżej opisaliśmy najistotniejsze.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Zmiany dla spółek handlowych od 1 stycznia 2020 r.

  Nowy rok przyniesie duże zmiany spółkom akcyjnym i komandytowo-akcyjnym. Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi dematerializacji akcji. Zgodnie z założeniami ustawy, akcje spółek handlowych, nie będą mogły dłużej występować w obrocie w formie papierowej.

  Zamiast papierowych dokumentów będziemy używać wersji elektronicznej, a każdy akcjonariusz będzie podlegał obowiązkowi ujawnienia w rejestrze. Ta zmiana ma ukrócić różne nielegalne procedery, np. związane z praniem brudnych pieniędzy.

  Aby do dematerializacji akcji odpowiednio się przygotować, spółki handlowe powinny od 1 stycznia 2020 r. prowadzić swoje strony internetowe. Spółki, które strony aktualnie posiadają, muszą uzupełnić ich treść o obowiązkowe informacje. Natomiast podmioty, które nie istnieją w wirtualnej przestrzeni – powinny założyć swoją pierwszą stronę internetową.

  Na stronie www muszą znaleźć się takie dane jak: nazwa, siedziba i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto strona będzie miejscem komunikacji z akcjonariuszami, dlatego powinna zawierać informacje o aktualnych, istotnych sprawach, np. terminie zwołania Walnego Zgromadzenia.

  Co istotne – adres strony internetowej powinien zostać ujawniony w KRS-ie, najpóźniej w ciągu 7 dni od jej utworzenia. A to znaczy, że spółki handlowe mają czas do 8 stycznia 2020 r. na aktualizację rejestru.

  Pełna księgowość dla Spółek z o.o. w inFakt

  Co czeka spółki handlowe wiosną?

  Od 1 marca 2020 r. powiększy się katalog spółek handlowych. Wejdzie w życie Prosta Spółka Akcyjna (PSA), zaliczana do spółek kapitałowych. Jak powiedziała minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, PSA to rozwiązanie przygotowane z myślą o startupach. Ma im ułatwić prowadzenia działalności i pozyskiwanie kapitału.

  Zatem nowy typ spółki handlowej ma wzmocnić polską gospodarkę i zahamować eksportowanie rodzimych pomysłów do innych krajów. Prosta Spółka Akcyjna będzie łączyć ograniczoną odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności. Zarówno w kwestii kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy akcjonariuszami, jak i samego stylu zarządzania spółką.

  Dla spółek handlowych 1 marca to także dzień, w którym zmieni się funkcjonowanie KRS. W nowym systemie odejdziemy od tradycyjnych, papierowych formularzy na rzecz elektronicznych wniosków. Co prawda, już teraz niektórych zmian w rejestrze można dokonywać przez internet, ale dotyczy to tylko spółek zarejestrowanych w trybie S24. Od 1 marca wszystkie spółki handlowe będą mogły zapomnieć o papierowych wnioskach.

  Ta zmiana może realnie poprawić komfort podatników. Dzięki elektronicznej wymianie informacji nie będzie trzeba dzwonić ani osobiście udawać się do instytucji, aby ustalić, na jakim etapie jest nasza sprawa. Wystarczy dostęp do internetu, aby dowiedzieć się, jaki jest aktualny status wniosku.

  Jakie zmiany spółkom handlowym przyniesie grudzień 2020 r.?

  Na początku grudnia 2020 r. zostanie utworzony Krajowego Rejestr Zadłużonych. Rejestr, który będzie pełnił funkcję elektronicznego publikatora istotnych informacji. Znajdą się w nim orzeczenia związane z biegiem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także dotyczące dłużników niewypłacalnych. Rejestr będzie jawny i dostępny przez internet.

  Prace nad stworzeniem rejestru dłużników niewypłacalnych dla spółek handlowych trwały już od kilku lat. Pierwotnie miał on się nazywać Centralnym Rejestrem Upadłości i Restrukturyzacji i zacząć funkcjonować w 2018 r. Paradoksalnie – mimo że CRUiR nigdy faktycznie nie powstał – to ulegnie on likwidacji i jego miejsce zajmie KRZ. W rejestrze będzie można znaleźć, m.in. informacje o.:

  • osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe lub zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wspólnikach osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w przypadku ogłoszenia upadłości spółki, wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu, iż majątek spółki nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
  • informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych posiadających zdolność prawną w przypadku umorzenia wobec nich postępowania egzekucyjnego ze względu na fakt, iż majątek tych podmiotów nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów egzekucyjnych,
  • informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych (lub należności budżetowych wypłacanych na rzecz uprawnionych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, wobec zobowiązanych), jeżeli zalegają oni ze spełnieniem tychże świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

  Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

  Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

  Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

  Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

  "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

  Logo MyApple
  Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

  "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"