Rachunki zmiany 2014

Od 1 stycznia 2014 r. w życie weszły zmiany w VAT zgodnie z którymi wszyscy przedsiębiorcy zobligowani są dokumentować transakcje fakturami. Ten obowiązek został rozszerzony również na firmy zwolnione z VAT, które do końca 2013 r. mogły wystawiać rachunki.

Zmiany w VAT ograniczyły możliwość wystawiania rachunków

W kontekście zmian, które dotknęły nievatowców szczególnie ważny jest zapis z ordynacji podatkowej odnoszący się do wystawiania faktur. Od początku 2014 r. brzmi on następująco:

„Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.” (Art. 87. par. 1.)

A co o obowiązku wystawiania faktur mówią inne przepisy? Zgodnie z nimi, w przypadku VAT-owców wystawienie faktury jest konieczne za każdym razem, gdy klientem jest inna firma oraz jeśli zażąda tego klient prywatny. Z kolei nievatowcy muszą wystawić odpowiedni dokument poświadczający transakcję tylko w sytuacji wyraźnego życzenia nabywcy. Co więcej takie żądanie powinno być wyrażone w konkretnym terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca dostawy. Jeśli napłynie do przedsiębiorcy po upływie tego terminu nie ma on obowiązku wystawienia faktury. Zgodnie z przepisami może to jednak zrobić – to jak postąpi zależy już wyłącznie od jego woli.

Aktualnie więc przepisy pozwalają na wystawianie rachunków znacznie mniejszej liczbie podmiotów. Takie prawo mają m.in. osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło.

Wystawiaj faktury

Przetestuj za darmo program do fakturowania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Faktura dla zwolnionych z VAT powinna zawierać określone elementy

Nie jest istotne czy dokument zostanie jest opatrzony tytułem „faktura”, „rachunek” czy w inny sposób. Wynika to z faktu, że tytuł nie jest obowiązkowy na fakturze. Istotne jest tylko czy wystawiony dokument zawiera wszelkie konieczne dane – jeśli tak to jest w pełni poprawny. Zestaw koniecznych elementów, jakie na fakturze powinien zamieścić przedsiębiorca zwolniony z VAT reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Należy wyróżnić tu trzy różne sytuacje:

Sprzedaż zwolniona podmiotowo na podstawie kwoty limitu – do 150 tys. zł. rocznie. Faktura powinna zawierać:

 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.

Sprzedaż zwolniona przedmiotowo na podstawie rodzaju sprzedaży (za wyłączeniem pośrednictwa finansowego oraz usług ubezpieczeniowych). Na fakturze należy zawrzeć co najmniej:

 • wymienione powyżej elementy identyczne jak w przypadku zwolnienia podmiotowego,
 • dodatkowo – podstawę zwolnienia z VAT (np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT).

Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego, itp. W tym przypadku faktura musi zawierać co najmniej:

 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.

Zmiana w kwestii obowiązkowych elementów, jakie należy umieścić na dokumencie wystawianym przez firmę zwolnioną z VAT dotyczy więc tak naprawdę jedynie sprzedaży zwolnionej przedmiotowo na podstawie rodzaju sprzedaży (za wyłączeniem pośrednictwa finansowego oraz usług ubezpieczeniowych).

inFakt to świetne narzędzie do fakturowania

W związku z faktem, że wszyscy przedsiębiorcy mają aktualnie obowiązek wystawiania faktur warto skorzystać z odpowiedniej aplikacji, która usprawni cały proces. Idealnym rozwiązaniem jest tutaj inFakt.pl. Aplikacja pozwala sporządzać zarówno faktury stosowane przez firmy zwolnione z VAT (zw), które zastąpiły dawne rachunki, jak i typowe dokumenty zawierające stawkę i kwotę VAT. Jak więc w inFakcie przebiega proces sporządzania dokumentu na sprzedaż zwolnioną z VAT? Przy wystawianiu faktury „zw” (dawnego rachunku) wystarczy jako stawkę VAT zaznaczyć „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia (lub dodać własną).

W inFakcie nie musisz znać pełnych danych swojego klienta, który prowadzi firmę. Wystarczy, że podasz NIP, a dane pobiorą się automatycznie z bazy GUS. Dodatkowo program automatyzuje procesy wystawiania dokumentów w kolejnych miesiącach. Trzeba jedynie zdefiniować fakturę z danymi produktu/usługi, ceną oraz z/bez nazwy kontrahenta i w kolejnych okresach wystarczy jedynie zatwierdzać jej wystawianie.

Żeby zobaczyć jak w praktyce działa Program do Fakturowania wystarczy zarejestrować się w inFakcie. Aplikację można przetestować bez zobowiązań wystawiając do 3 faktur miesięcznie za darmo. Z opcji jakie daje Program do Fakturowania użytkownik skorzysta 24h/dobę na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu oraz za pomocą dedykowanych aplikacji na iPhone’a i smartfony z Androidem. Dołącz do grona prawie 300 tys. przedsiębiorców i przekonaj się jak szybka oraz prosta to usługa online do wystawiania faktur.

Wystawiaj faktury

Przetestuj za darmo program do fakturowania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"