Rachunek za wynajem mieszkania wzór

Wynajmowanie lokalu, czy to na cele użytkowe czy mieszkaniowe, może wiązać się z koniecznością wystawienia odpowiedniego dokumentu, który to poświadcza. W przypadku firm zwolnionych z VAT do końca 2013 r. był nim rachunek za wynajem. Po zmianach jakie weszły w życie od początku 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy zobligowani są jednak do wystawiania faktur.

Faktury konieczne dla wszystkich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zwolni z VAT faktury tak naprawdę mogły wystawiać już od 1 stycznia 2013 r. Jedynym warunkiem wystawiania faktur już w 2013 r. była rejestracja. Ze zwolnienia z VAT można korzystać bowiem bez składania formularza VAT-R, ale ci przedsiębiorcy, którzy go złożyli i wprost zadeklarowali korzystanie ze zwolnienia mogli wystawiać faktury zamiast rachunków już od początku 2013 r. Nie było to jednak obowiązkowe i tylko od nievatowców zależał sposób, w jaki dokumentowali transakcje.

Taka możliwość nie istnieje już jednak od 1 stycznia 2014 r. Obecnie przy sprzedaży zwolnionej z VAT nie ma już możliwości wyboru wystawianego dokumentu. Wszyscy przedsiębiorcy obligatoryjnie zobowiązani są bowiem do wystawiania faktur. Nievatowcy muszą jednak wystawiać dokument poświadczający sprzedaż lub świadczenie usług tylko, gdy zażąda tego nabywca. Odnosi się to tak do sytuacji, kiedy kupującym jest inna firma, jak też osoba prywatna, która nie prowadzi działalności.

Kontrahent ma prawo zażądać wystawienia dokumentu do trzech miesięcy licząc od końca miesiąca dostawy. Po upływie tego czasu przedsiębiorca nie musi już wystawiać faktury, jednak jeśli chce może to zrobić. Zależne jest to wyłącznie od jego woli.

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach.

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu?

Przedsiębiorca, który uzyskuje przychody z wynajmu lub podnajmu do celów działalności gospodarczej, powinien zawrzeć umowę z najemcą. Co więcej obowiązkowe jest spisanie jej na piśmie w dwóch egzemplarzach. Konieczne jest zawarcie na niej odpowiednich informacji odnoszących się m.in. do:
 • stron najmu,
 • okresu wynajmu,
 • wysokości czynszu oraz dodatkowych opłat związanych z najmem,
 • terminów rozliczeń,
 • ewentualnych kaucji,
 • warunków wypowiedzenia i przedłużenia umowy.
Dokument nie musi być podpisany, ani zawierać adnotacji „oryginał” lub „kopia”.

Faktura za wynajem mieszkania – jakie dane są obowiązkowe?

A jak wygląda kwestia elementów koniecznych na fakturze za wynajem nieruchomości? Zgodnie z przepisami przedsiębiorca powinien zawrzeć na niej co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usługi oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) usługi, a także miarę i zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową usługi i kwotę należności ogółem.
Wymienione elementy konieczne na fakturze odnoszą się do sprzedaży zwolnionej podmiotowo, na podstawie limitu sprzedaży, który wynosi 150 tys. Kiedy przedsiębiorca zwolniony jest przedmiotowo na fakturze należy umieścić jeszcze podstawę zwolnienia z VAT.

Rozliczenie VAT przy wynajmie nieruchomości

To jak dokładnie wygląda rozliczenia VAT zależy od celu na jaki najem jest przeznaczony. Trzeba tu wyróżnić dwie możliwości:
 • najem na cele użytkowe,
 • najem na cele mieszkaniowe.
W pierwszym przypadku, kiedy nievatowcy wynajmują mieszkanie na cele użytkowe mogą skorzystać ze wspominanego zwolnienia podmiotowego do limitu 150 tys. zł rocznie. Co się dzieje w przypadku jego przekroczenia? Wiąże się to z koniecznością rejestracji jako podatnik VAT czynny oraz opodatkowaniem przychodów z najmu stawką 23%.

Inaczej przedstawia się wynajmowanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe. W tej sytuacji nie jest istotny status przedsiębiorcy – to czy jest VAT-owcem czy posiada zwolnienie. W obydwu przypadkach przy wynajmie na cele mieszkaniowe stosuje się stawkę „zw”.

W inFakcie odpowiednio wystawisz fakturę za najem

Wystawianie prawidłowych dokumentów za najem umożliwia inFakt.pl. W aplikacji wystawienie faktury „zw” (dawnego rachunku) jest maksymalnie uproszczone. Żeby tego dokonać przy wystawianiu nowej faktury należy:
 • jako stawkę VAT zaznaczyć „zw”,
 • a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia.
W przypadku zwolnienia podmiotowego konieczne jest zaznaczenie takiej właśnie opcji. Co zaś się tyczy sprzedaży zwolnionej przedmiotowo trzeba zaznaczyć „najem nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe”.

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

W inFakcie nie trzeba znać pełnych danych swojego klienta, który prowadzi firmę. Wystarczy podać jego NIP, a dane pobiorą się automatycznie z bazy GUS. Co więcej kontrahent, któremu użytkownik wystawił fakturę jest zapamiętywany na jego koncie. Wystawiając dokument wystarczy wybrać go z listy.

Wysatwianie faktur „zw” to jednak nie jedyna możliwości jaką zyskuje użytkownik Programu do Fakturowania. Żeby wypróbować wspominane i poznać pozostałe wystarczy zarejestrować się na inFakt.pl. Istnieje również opcja przetestowania aplikacji. Darmowe konto inFakt.pl pozwala bowiem wystawić do 3 faktur miesięcznie bez opłat. Zarejestruj się już dziś, szybko przekonasz się, że dokonałeś właściwego wyboru, a inFakt to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy.


Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: