Rachunek uproszczony wzór

Podstawową funkcją rachunku było potwierdzenie realizacji transakcji. Spełniał również funkcję pokwitowania zapłaty należności. Od 1 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek dokumentowania transakcji fakturami. Zmiany dotyczą przede wszystkim firm zwolnionych z VAT, które przed tym terminem posługiwały się rachunkami.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury

Choć przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mogli wystawiać faktury już od 1 stycznia 2013 r. to jednak nie było to ich obowiązkiem. Żeby móc to robić konieczna była tylko rejestracja. Otóż ze zwolnienia z VAT można korzystać bez składania formularza VAT-R, ale ci przedsiębiorcy którzy go złożyli i wprost zadeklarowali korzystanie ze zwolnienia mogli wystawiać faktury, a nie rachunki. Obecnie nie ma żadnej dowolności w tym temacie. Co za tym idzie, wszyscy przedsiębiorcy – również zwolnieni z VAT – mają obowiązek dokumentowania transakcji fakturami.

W przypadku firm zwolnionych z VAT taka konieczność istnieje tylko w przypadku, gdy o wystawienia dokumentu poprosi nabywca (osoba prywatna lub inna firma). Istotne jest, że kupujący może zażądać faktury przez trzy miesiące licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła realizacja transakcji. Po tym czasie przedsiębiorca nie musi wystawiać dokumentu poświadczającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Nie musi jednak tego robić.

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach.

Co powinno znaleźć się na fakturze

Zestaw elementów jakie powinny znaleźć się na dokumencie poświadczającym dokonanie transakcji wystawianym przez firmy zwolnione z VAT szczegółowo wymieniają przepisy. Określone jest to w rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Można tu wyróżnić 3 sytuacje:

1. Sprzedaż zwolniona podmiotowo – na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie). W tym przypadku na fakturze przedsiębiorca powinien zamieścić:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
2. Sprzedaż zwolniona przedmiotowo – na podstawie rodzaju sprzedaży (np. usługi lekarza, dentysty, itd.), z wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych. Faktura musi posiadać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
 • podstawę zwolnienia z VAT.
3. Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp. Na dokumencie powinny znaleźć się co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.
Z zapisów wynika więc, że faktury, które wystawiają firmy zwolnione z VAT na podstawie kwoty limitu oraz na usługi finansowe i ubezpieczeniowe nie będą różniły się pod względem zestawu elementów od rachunków. Pewna różnica widoczna jest za to w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo (np. usługi medyczne). W tej sytuacji bowiem konieczne jest zawarcie w dokumencie podstawy zwolnienia z VAT (np. odniesienia do konkretnego artykułu ustawy o VAT).

Dzięki inFaktowi wystawianie faktur jest maksymalnie uproszczone

Żeby prawidłowo wystawiać faktury „zw” (dawne rachunki) wystarczy skorzystać z usług inFaktu. Nie trzeba poszukiwać w zasobach Internetu żadnego wzoru. Dzięki Programowi do Fakturowania przedsiębiorcy zwolnieni z VAT wystawią w pełni zgodne z przepisami dokumenty poświadczające dokonanie transakcji. Jak w inFakcie wystawić fakturę „zw”? Przedsiębiorca przy wystawianiu nowej faktury jako stawkę VAT musi zaznaczyć „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia lub dodać własną.

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

W inFakcie nie trzeba znać pełnych danych swojego klienta. Wystarczy podać NIP, a dane pobiorą się automatycznie z bazy GUS. Kontrahent, któremu użytkownik wystawił fakturę jest zapamiętywany na jego koncie. Wystawiając dokument wystarczy jedynie wybrać klienta z listy.

Program automatyzuje procesy wystawiania dokumentów w kolejnych miesiącach. Wystarczy zdefiniować fakturę (rachunek) z danymi produktu/usługi, ceną oraz z/bez nazwy kontrahenta i w kolejnych okresach wystarczy zatwierdzać wystawianie faktur. Dokument można zapisać w systemie, wydrukować lub wygenerować plik PDF, a następnie wysłać do klienta e-mailem wprost z inFaktu.

Żeby skorzystać z możliwości jakie oferuje Program do Fakturowania wystarczy założyć darmowe konto. Użytkownik ma możliwość wystawiania do 3 faktur miesięcznie bez żadnych opłat. Zaufało nam już prawie 300 tys. przedsiębiorców.

Chcesz wystawiać dokumenty zgodnie ze zmianami w rachunkach? - wypełnij poniższy formularz i wypróbuj inFakt.

Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: