Rachunek do umowy o dzieło

W przypadku nawiązywania współpracy z freelancerami przedsiębiorcy często wymagają od nich, by wystawili rachunek do umowy o dzieło lub zlecenie. I to pomimo faktu, że nie ma takiej konieczności. Warto się jednak na to zdecydować choćby na potrzeby firmowej dokumentacji.

CZEMU SŁUŻY RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO LUB ZLECENIE?


Choć od początku 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy zobligowani są do wystawiania faktur, nie oznacza to, ze rachunki zniknęły z obiegu. W dalszym ciągu mogą posługiwać się nimi np. osoby prywatne wykonujące zlecenia czy dzieła. Rachunek do umowy o dzieło lub zlecenie może być przydatny dla przedsiębiorcy. Służy bowiem jako:
 • potwierdzenie szczegółów zlecenia,
 • informacja o wypłaconym wynagrodzeniu,
 • podstawa do wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy i rozliczenia wydatku w kosztach (po wypłacie).
Co za tym idzie warto posiadać w dokumentacji rachunek do umowy o dzieło jako potwierdzenie poniesionego w związku z nią kosztu. 

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach.

TERMIN WYSTAWIENIA RACHUNKU


W sytuacji, gdy przedsiębiorca sobie tego zażyczy wykonawca umowy ma obowiązek wystawienia rachunku. A jaki jest termin wystawienia rachunku? Otóż zależy on od tego czy w umowie znalazło się zastrzeżenie, że zleceniodawca chce go dostać od wykonawcy dzieła lub zlecenia. Jeśli tak się stało dokument należy wystawić do 7 dni od wykonania pracy/przekazania dzieła bądź zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy.

A co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie umieści w umowie zapisu o konieczności wystawienia rachunku przez wykonawcę? Wtedy zleceniobiorca musi wystawić go w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia takiego żądania. Jeśli nabywca zażąda rachunku do umowy o dzieło później, to nie ma obowiązku go wystawiać jeśli minęło ponad 3 miesiące od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Wprawdzie nie ma konieczności podpisywania rachunku, to jednak w praktyce często można się spotkać z takim postępowaniem. Podpisem zleceniobiorca potwierdza faktycznie wykonane zadanie, z kolei przedsiębiorca, że otrzymał dokument. Rachunek do umowy o dzieło lub zlecenie powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ NA RACHUNKU?


Jakie są jednak elementy jakie należy zawrzeć na wystawianym dokumencie? Zgodnie z przepisami rachunek do umowy o dzieło lub zlecenie powinien zawierać co najmniej:
 • dane obu stron transakcji,
 • datę wystawienia i numer kolejny,
 • informacje o towarach lub usługach oraz ich ceny jednostkowe,
 • ogólną sumę należności.
W przypadku, gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął należy wystawić go ponownie. Powinien on zawierać również wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jego ponownego wystawienia. 

Rachunek do umowy o dzieło sporządzony przez osobę prywatną nie musi mieć formy papierowej. Możliwe jest także jego przesłanie e-mailem. Należy przy tym wiedzieć, że choć teoretycznie rachunek powinien wystawić zleceniobiorca jednak w praktyce najczęściej przedsiębiorca robi to za niego.

UMOWA O DZIEŁO – MOŻESZ JĄ ROZLICZYĆ W INFAKCIE


Każdorazowo umowa o dzieło wymaga od przedsiębiorcy rozliczenia kosztów, które się z nią wiążą. Jak tego dokonać? Najlepiej zdecydować się na inFakt.pl, który ułatwia całą procedurę. 

Żeby w aplikacji prawidłowo rozliczyć koszty związane z umową o dzieło należy stworzyć dowód wewnętrzny. W tym celu należy:
 • wejść w zakładkę „Koszty”,
 • dodać koszt,
 • dodać koszt firmy,
 • z listy rozwijanej „Rodzaju dokumentu” wybrać „Dowód wewnętrzny”,
 • jako Kategorię wybrać „Wynagrodzenia”.
Opisem kosztu jest rodzaj i numer umowy, której koszt dotyczy. W miejscu „Cena” trzeba wpisać kwotę brutto jaka widnieje na umowie. Żeby skorzystać z wymienionych opcji wystarczy przetestować Program do Księgowości. 

W ciągu 30 dni przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online. Dołącz do grona przeszło 340 tys. przedsiębiorców, którzy zaufali inFakt.pl.


Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: