Program finansowo księgowy

Wielu małych i średnich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie swoich rozliczeń samodzielnie. Najlepszym wsparciem w tego typu działaniach jest właściwy program finansowo księgowy. Odpowiednia aplikacja z pewnością ułatwi proces księgowania w firmie.

JAK PRAWIDŁOWO OKREŚLIĆ DOCHODY FIRMY?


Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to konieczność rozliczania podatku dochodowego od uzyskanych dochodów z tej działalności według zasad określonych przez przepisy podatkowe. Zanim jednak właściciel firmy dojdzie do wyliczenia podatku np. mając do pomocy program finansowo księgowy, musi prawidłowo określić dochód ze swojej działalności.

Przedsiębiorcom, którzy wybrali rozliczenie podatku według skali podatkowej lub podatek liniowego służy do tego podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR). Jest to stosunkowo proste narzędzie księgowe, pozwalające na ujęcie przychodów podlegających opodatkowaniu oraz kosztów związanych z uzyskaniem tych przychodów w obrębie danego miesiąca lub kwartału.

Każda operacja, która skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej lub kosztu podlega wpisaniu do KPiR. Bardzo ważną rzeczą jest prawidłowe zakwalifikowanie przychodów i kosztów do odpowiednich okresów. Nie można tego bowiem robić dowolnie, ale trzeba stosować zasady księgowania określone przez przepisy podatkowe. Różnica pomiędzy kwotą przychodów i kosztów stanowi dochód podlegający opodatkowaniu.

Interesuje Cię szybki i prosty program finansowo księgowy? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów! Sprawdź koniecznie.

JAKI WYDATEK MOŻE BYĆ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW?


Zgodnie z definicją przez koszty uzyskania przychodów należy rozumieć takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ustawa daje więc dosyć ogólną definicję kosztów, pozostawiając przedsiębiorcy ocenę tego, który wydatek służy jego działalności, a który ma charakter osobisty.

Jednak w przypadku wątpliwości, to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar wykazania związku pomiędzy poniesionym kosztem a przychodem z działalności gospodarczej. Artykuł 23 wspominanej ustawy zawiera zamknięty katalog kosztów, których nie można ujmować w KPiR i odliczać od przychodu.

Warto się z nim zapoznać, szczególnie wtedy, gdy ma się do czynienia z nietypowymi kosztami lub związanymi z przychodami w sposób pośredni, jak np. podróże służbowe czy wydatki na środki trwałe.

Wynika to z faktu, że ich nieprawidłowe księgowanie powoduje zaniżenie podatku dochodowego i na pewno będzie kwestionowane w przypadku kontroli

OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE DOTYCZĄCE PODATKU VAT


Podatnicy rozliczający podatek VAT zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej ewidencji, zawierającej zapisy dotyczące m.in. przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości podatku z tytułu sprzedaży czy kwoty podatku podlegającego odliczeniu. Zwykle przyjmują one formę ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów.

Ewidencje są podstawą do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT-7 (lub VAT-7K) oraz wyliczenia podatku VAT podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi. Pomocnym we wszelkie rodzaju wyliczeniach z pewnością będzie odpowiednio dobrany program finansowo księgowy.


IDEALNY PROGRAM FINANSOWO KSIĘGOWY? WYBIERZ INFAKT.PL


Wykorzystując program księgowy do prowadzenia księgowości swojej firmy, znajdziesz wszystkie wymagane przepisami ewidencje w jednym miejscu. Co więcej, nie musisz uzupełniać każdej z nich osobno, ponieważ wprowadzenie dokumentu księgowego do systemu i zaznaczenie odpowiednich opcji, powoduje ich automatyczne ujęcie w obu ewidencjach, zsumowanie właściwych kwot i wyliczenie podatków.

Twoje zadanie sprowadza się tylko do wygenerowania deklaracji VAT i przekazaniu jej do właściwego urzędu skarbowego, wydruku ewidencji oraz zapłaty podatków. Zastanawiasz się jaki program finansowo księgowy jest właściwy dla Twojej firmy? Wypróbuj opcje jakie daje inFakt.pl.

Aplikacja pozwala w prosty sposób dokonać odpowiednich operacji księgowych oraz wyliczyć podatki. Co więcej z inFakt.pl możesz prowadzić i kontrolować sprawy księgowe swojej firmy z każdego miejsca z dostępem do komputera i Internetu.

Każdy użytkownik może przetestować Program do Księgowości przez 30 dni zupełnie za darmo. W tym celu wystarczy założyć bezpłatne konto i wypełnić dane księgowe. Sprawdź jak działa idealny program finansowo księgowy inFaktu. Z pewnością nie pożałujesz tego wyboru.  

Program finansowo księgowy idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Przetestuj jego zalety - zupełnie za darmo!


Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR