Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacje ogólne

W ramach nowego cennika Infakt może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb użytkowników, tj. dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, wykorzystując do tego również podane przez użytkowników dane osobowe. Przez powyższe rozumieć należy przypisanie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika z aplikacji (np. częstotliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności) do konta użytkownika.

Infakt może dokonywać profilowania w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – w szczególności poprzez oferowanie specjalnych pakietów usług, dostosowanych do ich dotychczasowego wykorzystywania przez użytkownika. Przedstawiona oferta może bazować na warunkach lepszych niż te określone w standardowych warunkach świadczenia usług przez Infakt. Mimo profilowania użytkownik podejmie swobodną decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanych w ten sposób warunków i zawrzeć tego rodzaju umowę z Infakt.

Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania użytkownika w Aplikacji bądź na Stronie internetowej np. poprzez ilość dodawanych dokumentów, korzystanie z usług szybkich płatności lub wsparcia merytorycznego przedstawicieli Infakt.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Stosowne żądanie zaprzestania przetwarzania W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem w/w decyzji, Infakt będzie je przeprowadzać tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

W pozostałym zakresie dane przetwarzane są na zasadach określonych w polityce prywatności.