inFakt ksiegowi
Avatar

Kinga Tyksińska

Zakres prac:

Księgowość:
- Rejestrowanie działalności gospodarczej
- Prowadzenie ewidencji przychodów – RYCZAŁT
- Prowadzenie podatkowej ksiągi przychodów i rozchodów –PKPiR
- Prowadzenie ksiąg handlowych – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
- Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
- Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji VAT, JPK oraz ZUS
- Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz zgłoszeń NIP
- Sporządzanie sprawozdań do GUS
- Sporządzanie i wysyłanie wniosków i zmian w CEiDG
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
- Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
- Przygotowywanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych i ZUS
- Rozliczanie zapłat kasowych i bankowych
- Reprezentowanie Klienta w US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Pełna obsługa w zakresie kadrowo-płacowym:
- Prowadzenie dokumentacji kadrowej
- Prowadzenie kart urlopowych
- Prowadzenie rejestru badań i szkoleń BHP
- Naliczanie i sporządzanie list płac
- Przygotowywanie umów o pracę, zlecenia i dzieło
- Przygotowywanie wypowiedzeń oraz świadectw pracy
- Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
- Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do US
- Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, naliczanie składek społecznych od wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS

Atrakcyjne ceny, kontakt od poniedziałku do soboty w godzinach 8-20, zapraszam.

Pracuję w biurze rachunkowym w Dębicy, Warszawie, Ropczycach, Mielcu. Prowadzę także księgowość klientów z całej Polski online i telefonicznie.
Zamknij