inFakt ksiegowi
Medium avatar

Katarzyna Zbucka

Biuro Rachunkowe prowadzone przez mgr Katarzynę Zbucką oferuje kompleksową obsługę księgowo - podatkową dla małych i średnich firm oraz dla osób fizycznych.

Naszym klientom proponujemy:

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów , obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie ,
- prowadzenie ewidencji przychodów , obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- rozliczenia podatku od towarów i usług , wypełnianie co miesięcznych deklaracji podatkowych dla celów w / w podatku ,
- objaśnianie zgłoszonych przez Zleceniodawcę wątpliwości dotyczących obowiązków podatkowych i sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej ,
- wypełnianie deklaracji ZUS ,
- sporządzanie zeznań rocznych, deklaracji VZM oraz wniosków do CEIDG.

Fachowość naszych usług potwierdza Certyfikat Ministerstwa Finansów Nr 57621/2012.

Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co daje naszym klientom pełną gwarancję bezpieczeństwa powierzonych nam spraw.

Gwarantujemy:

Zaangażowanie w sprawy klientów
Solidność
Zachowanie tajemnicy zawodowej

Zapraszamy do współpracy.

Zamknij