Menu

Ireneusz Łazarski

Księgowy

przeglądy sprawozdań finansowych,
ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
doradztwo podatkowe,
doradztwo w zakresie prawa gospodarczego
doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości,
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie ewidencji podatkowej dla podmiotów stosujących kartę podatkową i ryczałt,
rozliczenia z ZUS,
prowadzenie kadr,
badanie sprawozdań finansowych,
audyty finansowe wewnętrzne,
sporządzanie umów prawa pracy, prawa cywilnego, w tym prawa handlowego,
doradztwo podatkowe, gospodarcze, kredytowe,
doradztwo w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego w związku z prowadzoną działalnością,
rejestracja i pełna obsługa prawno - księgowo - kadrowo - podatkowa wszystkich podmiotów gospodarczych,
sprawozdania GUS,
załatwianie spraw urzędowych.

Godziny pracy

Pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Formy kontaktu

Telefon, e-mail

Ukończone szkoły i szkolenia

Biegły rewident nr rej 9601, likwidator, biegły sądowy

Udostępnij
Zamknij