inFakt ksiegowi
Avatar

Dominika Fassa

1.Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i wyborze najlepszej formy opodatkowania.
2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz dodatkowych ewidencji wymaganych prawem.
3. Prowadzenie ewidencji przychodów
4. Prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług.
5. Sporządzanie i składanie deklaracji w podatku od towarów i usług oraz jednolitego pliku kontrolnego.
6. Sporządzenie i składanie zeznania rocznego w podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczanie dochodów z zagranicy.
7. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (m. in. naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie i składanie deklaracji ZUS).
8. Reprezentowaniem przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Pracuję w biurze rachunkowym w Oławie. Prowadzę także księgowość klientów z całej Polski online i telefonicznie.
Zamknij