inFakt ksiegowi

Agnieszka Czetowicz

USŁUGI:

1. KADRY. Usługa obejmuje:

Przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy
Ewidencję okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP
Gromadzenie akt osobowych pracowników
Prowadzenie ewidencji urlopów
Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
Naliczanie ZFŚS
Sporządzanie sprawozdań GUS
Doradztwo w zakresie prawa pracy
Pomoc w trakcie kontroli z PIP

2. Płace i ZUS. Usługa obejmuje:

Migrację historycznych danych klienta do programu PŁATNIK
Rejestrację podmiotu i jego pracowników w ZUS
Obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków finansowanych z ZUS
Sporządzanie list płac
Rozliczanie umów cywilno-prawnych
Obliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz podatku dochodowego
Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz rozliczeń rocznych pracowników
Pomoc w trakcie kontroli z ZUS oraz Urzędu Skarbowego
Rozliczanie obcokrajowców, w tym określenie miejsca rezydencji podatkowej

3. Usługi księgowe. Usługa obejmuje:

ont i polityki rachunkowości
Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie komputerowym własnym lub klienta.
Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i składanie ich do właściwych urzędów
Obsługę zwrotów VAT
wysyłanie JPK do urzedu skarbowego
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i ich składanie do urzędu skarbowego i KRS
Sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
Przygotowywanie wniosków kredytowych w tym sporządzanie prognoz finansowych
Analizę kosztów i pomoc w ich restrukturyzacji
Monitoring należności i zobowiązań
Reprezentację klienta przed urzędem skarbowym, również w zakresie kontroli

Pracuję w biurze rachunkowym w Olsztynie, Barczewie, Warszawie, Elblągu.
Zamknij