KPIR darmowy program

Zakładając działalność gospodarczą, każdy z przedsiębiorców musi podjąć decyzję o wyborze sposobu prowadzenia księgowości i formy opodatkowania swojej firmy. Dzięki podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w skrócie KPiR, przedsiębiorca może zapisywać zdarzenia gospodarcze jakie zachodzą w jego firmie.

CO TO JEST KPIR?


Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do ustalenia podstawy opodatkowania, a więc dochodu lub straty danego podatnika, za pomocą chronologicznego zestawienia przychodów i poniesionych kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ustalenie wysokości podatku dochodowego dokonuje się według zasad ogólnych (skala podatkowa) lub podatku liniowego. 

Skala podatkowa kształtuje się następująco:

 • Jeżeli podatnik osiągnął dochód nieprzekraczający 85 528 PLN, stawka podatku wynosi 18% podstawy opodatkowania minus kwota zmniejszająca podatek (556,02 PLN)
 • Jeżeli dochód podatnika przekroczył 85 528 PLN, podatek wynosi 14 839, 02 PLN + 32% z nadwyżki ponad 85 528 PLN

Stawka podatku liniowego jest stała i wynosi 19%.

Zasada rozliczania podatku dochodowego za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jest następująca: jest dochód - jest podatek, nie ma dochodu - nie ma podatku. Stanowi to duży plus, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej ponoszą wysokie koszty. 

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości umożliwiającego prowadzenie KPiR? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów. Przetestuj!

 

W przypadku prowadzenia KPiR, koszty odliczane są od przychodów i zmniejszają podstawę opodatkowania. W sytuacji, gdy koszty przewyższą przychód a więc podatnik ponosi stratę, nie płacimy podatku dochodowego. 

W przypadku zryczałtowanych form, które nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodu, podatek płacony jest nawet w momencie zaistnienia straty, ponieważ podstawę opodatkowania stanowi przychód przedsiębiorcy a nie dochód (przychody – koszty), tak jak w przypadku KPiR.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY, A KTO NIE MOŻE PROWADZIĆ KPIR?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, muszą rozpocząć przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie:

 • spółki cywilnej osób fizycznych,
 • spółki jawnej osób fizycznych,
 • spółki partnerskiej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Przychody tych osób, nie mogą przekroczyć 1 200 000 Euro (w przeliczeniu na złotówki po kursie NBP), za rok poprzedni. Jeżeli przekroczą należy zmienić formę opodatkowania i poprowadzić pełną księgowość. Wśród podmiotów, które nie są objęte obowiązkiem prowadzeniem KPiR, są podatnicy:

 • rozliczający podatek dochodowy w formach zryczałtowanych (za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa),
 • prowadzący księgi rachunkowe,
 • świadczący wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
 • wykonujący zawód w zespole adwokackim,
 • dokonujący sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

KPiR nie mogą natomiast prowadzić następujące podmioty:

 • spółki cywilne osób prawnych,
 • spółki jawne osób prawnych.

Podatnik może, (ale nie musi) zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPiR przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki, związane szczególnie z rodzajem i rozmiarem działalności gospodarczej lub wiekiem i stanem zdrowia podatnika.

JAK PRAWIDŁOWO POPROWADZIĆ KPIR?


Każdy z przedsiębiorców, chcący poprowadzić własną księgowość, może to zrobić samodzielnie, korzystając z bardzo prostego rozwiązania, jakie proponuje infakt.pl. Fachowe wsparcie i pomoc księgowych oraz intuicyjne działanie programu, gwarantuje prawidłowe prowadzenie księgowości własnej firmy.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, składa się z tabelarycznego zestawienia pozycji, których przeznaczenie oraz funkcja zostały określone przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Restrykcjom poddane zostały również zasady, zakres, terminy i dokumenty dotyczące zapisów w KPiR.

Podgląd KPiRKPiR w inFakt.pl

Kolumny od 1 do 6, opisują szczegóły danej operacji gospodarczej. Należy tutaj wprowadzać po kolei dokumenty, świadczące o zaistnieniu danego zdarzenia (np. zakupu lub sprzedaży danej rzeczy). Ważne jest wpisanie numeru dowodu księgowego, który dokumentuje daną operację, pełnych danych kontrahenta oraz rodzaj wykonanej usługi. W opisie zdarzenia gospodarczego (poz.6), wpisujemy czego dotyczy dana operacji (np. zakup lub sprzedaż mebli).

Pozycje od 7 do 9, dotyczą przychodów przedsiębiorcy, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Pozycja 7 obrazuje wartość sprzedaży towarów i usług, natomiast pozycja 8 stanowi odzwierciedlenie przychodów dodatkowych, np. odsetki od lokaty bankowej.

Kolejne kolumny od 10 do 15, odnoszą się do poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów. W pozycji 10 podajemy faktyczną cenę zakupionego towaru handlowego, materiału lub wykonanej dla nas usługi. Koszty dodatkowe, związane z dokonaniem zakupu, np. koszt transportu, załadunku, wpisujemy w poz. 11.

Kolumna 12 dotyczy wartości brutto wynagrodzeń pracowniczych. Wartości wpisywane są na podstawie listy płac bądź rachunków do umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, nie wypełnia tej kolumny.

Kolumna 13 dotyczy kosztów uzyskania przychodu, których nie można zakwalifikować do poprzednich kolumn. W pozycji tej, najczęściej wpisywane są wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, telefon, wodę, remont, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne płacone przez pracodawcę etc.

W Kolumnie 14 sumują się wpisy z kolumn 12 i 13. Kolumna 15 jest wolna. Ostatnia kolumna 16, nie jest obowiązkowa. Służy głównie do zapisów dodatkowych.

Przykładowo można wpisać datę wystawienia faktury, jeżeli otrzymamy ją w miesiącu innym niż miesiąc wystawienia dokumentu. Księgowanie, w tym przypadku będzie z datą otrzymania faktury, natomiast w uwagach (kolumna 16), umieszczamy datę wystawienia. Kolumna ta może pozostać bez uzupełnienia.


PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ONLINE


Przepisy narzucają formę oraz sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wśród najczęściej stosowanych sposobów prowadzenia KPiR, wyróżnia się:

 • Ręczne wpisy operacji gospodarczych.
 • Komputerowy program księgowy.
 • KPiR on-line.

Chcąc zaoszczędzić czas, stres i pozbyć się błędów, związanych z ręcznym rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, warto zastanowić się nad komputerowym prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, który w sposób szybki dokona rejestrów sprzedaży, kosztów oraz obliczy podstawę opodatkowania. Dostępne na rynku programy komputerowe, często jednak zaskakują przedsiębiorców wysokimi cenami oraz skomplikowanym sposobem działania.

Idealną propozycję dla każdego podatnika, przedstawia inFakt oferujący możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów on-line. Intuicyjna obsługa, prostota i przejrzystość rejestrów, czynią produkt doskonałym rozwiązaniem do prowadzenia księgowości firmy, w każdym miejscu i o każdej porze.

Aplikacja on-line, na podstawie wprowadzonych danych, dokonuje prawidłowego księgowania zapisów, tworząc gotowe rejestry. Jest to niezwykłe ułatwienie, zarówno dla osób rozpoczynających prowadzenie KPiR, jak i dla osób, które prowadziły księgę w sposób tradycyjny (ręcznie).

Będąc użytkownikiem inFakt.pl, bez trudu i problemów, księgowość firmy poprowadzi nawet początkujący przedsiębiorca. Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby przetestować Program do Księgowości zupełnie za darmo. W ciągu 30 dni przekonasz się jak szybka, wygodna i intuicyjna to usługa online.

KPiR w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Sprawdź już dziś - to nic nie kosztuje!Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR