Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?


Kiedy pracownik rejestrowany jest w ubezpieczeniach społecznych w ZUS w ramach podjęcia zatrudnienia, ma możliwość dokonania zgłoszenia także swoich członków rodziny. 

W wielu przypadkach okazuje się jednak, że ktoś, kogo uważamy praktycznie za naszą rodzinę, wcale na mocy prawa do niej nie należy. Warto się zatem zastanowić nad tym, kogo będzie można określać tym mianem na gruncie przepisów dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Czy na przykład osobę taką jak konkubina będziemy mogli zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka naszej rodziny? Okazuje się, że nie ma takiej możliwości. Pracownik, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie możliwości dokonania zgłoszenia osoby konkubiny do tego ubezpieczenia. Konkubina nie jest bowiem członkiem rodziny. Zatem dla celów ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie ona uważana za członka rodziny pracownika, który jest ubezpieczony. 

Kto zatem może zostać objęty takim ubezpieczeniem? Otóż wskazują to dokładnie przepisy zawarte w art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wskazane zostały tam regulacje, które dla celów ubezpieczenia zdrowotnego definiują osoby, które na mocy obowiązujących przepisów mogą zostać uznane za członków rodziny ubezpieczonego. Przede wszystkim osobami, którym przysługuje objęcie tym ubezpieczeniem, będą dzieci. Warto zaznaczyć, że chodzi tutaj zarówno o własne dzieci, jak również dzieci drugiego małżonka, czy też dzieci przysposobione lub obce, jeśli ustanowiono dla nich opiekę lub w opieka występuje ramach rodziny zastępczej. 

Objęte tym ubezpieczeniem mogą zostać wnuki. Ubezpieczenie dotyczyć będzie również małżonka. Warto także zaznaczyć, że w gronie osób, którym przysługuje objęcie ubezpieczeniem, znajdą się również wstępni, którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Chodzi tutaj oczywiście o rodziców i dziadków.

Data modyfikacji:2015-06-30

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu