Kod tytułu ubezpieczenia zleceniobiorcy i jego zmiany.


Załóżmy, że zleceniobiorca otrzymał kilka dni temu od ZUS-u decyzję o przyznaniu mu emerytury, począwszy od września 2011 roku. W związku z tym pojawiają się wątpliwości odnośnie tego, w jaki sposób pracodawca powinien dokonać zmiany kodu tytułu ubezpieczenia?

Płatnik jest zobowiązany do zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Dokonać tego należy na formularzu ZUS ZUA, w którym podaje się właściwy kod tytułu ubezpieczenia (tytuł ten składa się z 6 znaków). Pierwsze cztery znaki oznaczają podmiot podstawowy oraz rozszerzenie, piąty znak to ustalone lub też nieustalone prawo do renty (lub emerytury), a szósty znak oznacza stopień posiadanej lub też nieposiadanej niepełnosprawności. 

O każdych zmianach danych, które wykazane zostały w zgłoszeniu ZUS ZUA (dotyczą one między innymi kodu tytułu ubezpieczenia) należy zawiadamiać ZUS poprzez wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczenia (za pomocą zgłoszenia), a następnie trzeba ponownie zgłosić jego do ubezpieczeń, ale z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Tak więc osoba, która wykonuje swoją pracę na podstawie umowy zlecenie, nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności, a także nieposiadająca prawa do pobierania renty (lub emerytury), powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń z kodem 04 11 0 0. 

Jeżeli ZUS ustali zleceniobiorcy prawo do emerytury, to wtedy następuje zmiana piątego znaku w kodzie z 0 na 1 i kod wygląda następująco – 04 11 1 0. Odpowiadając na pytanie zawarte powyżej należy uznać, że zleceniodawca (po otrzymaniu informacji od zleceniobiorcy o ustaleniu mu przez ZUS prawa do emerytury) powinien wyrejestrować go na druku ZUS ZWUA z ubezpieczeń z kodem dotychczasowym (04 11 0 0), a później ponownie dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy na druku ZUS ZUA, ale już z nowym kodem tytułu ubezpieczeń – 04 11 1 0. Dodatkowo, jeżeli zleceniodawca wcześniej przekazywał do ZUS dokumenty rozliczeniowe ze „starym kodem”, to nie musi on dokonywać korekty tych dokumentów (i podawania w nich nowego kodu). 

W takim wypadku po uzyskaniu informacji od zleceniobiorcy o ustaleniu prawa do emerytury, zmiany kodu tytułu ubezpieczenia można dokonać na bieżąco, najlepiej na koniec danego miesiąca. Wtedy to składki za dany miesiąc powinny zostać rozliczone w jednym miesięcznym raporcie. Jednakże błędem nie będzie także dokonanie zmiany kodu w trakcie miesiąca i rozliczenie składki w dwóch blokach w raporcie miesięcznym, przy zastosowaniu dwóch kodów tytułu ubezpieczenia.

Data modyfikacji:2015-07-01

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu