Kalkulator stawek ryczałtu

Aktualizacja: 14 maja 2024 r.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem. Wybór odpowiedniej stawki nie jest prostym zadaniem. Dlatego stworzyliśmy Kalkulator stawek ryczałtu, aby pomóc przedsiębiorcom podjąć najlepszą decyzję.

Jak działa kalkulator ryczałtu?

Nasz kalkulator prezentuje podstawową stawkę ryczałtu przypisaną dla danego rodzaju działalności. Trzeba jednak pamiętać, że może ona ulec zmianie w zależności od wykonywanych wyrobów i usług, które szczegółowo opisuje wybrany w działalności kod PKWiU.

Aby sprawdzić podstawową stawkę ryczałtu dla Twojej branży, wpisz rodzaj działalności lub kod PKD, jakim się posługujesz, np.: „62.01.Z” albo „działalność związana z oprogramowaniem”.

Kalkulator stawek ryczałtu

Stawki ryczałtu 2024
Jak znaleźć kod PKD?
Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Ostateczna stawka ryczałtu może być uzależniona od wykonywanych w ramach działalności usług wg klasyfikacji PKWIU. W celu ich ustalenia skorzystaj z profesjonalnego doradztwa.

Przetestuj księgowość dla ryczałtowców bez VAT

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Wynik prezentowany przez Kalkulator stawek ryczałtu pomoże Ci zrozumieć, w jakim przedziale opodatkowania się poruszasz. Decyzję o tym, jaka ostatecznie stawka jest właściwa, podejmuje jednak sam przedsiębiorca w oparciu o:

  • ustawę o zryczałtowanej formie opodatkowania,
  • wybór odpowiedniego kodu PKWiU,
  • listę wykluczeń.

Pomocna może okazać się również konsultacja z doradcą podatkowym, który ma uprawnienia do doradzania w tej dziedzinie.

Komu opłaca się ryczałt?

Ryczałt ewidencjonowany stanowi formę opodatkowania, która jest atrakcyjna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku tego rodzaju opodatkowania, podatek jest naliczany od przychodu, co sprawia, że jest to uproszczony sposób rozliczeń. Ryczałt jest dostosowany do różnych branż, gdzie stawki procentowe (2%, 3%, 5, 5%, 8, 5%, 10%, 12%, 12, 5%, 14% lub 17%) zależą od rodzaju wykonywanej działalności.

W ramach ryczałtu ewidencjonowanego przedsiębiorcy mają do wyboru różne stawkiprocentowe, dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności. Niemniej jednak istotną cechą ryczałtu jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może pomniejszać podstawy opodatkowania o poniesione koszty działalności. Dla tych, którzy cenią sobie prostotę rozliczeń i nie generują znaczących kosztów, ryczałt ewidencjonowany może stanowić korzystne rozwiązanie.

Przykład #1: Andrzej jest programistą. Współpracuje z klientem na podstawie umowy, z której osiąga przychody miesięczne w wysokości 25 000 zł. Koszty jego działalności są na poziomie minimalnym. Andrzej z pewnością wybierze ryczałt jako formę opodatkowania, gdyż będzie on dla niego najbardziej korzystny.

Ryczałt ewidencjonowany a inne formy opodatkowania

Ryczałt ewidencjonowany, choć jest popularny ze względu na swoją prostotę, nie jest jedyną opcją dla przedsiębiorców. Porównując go z opodatkowaniem na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym, istnieje kilka kluczowych różnic. Opodatkowanie na zasadach ogólnych obejmuje skalę podatkową, która wzrasta wraz z wysokością dochodu, umożliwiając odliczanie kosztów. Podatek liniowy, z kolei, charakteryzuje się jednolitą stawką niezależną od dochodu, co może być korzystne dla osób o wyższych przychodach. Wybór pomiędzy tymi formami opodatkowania zależy od specyfiki działalności oraz preferencji przedsiębiorcy, uwzględniając aspekty prostoty, elastyczności i optymalizacji podatkowej.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Z ryczałtu wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy spełniają jeden z warunków opisanych poniżej:

  • osiągnęli roczny przychód powyżej 2 mln euro
  • prowadzą aptekę, kantor wymiany walut, lombard, handlują częściami do pojazdów mechanicznych
  • producenci wyrobów akcyzowych

Z ryczałtu nie skorzystasz również wtedy, jeśli planujesz w ramach JDG świadczyć usługi tożsame z umową o pracę na rzecz byłego pracodawcy(okres wykluczenia wynosi do 2 lat – rok, w którym świadczyło się usługi tożsame w ramach UoP i rok następny).

Gdzie znajdę swój kod PKD?

Każda działalność gospodarcza musi posiadać przynajmniej jeden kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). W ramach działalności możesz mieć ich natomiast kilka, w tym jeden główny – przeważający. Zakładając firmę, możesz skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD na stronach rządowych. Kody, które już wybrałeś i przypisałeś swojej działalności, znajdziesz we wpisie bazy CEIDG dotyczącym Twojej firmy. W tym celu podaj NIP działalności i kliknij przycisk wyszukiwania.

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Formę opodatkowania na nowy rok możesz wybrać do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychódw danym roku. W przypadku osiągnięcia pierwszego przychodu w grudniu, do końca grudnia. Dla większości pierwszy termin upływa 20 lutego.

Niewybranie przez przedsiębiorcę alternatywnej formy opodatkowania w wymaganym terminie niesie za sobą pewne konsekwencje. Jeżeli podatnik, rozpoczynając działalność gospodarczą, nie zdecyduje się na konkretną formę opodatkowania, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego dochody automatycznie będą podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej. Brak wyboru może prowadzić do utraty potencjalnych korzyści związanych z preferencyjnymi stawkami podatkowymi lub uproszczonymi zasadami opodatkowania.

Jak przejść na ryczałt?

Zmiany formy opodatkowania możemy dokonać elektroniczniepoprzez zmianę wpisu w CEIDG. Na ryczałt można przejść także składając wniosek w urzędzie miasta lub gminy.

Jak wyznaczyć odpowiednią stawkę ryczałtu?

Stawkę ryczałtu wyznacza się w oparciu o szczegółowe określenie wyrobów lub usług, które są świadczone w ramach działalności (PKWiU). Znaczenie może też mieć, czy znajdujemy się na tzw. liście wolnych zawodów. Aby mieć pewność najlepiej złożyć wniosek do GUS lub do KISo Wiążącą informację stawkową/ Indywidualną interpretację podatkową.

Możesz skorzystać również z usługi konsultacji z doradcą podatkowym współpracującym z inFaktem.

Aby znaleźć stawkę ryczałtu przy użyciu naszego kalkulatora, należy podać obszar działalności (PKD), a następnie kliknąć przycisk Sprawdź stawkę ryczałtu. Kalkulator poda podstawową stawkę dla wybranej działalności. Ostateczna stawka ryczałtu może być uzależniona od wykonywanych w ramach działalności usług wg klasyfikacji PKWIU. W celu ich ustalenia skorzystaj z profesjonalnego doradztwa.

Ryczałt ewidencjonowany oferuje kilka stawek procentowych, takich jak 2%, 3%, 5, 5%, 8, 5%, 10%, 12%, 12, 5%, 14% lub 17%. Wybór odpowiedniej stawki ryczałtuzależy często od rodzaju świadczonych usług lub produkcji. Przedsiębiorcy prowadzący różne rodzaje działalności, takie jak handel, usługi czy produkcja, mogą być objęci różnymi stawkami ryczałtu. Na przykład, działalność handlowa może podlegać innej stawce niż usługi świadczone na rzecz klientów.

Istnieją branże, które są wyłączone z systemu ryczałtu, takie jak

  • apteki
  • kantory wymiany walut
  • lombardy
  • produkcja wyrobów akcyzowych

W tych przypadkach przedsiębiorca może być zobowiązany do wyboru innej formy opodatkowania.

Stawki ryczałtu są często powiązane z określonymi grupami kodów PKWiU, które opisują rodzaj wykonywanej działalności. Wskazane jest więc dokładne określenie kodu PKWiU odpowiadającego rodzajowi prowadzonej działalności.

Wybór właściwej stawki ryczałtu uwzględnia specyfikę działalności. Pozwala przedsiębiorcy na optymalne korzystanie z tego uproszczonego systemu opodatkowania. Dlatego zaleca się dokładną analizę i konsultację z ekspertem podatkowym, aby dostosować stawkę do konkretnych potrzeb i charakterystyki prowadzonej działalności.

Jak złożyć wniosek o wyznaczenie stawki ryczałtu?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji jest dostępny na naszym blogu.Należy możliwie najbardziej szczegółowo opisać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe i zadać precyzyjne pytanie o wysokość stawki ryczałtu. Wniosek warto poprzedzić uzyskaniem informacji z GUS kwalifikacji PKWiU. Następnie we wniosku możemy wskazać, że GUS sklasyfikował nas pod odpowiednim PKWiU. Koszt wydania interpretacji w jednej sprawie to 40 zł.

Taki dokument w razie kontroli skarbowej potwierdza, że działamy zgodnie z prawem.

Gdzie złożyć wniosek o wystawienie stawki ryczałtu?

Można to zrobić elektronicznie za pomocą platformy ePUAPlub pocztą, wysyłając wniosek na adres KIS.

Czy interpretacje podatkowe i WIS obowiązują wszystkich?

Nie. Są one wydawane dla konkretnego podatnika w konkretnej sprawie. Co do zasady nie obowiązują wszystkich, choć mogą pomóc nam wybrać odpowiednią stawkę. Jednak odpowiedzialność za jej zgodność ze stanem faktycznym ponosi sam podatnik. W przypadku kontroli nie będziemy mogli się posiłkować decyzją wydaną dla innego podmiotu.

Nie mam jeszcze decyzji, a zbliża się rozliczenie miesięczne. Co zrobić?

KIS ma 3 miesiące na wydanie decyzji. Jeśli zbliża się rozliczenie miesiąca, a Ty wciąż czekasz na odpowiedź, zmień tryb rozliczania podatku z miesięcznego na kwartalny. Unikniesz odsetek za opóźnienie i będziesz miał więcej czasu na wybór odpowiedniej stawki oraz prawidłowe rozliczenie podatku.

Jak płacić ryczałt do Urzędu Skarbowego?

Jak już wcześniej wspomniano ryczałt można opłacać zarówno w okresach miesięcznych jak i kwartalnych. Wykonanie przelewu do US jest dosyć proste. Określoną kwotę należy przelać na indywidualny mikrorachunek. W tytule trzeba wpisać PPE. Dodatkowo w przelewie trzeba też wskazać okres, za jaki opłaca się podatek.

Najczęściej zadawane pytania o kalkulator ryczałtu w 2024 roku

Jak obliczyć stawkę ryczałtu?

Stawkę ryczałtu oblicza się, mnożąc odpowiednią stawkę procentową przez wysokość przychodu przedsiębiorstwa.

Czy ryczałt liczy się od dochodu?

Ryczałt oblicza się od przychodu, a nie od dochodu, co oznacza, że podatek płaci się od całkowitej kwoty uzyskanych przychodów.

Jak wyliczyć podatek ryczałtowy 2023/2024?

Podatek ryczałtowy oblicza się mnożąc odpowiednią stawkę procentową podstawę opodatkowania, którą stanowi przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne i 50% składki zdrowotnej.

Jak obliczyć ryczałt za dany miesiąc?

Aby obliczyć ryczałt za dany miesiąc, należy podzielić przychody z danej stawki przez łączny przychód z całego miesiąca i pomnożyć przez kwotę przychodu.

Jak obliczyć dochód z ryczałtu?

Dochód z ryczałtu oblicza się, odejmując od przychodu składki społeczne do odliczenia, pomnożone przez proporcję sprzedaży danej stawki do całości przychodu.

Jak obliczyć ryczałt samochodowy?

Ryczałt samochodowy oblicza się na podstawie przebiegu pojazdu oraz ustalonej stawki, mnożąc liczbę przejechanych kilometrów przez stawkę ryczałtu samochodowego.