Kalkulator składki zdrowotnej

Aktualizacja: 22 lutego 2022 r.

Składka zdrowotna po Polskim Ładzie wyliczana jest od naszego dochodu na zasadach ogólnych i podatku liniowym. Na ryczałcie wysokość naszej składki zdrowotnej uzależniona jest od rocznego przychodu. Sprawdź, na jakich zasadach wyliczana jest składka na każdej z form opodatkowania.

Kalkulator działalności gospodarczej

Składka zdrowotna po Polskim Ładzie
100 zł 50 000 zł

0 zł 20 000 zł

Składka zdrowotna miesięcznie
Zasady ogólne 790,98
Podatek liniowy 430,65
Ryczałt 559,89
Przetestuj inFakt za darmo

Zasady ogólne
Miesięczna wysokość składki zdrowotnej to 9% naszego dochodu. Dochodem są nasze przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz o zapłacone składki społeczne ZUS.

Podatek liniowy
Miesięczna wysokość składki zdrowotnej to 4,9% naszego dochodu. Dochodem, analogicznie jak na zasadach ogólnych, są nasze przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz o zapłacone składki społeczne ZUS.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej będzie średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2021 roku podawane przez GUS. Jeśli nasze roczne przychody z ryczałtu (pomniejszone o zapłacone składki społeczne ZUS) będą niższe niż 60 tys. zł – zapłacimy około 300 zł miesięcznie, jeśli będą wyższe niż 60 tys. zł, ale niższe niż 300 tys. zł – zapłacimy około 500 zł miesięcznie, a jeśli będą wyższe niż 300 tys. zł rocznie – zapłacimy około 900 zł miesięcznie. Opłacanie miesięcznych składek zdrowotnych zaczynamy od najniższego progu, dopóki nie przekroczymy progu rocznych przychodów. Po przekroczeniu progu, będziemy zobowiązani dopłacić różnicę w składkach za poprzednie miesiące.

Brak możliwości odliczenia
Największą zmianą w składce zdrowotnej po Polskim Ładzie będzie nie tyle sposób jej wyliczenia, co brak możliwości pomniejszenia naszego podatku dochodowego do zapłaty o znaczną część składki zdrowotnej. Do końca 2021 roku składka zdrowotna wynosi 381,81 zł dla wszystkich przedsiębiorców, z czego 328,78 zł odliczamy od podatku. Oznacza to, że efektywnie składka zdrowotna kosztuje nas jedynie 53,03 zł.

Sposób wyliczania składki
Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc pod uwagę brany będzie dochód za miesiąc poprzedni. Przykładowo: składka zdrowotna za luty obliczana będzie na podstawie dochodu za styczeń, a sama składka za luty będzie płatna do 20 dnia następnego miesiąca, czyli w tym przypadku do 20 marca.