Kalkulator składki zdrowotnej 2023

Aktualizacja: 23.01.2023 r.

Sposób obliczania wysokości składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Składka zdrowotna po Polskim Ładzie wyliczana jest od naszego dochodu na zasadach ogólnych i podatku liniowym. Na ryczałcie wysokość naszej składki zdrowotnej uzależniona jest od rocznego przychodu. Oznacza to, że składka zdrowotna stała się kolejną zmienną, którą oprócz stawki podatku i sposobu jego wyliczania, należy wziąć pod uwagę podczas wyboru formy opodatkowania. Sprawdź w kalkulatorze, ile wynosi składka zdrowotna w Twoim przypadku.

Kalkulator działalności gospodarczej

Oblicz składkę zdrowotną
100 zł 50 000 zł

0 zł 50 000 zł

Składka zdrowotna miesięcznie
Zasady ogólne772,34
Podatek liniowy420,49
Ryczałt 376,16
Przetestuj inFakt za darmo

Składka zdrowotna 2023 –jak obliczyć?

Sposób obliczania wysokości składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od formy opodatkowania podstawę składki zdrowotnej stanowi dla:

  • zasad ogólnych i podatku liniowego – dochód;
  • ryczałtu ewidencjonowanego – przychód;
  • karty podatkowej – minimalne wynagrodzenie.

W związku z tym, formy opodatkowania nie tylko różnią się sposobem obliczania podatku, ale również sposobem obliczania składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna 2023 – zasady ogólne

Miesięczna wysokość składki zdrowotnej na zasadach ogólnych wynosi 9% dochodu. Dochód jest różnicą między przychodem a kosztami uzyskania przychodu i zapłaconymi składkami ZUS, o ile nie zostały one wcześniej uwzględnione w kosztach.

Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc bierze się pod uwagę dochód za miesiąc poprzedni.

Przykładowo: składkę zdrowotną za luty oblicza się na podstawie dochodu za styczeń. Składka za luty jest płatna do 20 dnia następnego miesiąca, czyli w tym przypadku do 20 marca.

Składka zdrowotna dla zasad ogólnych nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2023 r. 314,10 zł). Dlatego, nawet jeśli Twój dochód będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie, które w 2023 r. na dzień 1 lutego wynosi 3490 zł brutto, to zapłacisz składkę 314,10 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna na podatku liniowym

Miesięczna wysokość składki zdrowotnej na podatku liniowym wynosi 4,9% dochodu. Dochodem, analogicznie jak na zasadach ogólnych, są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz o zapłacone składki społeczne ZUS o ile nie zostały uwzględnione w kosztach.

Składkę zdrowotną w 2023 r. do limitu rocznego 10200 zł można zaliczyć do kosztów lub odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli zaliczysz ją do kosztów, to wysokość składki do limitu obniży Ci podstawę składki zdrowotnej.

Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc pod uwagę bierze się dochód za miesiąc poprzedni.

Przykładowo: składkę zdrowotną za luty oblicza się na podstawie dochodu za styczeń. Składka za luty jest płatna do 20 dnia następnego miesiąca, czyli w tym przypadku do 20 marca.

Składka zdrowotna dla podatku liniowego nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2023 r. 314,10 zł). Oznacza to, że dopiero po osiągnięciu odpowiedniego pułapu dochodu zapłacisz 4,9%.

Składka zdrowotna 2023 –ryczałt

W przypadku ryczałtu podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej jest średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 roku podawane przez GUS. Jeśli roczne przychody z ryczałtu (pomniejszone o zapłacone składki społeczne ZUS) wynoszą: 

  • poniżej 60 000 zł – składka zdrowotna obliczana jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia;
  • w przedziale 60 000 – 300 000 zł – składka zdrowotna obliczana jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia.
  • powyżej 300 000 zł – składka zdrowotna obliczana jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Stawki składki zdrowotnej na ryczałcie

Zapłacona składka zdrowotna w 50% obniża przychód do opodatkowania.

W przypadku ryczałtu składki zdrowotne można opłacać na dwa sposoby:

  • opłacanie miesięcznych składek zdrowotnych zaczynasz od najniższego progu, dopóki nie przekroczysz progu rocznych przychodów. Po przekroczeniu danego progu należy dopłacić różnicę w składkach za poprzednie miesiące w rozliczeniu rocznym ZUS;
  • składki opłacasz na podstawie zeszłorocznego przychodu, czyli np. od razu rozpoczynasz od drugiego progu. Ten sposób jest zarezerwowany wyłącznie dla osób, które cały poprzedzający rok prowadziły działalność gospodarczą.