Czy jesteś gotowy na JPK_VDEK?

Zgodnie z projektem ustawy nowa struktura JPK_VDEK ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Czy struktura JPK_VDEK uprości rozliczenie podatku VAT? Jak w praktyce będą nakładane kary za przesłanie błędów w nowym JPK? Kogo będzie dotyczył obowiązek przesyłania nowych struktur

Jak będzie wyglądał JPK_VDEK?

Nowa struktura JPK będzie dokumentem elektronicznym składającym się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej

JPK_VDEK

W jaki sposób będzie można przesyłań nową strukturę?

JPK_VDEK będzie dokumentem zamieszczonym na platformie ePUAP. Będzie można go podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowany

Czym jest dokument elektroniczny?

Dokument elektroniczny to w skrócie odpowiedni algorytm ciągu znaków zapewniający możliwość zapisywania danych w „jeden sposób”

Kto będzie składał nową strukturę??

Nową strukturę będą przesyłać przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT oznacza to, że podatnicy zwolnieni nie będę mieli obowiązku przesyłania JPK_VDEK

Jaka będzie kara za błędy w przesłanej strukturze?

Na przedsiębiorcę, który przesyła struktury z błędami lub wykazuje nieprawdziwe informacje może zostać nałożona kara 500zł za każdą nieprawidłowość. Kara nakładana jest jeżeli na wniosek US przedsiębiorca nie dokona korekty

Czy można wysłać korektę JPK_VDEK?

Korekta JPK_VDEK powinna zostać wysłana w każdym przypadku, gdy zmienione zostaną dane zamieszczone w rejestrach VAT. Nowym rozwiązaniem będzie możliwość przesłania korekty jedynie jednej części JPK, czyli części deklaracyjnej lub ewidencyjnej

Więcej wiedzy