Prowadzenie firmy oznacza konieczność samodzielnego opłacania składek ZUS. Nowi przedsiębiorcy mają możliwość opłacania tzw. małego ZUS-u przez pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Są oni także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy.

OPŁACANIE SKŁADEK ZUS NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY


Składki ZUS musi opłacać za siebie każdy właściciel firmy – niezależnie od tego, czy planuje korzystać z usług ZUS-u. Ta konieczność wynika z kilku ustaw. Dobra wiadomość jest taka, że początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne składki ZUS – przez pełne 24 miesiące.
W tym czasie płacą oni niższe składki na ubezpieczenia społeczne, a także są zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Tylko ubezpieczenie zdrowotne płacą na identycznym poziomie jak pozostali przedsiębiorcy. Po upływie tego czasu przedsiębiorca musi przejść na tzw. duży ZUS. 

Wygodne zakładanie firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

lub dowiedz się więcej

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZUS TRZEBA OPŁACIĆ W OKREŚLONYM TERMINIE


Przedsiębiorca musi opłacać składki w ustalonych terminach. Przedstawiają się one następująco:
  • do 10. dnia kolejnego miesiąca – w przypadku, opłacania składek wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – w sytuacji zatrudniania pracowników.
Jeśli termin zapłaty wypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, to termin płatności przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Składki ZUS można opłacić przelewem na poczcie, w banku lub przez Internet. Należy przy tym pamiętać, że data zapłaty to moment „wyjścia” pieniędzy z konta przedsiębiorcy, a nie wykonania polecenia przelewu.

JAK WYLICZA SIĘ SKŁADKI ZUS PRZEDSIĘBIORCY?


Dla składek społecznych przy „dużym ZUS-ie” podstawę stanowi kwota zadeklarowana przez przedsiębiorcę, ale nie niższa jednak od 60% (i nie wyższa od 250%) prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłoszonego przez Ministra Finansów. 

Natomiast dla składek zdrowotnych, składka jest stała i jednakowa dla wszystkich – zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał, które ogłasza GUS.

Jeszcze inaczej wylicza się wspomniany preferencyjny ZUS. W tym przypadku podstawa ubezpieczeń społecznych ustalana jest na innych zasadach i stanowi 30% wynagrodzenia minimalnego na dany rok (w 2015 r. jest to 30% z 1750 zł). 

BRAK MOŻLIWOŚCI OPŁACANIA "MAŁEGO ZUS-U"


Są jednak pewne wyjątki, kiedy przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad wyliczania składek ZUS. Dzieje się tak jeśli:
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności przedsiębiorca prowadził firmę, oraz
  • przedsiębiorca świadczy na rzecz byłego pracodawcy usług o podobnym charakterze, co czynności, które wykonywał na etacie.
Warto pamiętać, że 24 miesiące „małego ZUS-u” liczy się od pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności.

 

JAK WYGLĄDA SPOSÓB OBLICZANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ?


Osoby prowadzące działalność opłacają również składkę zdrowotną. W każdym przypadku jest ona obowiązkowa i zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. Główny Urząd Statystyczny ogłosił 20 stycznia, że ta kwota wynosi 4139,42 zł.

To wartość służąca do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 75% z 4139,42 zł wynosi 3104,57 zł. Składka zdrowotna wynosi zaś 9% z podstawy wymiaru, czyli 279,41 zł. 

Przedsiębiorca ma także możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Choć jak było wspomniane wynosi ona 9% to jednak odliczyć można nie całość, ale 7,75% podstawy. Pozostałej części składki (1,25%) nie można odliczyć, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

ZAKŁADANIE FIRMY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU


Niezależnie gdzie mieszkasz i gdzie chcesz założyć swoją firmę z Biurem Rachunkowym inFakt zrobisz to bez wychodzenia z domu. Wszystkie formalności załatwisz z nami przez internet i telefon. Wraz z usługą założenia firmy, otrzymasz księgowość w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym inFakt.