Jak powinna wyglądać poprawnie przygotowana umowa zlecenia?


Jeśli przyjdzie Ci zawrzeć oraz tworzyć od podstaw taką umowę, to musisz pamiętać o kilku faktach. Musisz wiedzieć, co winno się w niej znaleźć, jak określić strony umowy, jakie wyznaczyć wynagrodzenie oraz co powinno zostać przedmiotem zlecenia.

W sytuacji, kiedy umowę zlecenia podpisują osoby fizyczne, należy w dokumencie tym podać ich imiona oraz nazwiska, a także dane takie jak: data urodzenia, imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości a nawet PESEL. Jeśli osoby te dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą, to obowiązkowo musi się tam również znaleźć jej nazwa, numer NIP, a czasem nawet odpis zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Przedmiot zlecenia musi zostać dokładnie opisany. Strony umowy dokładnie muszą określić zakres współpracy oraz czas trwania umowy. Musi zostać także określona data a także miejsce sporządzenia umowy, a także termin zakończenia zlecenia. W umowie zlecenia musi zostać zaznaczone, czy jest ona odpłatna czy też nie. Jeśli tak, to powinno wskazać się wartość wynagrodzenia.

W umowie zlecenia warto jest wymienić także zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania czynności, która została przewidziana umową. Niekiedy również do zachowania zlecenia w tajemnicy. Na koniec umowa powinna być własnoręcznie podpisana przez obie strony.
 

Data modyfikacji:2015-07-01

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu