Zlecenie wysyłki faktury

Informujemy, że ze względu na udostępnienie nowej wersji API (wersja 3), dokumentacja oraz funkcjonalności APIv2 nie będą dłużej rozwijane przez zespół inFakt i zostaną wyłączone do końca maja 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją API oraz dokumentacją na stronie: https://www.infakt.pl/developers

Invoices -> Deliver

Wysyłanie faktury (PDF) do klienta lub na określony adres email.

Należy pamiętać, że w przypadku wysyłki do klienta konieczne jest zdefiniowanie adresu e-mail w ustawieniach klienta.

Dla wysyłki poczta tradycyjną należy posiadać wykupiony pakiet wysyłke – w przeciwnym wypadku zostanie zwrócony komunikat o konieczności wykupienia odpowiedniego pakietu.


URL

Url dla zlecenia wysyłki faktury

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/deliver.:format

Wymagane parametry

Parametry wymagane

  1 type   - rodzaj wysyłki (e-mail, poczta tradycyjna)
  2 doc_type - rodzaj wysyłanego dokumentu

type przyjmuje następujące wartości:

mail – dla wysyłki faktury przez e-mail

post – dla wysyłki tradycyjna pocztą

doc_type przyjmuje następujące wartości:

org – orginał dokumentu

KOPIA – kopia dokumentu

org_kop – orginał i kopia

d_org – duplikat orignału

d_kop – duplikat kopii

Opcjonalne parametry

Parametry opcjonalne

  1 recipient - adres e-mail odbiorcy faktury

Jeśli pole recipient zostanie podane faktura zostanie wysłana na podany adres e-mail.

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykład zlecenia wysyłki faktury (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/
  2               deliver.xml?type=mail&doc_type=KOPIA&id=1

Odpowiedź

Kod HTTP: 200

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <invoice>
  3   <invoice_id>1</invoice_id>
  4 </invoice>

Zapytanie z błedem:

Błędny przykład zlecenia wysyłki faktury (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/
  2               deliver.xml?type=mail&doc_type=kopia&id=1

Odpowiedź z błedem:

Kod HTTP: 400

  1 <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
  2 <hash>
  3  <message>One or more parameter's value not in defined set (doc_type).
  4  See documentation.</message>
  5  <request>/api/v2/invoices/deliver.xml?
  6  type=mail&amp;doc_type=kopia&amp;id=1</request>
  7 </hash>
  8 

JSON

Zapytanie:

Przykład zlecenia wysyłki faktury (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/
  2               deliver.xml?type=mail&doc_type=KOPIA&id=1

Odpowiedź

Kod HTTP: 200

  1 {
  2   "invoice":{
  3     "invoice_id":1
  4   }
  5 }

Zapytanie z błedem:

Błędny przykład zlecenia wysyłki faktury (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/
  2               deliver.xml?type=smail&doc_type=KOPIA&id=1

Odpowiedź z błedem:

Kod HTTP: 400

  1 {
  2   "message":"One or more parameter\'s value not in defined set (type).
  3         See documentation.",
  4   "request":
  5     "/api/v2/invoices/deliver.json?type=smail&doc_type=KOPIA&id=1"
  6 }