Wyszukiwarka faktur

Informujemy, że ze względu na udostępnienie nowej wersji API (wersja 3), dokumentacja oraz funkcjonalności APIv2 nie będą dłużej rozwijane przez zespół inFakt i zostaną wyłączone do końca maja 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją API oraz dokumentacją na stronie: https://www.infakt.pl/developers

Invoices -> List

Wyszukiwanie faktur odbywa się za pomocą standardowej metody pobierania listy faktur. Oprócz parametrów page oraz per_page możliwe jest filtrowanie po parametrach:

Pola zakresów

  1 data_wystawienia
  2 data_sprzedazy
  3 termin_zaplaty
  4 razem_brutto
  5 razem_netto
  6 razem_vat
  7 zaplacono

Dla powyższych pól konieczne możliwe jest dodanie suffiksów _od oraz _do (np. data_wystawienia_od).

Pola parametrów

  1 waluta
  2 client_id
  3 status

Dla powyższych pól należy podać konkretną wartości i niemozliwe jest wyszukiwanie zakresami.

Dodatkowo można wyszukiwać faktury po wszystkich parametrach dostępnych przez API. Możliwe jest też wyszukiwanie po fragmencie (czy pole zawiera tekst, którego szukamy) dodając suffix zawiera, np. podpis_sprzedawcy_zawiera

URL

Wyszukiwanie faktur

  1 (GET) https://infakt.pl/api/v2/invoices/list.:format

Przykład

Wyszukiwanie faktur o statusie szkic o wartości brutto mniejszej niż 100 (jednostek, w której została wystawiona faktura):

Przykładowe wyszukiwanie faktur (JSON)

  1 (GET) (...)/list.json?razem_brutto_do=100&status=szkic

Wyszukiwanie faktur w walucie EUR, których odbiorcą jest osoba o nazwisku Kowalski:

Przykładowe wyszukiwanie faktur (XML)

  1 (GET) (...)/list.xml?waluta=EUR&podpis_odbiorcy_zawiera=Kowalski