Podstawy zwolnienia z VAT

Informujemy, że ze względu na udostępnienie nowej wersji API (wersja 3), dokumentacja oraz funkcjonalności APIv2 nie będą dłużej rozwijane przez zespół inFakt i zostaną wyłączone do końca maja 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją API oraz dokumentacją na stronie: https://www.infakt.pl/developers

SHOW

Wyświetlanie rekordu danego zwolnienia.

URL

Zapytanie:

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions/:id.:format

Wymagane parametry

id

Opcjonalne parametry

brak

Przykład

XML

Zapytanie:

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions/1.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <vat-exemption>
  3  <id type="integer">1</id>
  4  <description>zwolnienie podmiotowe</description>
  5  <legal-basis-rule>art. 113 ust. 1 i 9</legal-basis-rule>
  6  <legal-basis-source>Ustawa o VAT</legal-basis-source>
  7 </vat-exemption>

JSON

Zapytanie:

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions/1.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2  "vat_exemption":
   3  {
   4   "id":1,
   5   "description":"zwolnienie podmiotowe",
   6   "legal_basis_rule":"art. 113 ust. 1 i 9",
   7   "legal_basis_source":"Ustawa o VAT"
   8  }
   9 }

INDEX

Pobieranie listy zwolnień.

URL

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions.:format

Wymagane parametry

brak

Opcjonalne parametry

brak

Przykład

XML

Zapytanie:

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <vat-exemptions type="array">
   3  <vat-exemption>
   4   <id type="integer">1</id>
   5   <description>zwolnienie podmiotowe</description>
   6   <legal-basis-rule>art. 113 ust. 1 i 9</legal-basis-rule>
   7   <legal-basis-source>Ustawa o VAT</legal-basis-source>
   8  </vat-exemption>
   9 </vat-exemptions>

JSON

Zapytanie:

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2  "vat_exemptions":
   3  [
   4   {
   5    "id":1,
   6    "description":"zwolnienie podmiotowe",
   7    "legal_basis_rule":"art. 113 ust. 1 i 9",
   8    "legal_basis_source":"Ustawa o VAT"
   9   }
  10  ]
  11 }

SELECTED

Pobieranie listy zwolnień wybranych przez użytkownika.

URL

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions/selected.:format

Wymagane parametry

brak

Opcjonalne parametry

brak

Przykład

XML

Zapytanie:

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions/selected.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <vat-exemptions type="array">
   3  <vat-exemption>
   4   <id type="integer">1</id>
   5   <description>zwolnienie podmiotowe</description>
   6   <legal-basis-rule>art. 113 ust. 1 i 9</legal-basis-rule>
   7   <legal-basis-source>Ustawa o VAT</legal-basis-source>
   8  </vat-exemption>
   9 </vat-exemptions>

JSON

Zapytanie:

Pobranie rekordu zwolnienia

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/vat_exemptions/selected.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2  "vat_exemptions":
   3  [
   4   {
   5    "id":1,
   6    "description":"zwolnienie podmiotowe",
   7    "legal_basis_rule":"art. 113 ust. 1 i 9",
   8    "legal_basis_source":"Ustawa o VAT"
   9   }
  10  ]
  11 }