Pobieranie faktury w PDF

Informujemy, że ze względu na udostępnienie nowej wersji API (wersja 3), dokumentacja oraz funkcjonalności APIv2 nie będą dłużej rozwijane przez zespół inFakt i zostaną wyłączone do końca maja 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją API oraz dokumentacją na stronie: https://www.infakt.pl/developers

Invoices -> Pdf


URL

Pobranie wydruku faktury w formacie PDF

  1 (GET) https://infakt.pl/api/v2/invoices/pdf.:format

lub

Pobranie wydruku faktury w formacie PDF (z parametrem :id)

  1 (GET) https://infakt.pl/api/v2/invoices/pdf/:id.:format

Wymagane parametry

id lub invoice_id jesli ID nie został przekazany w URL.

Parametry wymagane

  1 doc_type - rodzaj wysyłanego dokumentu

doc_typeprzyjmuje następujące wartości:

org – oryginał dokumentu

KOPIA – kopia dokumentu

org_kop – oryginał i kopia

d_org – duplikat oryginału

d_kop – duplikat kopii

regular – faktura bez oznaczenia rodzaju, 1 egzemplarz

double_regular – faktura bez oznaczenia rodzaju, 2 egzemplarze

duplicate – faktura bez oznaczenia rodzaju, duplikat

ang – faktura w języku angielskim

angpol – faktura w języku angielsko-polskim

Fakturę typu „ang” i „angpol” można wydrukować tylko dla faktury VAT, faktury proforma i faktury marża.

Opcjonalne parametry

brak

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykładowe pobranie wydruku faktury w formacie PDF (XML)

  1 (GET) https://infakt.pl/api/v2/invoices/pdf.xml?doc_type=KOPIA&id=16

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <hash>
  3   <pdf>
  4    https://www.infakt.pl/files/pdfs/Klient_A_2010-11-08-111.pdf
  5   </pdf>
  6 </hash>

JSON

Zapytanie:

Przykładowe pobranie wydruku faktury w formacie PDF (JSON)

  1 (GET) https://infakt.pl/api/v2/invoices/pdf.json?doc_type=KOPIA&id=16

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 {
  2   "pdf":"https://infakt.pl/files/pdfs/Klient_A_2010-11-08-111.pdf"
  3 }