Stan polskich firm po 2020 roku

Przeprowadziliśmy badanie mikro oraz małych firm. Polscy przedsiębiorcy powiedzieli nam, jak poradzili sobie z pandemią, z czego musieli zrezygnować, a co rozwinęli. Nasz raport prezentuje kilka zaskakujących faktów: miniony rok to również czas podwyżek wynagrodzeń i rekrutacji nowych pracowników. Jaka jest jednak prawdziwa kondycja polskich firm po 2020?

Pobierz raport z badania
Anna Czarczyńska
Badanie Indeks inFakt komentuje dr Anna Czarczyńska, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, konsultant i trener biznesu oraz lider projektów międzynarodowych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sussex University.

Jak pokazuje „Badanie Polskiej Przedsiębiorczości” przeprowadzone na przełomie roku dla firmy inFakt, nawet największy od dziesięcioleci kryzys gospodarczy nie osłabił (jak dotąd) zapału właścicieli polskich małych i mikroprzedsiębiorstw do prowadzenia własnej działalności, utrzymując poziom satysfakcji powyżej 60%.

Mali i mikro przedsiębiorcy nie ustają w poszukiwaniu źródeł optymalizacji, przechodzą przyspieszony kurs modernizacji cyfrowej oraz ćwiczą się w odnajdywaniu ścieżek w magicznym lesie kolejnych tarcz rządowych. Jednocześnie niemal 80% negatywnie oceniało łatwość prowadzenia biznesu w 2020 roku.

Małe i mikro firmy na ogół cechuje lepsza optymalizacja kosztów, tym bardziej w okresie takiego szoku ekonomicznego, jakim jest pandemia. Jednak z perspektywy rozwoju organicznego firm jest to rok stracony pod względem inwestycji i ze względu na cięcie kosztów, głównie pozapłacowych. Wyjątkiem jest tutaj branża IT obsługująca wymuszoną digitalizację oraz obsługa księgowa, czyli szczególnie istotnego partnerstwa dla przetrwania w okresie burzy i naporu.

Uboczny efekt pandemii to rosnąca świadomość konieczności zarządzania ryzykiem i coraz bardziej systematyczne planowanie zabezpieczeń, ale też przygotowywanie się do ekspansji w rzeczywistości postpandemicznej. Na szczęście duch przedsiębiorczości w narodzie nie zginął, a przetrwanie małych i mikro podmiotów na rynku daje nadzieję na odbudowę potencjału gospodarczego.

Jak powstał Indeks inFakt oraz
Badanie Polskiej Przedsiębiorczości?

Indeks InFakt jest corocznym badaniem stanu polskiej przedsiębiorczości zdaniem samych przedsiębiorców.

Tegoroczny raport opracowaliśmy na podstawie odpowiedzi 304 przedsiębiorców prowadzących mikro lub małe firmy, którzy wzięli udział w badaniu ilościowym dla inFakt. Badanie przeprowadziliśmy wspólnie z ARC Rynek i Opinia na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.

Z wynikami badań za rok 2018 oraz 2019 możesz zapoznać się, klikając przyciski poniżej.

Materiały dla prasy możesz pobrać na stronie Biura Prasowego