Historia zmian w inFakcie

Historia zmian w inFakcie – funkcje, usługi, nowe rozwiązania.

Rok 2022

24.06.2022 – Wprowadzenie zmian w wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w pierwszym progu podatkowym na skali podatkowej wg. stawki 12% od miesiąca czerwca/ II kwartału 2022

14.06.2022 – Umożliwienie zmiany wystawionej faktury proformy na fakturę zaliczkę

07.06.2022Wprowadzenie blokady jednoczesnego logowania więcej niż jednej osoby na dane konto

06.06.2022 – Umożliwienie wyboru domyślnej podstawy zwolnienia z VAT, która automatycznie pojawi się na fakturze

26.05.2022 – Wprowadzono możliwość rozliczania Małego ZUS Plus

19.05.2022 – Udostępnienie zapamiętywania urządzenia, z którego klient się zalogował oraz możliwość zarządzania zaufanymi urządzeniami

12.05.2022Umożliwienie integracji konta bankowego z więcej niż z jednego banku w aplikacji inFakt

10.05.2022Udostępnienie płatności koszykowych za zobowiązania podatkowe oraz ZUS w zakładce Księgowość

6.05.2022 – Wprowadzono usprawnienia w 2FA – możliwość zapamiętania kodu przy logowaniu przez 14 dni

22.04.2022 – Odblokowano możliwość integracji pulpitu finansowego z kontem bankowych dla klientów Santander Bank Polska S.A.

21.04.2022Pojawiła się nowa funkcjonalność opłacenia rocznego PIT 2021 w ratach z PragmaGO.

15.04.2022 – Dostępna jest najnowsza wersja JPK_FA (4).

12.04.2022 – Udostępniono widok transakcji bankowych dla klientów którzy mają dostęp do pulpitu finansowego oraz zintegrowane konto bankowe.

15.03.2022 – Pierwszy krok w stronę e-Faktur, dokonano zmiany w zakresie wprowadzania adresu klienta. 

28.02.2022 – Udostępniono możliwość generowania korekt ZUS DRA. 

25.02.2022 – Wprowadzono w sekcji Księgowość na timeline dodatkową informację o deklaracji rocznej PIT (do rozliczenia/opłacenia).

15.02.2022 – Udostępniono kreator PIT za 2021 rok dla Klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego.

1.02.2022 – Udostępniono możliwość samodzielnego generowania ZUS DRA w formie pliku KEDU dla comiesięcznego wyliczenia podstawy nowej składki zdrowotnej. W ramach usługi Biura Rachunkowego deklarację rozliczy w Twoim imieniu księgowy inFaktu.

31.01.2022 – Nową składkę zdrowotną w Polskim Ładzie opłacisz bezpośrednio w aplikacji jednym kliknięciem razem ze składkami społecznymi ZUS.

28.01.2022 – Wdrożono nowy status Szkic dla składki ZUS, który uwzględnia wysokość składki zdrowotnej w Polskim Ładzie. Umożliwia podgląd pełnej wysokości miesięcznych składek ZUS.

21.01.2022 – Udostępniono widok nowej składki zdrowotnej zgodnej z Polskim Ładem. Wyliczana jest w oparciu o wybraną formę opodatkowania i aktualizowana z każdą wystawioną fakturą przychodową. 

20.01.2022 – W ramach multikonta Biura Rachunkowego pojawiła się możliwość przejścia z płatnika VAT na nie-VAT ze zdalnym przeniesieniem dotychczasowych umów na życzenie klienta. Funkcjonalność działa w obie strony.

5.01.2022 – W szybkich płatnościach do ZUS i US wprowadzono częściowe maskowaniu numerów danych wrażliwych (PESEL, NIP).

5.01.2022 – Rozszerzono i zautomatyzowano obsługę wystawiania, korekty i wysyłki faktur w języku angielskim. Pojawiła się możliwość dynamicznego tłumaczenia oraz definiowania dwóch treści e-maila do klientów polskich i zagranicznych.

Rok 2021

15.12.2021 – Wprowadzono zmiany w podatku dochodowym pod Polski Ład.

2.12.2021 – Dostępna nowa nawigacja zakładki Finanse z dostępem do pulpitu finansowego i statystyk.

30.11.2021 – Uruchomiono funkcjonalność multikonto w sekcji Twoje konto oraz nowy widok powiązanych kont w sekcji Twoje profile.

23.11.2021 – Wprowadzono możliwość generowania nowych formularzy ZUS ZZA, ZUA, VAT-R w procesie zakładania działalności gospodarczej.

17.11.2021 – W sklepie Huawei AppGallery dostępna jest już aplikacja mobilna inFaktu;

12.11.2021 – Klienci z wyliczonym podsumowaniem dla rejestru OSS mają możliwość wydruku rejestrów w formacie PDF;

10.11.2021 – Na pulpicie finansowym dla spółek pojawił się nowy widok: wykres zysku;

27.10.2021VAT OSS: dodano nowe rodzaje usług na fakturze oraz podsumowanie pomocne do wypełnienia deklaracji VIU-DO;

12.10.2021 – Nowy wykres w statystykach: koszty z podziałem na kategorie;

28.09.2021 – Udostępniona została możliwość generowania rejestru OSS;

21.09.2021 – Nowy wykres w statystykach: przychody z podziałem na klienta;

14.09.2021 – Udostępnienie API dla faktur OSS;

31.08.2021 – Udostępnione zostało dodawanie wielu pozycji na fakturach OSS;

17.08.2021 – Użytkownicy aplikacji mobilnych po wejściu na pulpit finansowy widzą saldo konta (jeśli są zintegrowani ze swoim bankiem) lub pole do ręcznego wpisania kwoty salda;

10.08.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Poprawa błędów i stabilności aplikacji;

02.08.2021 – Udostępnienie strony statusowej informującej o dostępności usług inFakt https://status.infakt.pl/ ;

29.07.2021 – Wprowadzone zmiany dot. JPK V7 od lipca 2021 r. (możliwość oznaczania transakcji symbolem SW oraz MPP);

28.07.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Doczytywanie danych księgowych na ekranie z księgowością dla klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

27.07.2021 – Odświeżona forma prezentowania danych oraz nowe wykresy na pulpicie finansowym dostępne dla klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

22.07.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Doczytywanie danych księgowych na ekranie z księgowością dla klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

02.07.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Poprawki błędów i stabilności aplikacji.

01.07.2021 – Dodanie możliwości wystawiania faktur OSS;

25.06.2021 – Dodanie do pulpitu finansowego podglądu zintegrowanych w ramach banku kont (w tym konta walutowe). Saldo na kontach walutowych przeliczane jest na PLN;

18.06.2021 – Faktury za opłacony abonament dla klientów Programu do Fakturowania, dostępne są do pobrania również w sekcji Pliki (oprócz załącznika w wiadomości e-mail); 

31.05.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Pulpit finansowy dostępny dla płatnych klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego pokazujący zbliżające się zobowiązania oraz wpływy, statystyki kosztów i przychodów.

31.05.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Pulpit finansowy dostępny dla płatnych klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego pokazujący zbliżające się zobowiązania oraz wpływy, statystyki kosztów i przychodów.

21.05.2021 – Możliwość integracji konta bankowego z inFakt dostępne dla użytkowników którzy mają dostęp do pulpitu finansowego; 

21.05.2021 – Udostępnienie sekcji dokumenty dla spółek. Od teraz wszystkie dokumenty księgowe, księgowy umieszcza w tej sekcji oddzielając je od kosztów firmy;

17.05.2021 – Użytkownicy, którzy na jednym koncie mają KPIR + ryczałt, widzą podatek zryczałtowany w aplikacji mobilnej – na osi czasu, w zakładce podatek dochodowy oraz jest możliwość wykonania płatności;

23.04.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Poprawki błędów i stabilności aplikacji.

19.04.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Poprawki błędów i stabilności aplikacji.

06.04.2021 – Udostępnienie wysyłki zeznań rocznych PIT za 2020 rok dla Klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

30.03.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Zmieniony widok ekranu startowego w wersji na iPad;

* Poprawki błędów i stabilności aplikacji.

26.03.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Możliwość logowania się przez współpracowników do aplikacji inFakt (obsługa wszystkich typów ról).

08.03.2021 – Odświeżony wygląd ustawień w aplikacji dla wszystkich użytkowników;

08.03.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Możliwość logowania się przez współpracowników do aplikacji inFakt (obsługa wszystkich typów ról).

01.03.2021 – Odświeżony wygląd tabelek w aplikacji dla wszystkich użytkowników;

22.02.2021 – Współpracownicy zaproszeni do konta głównego mogą włączać weryfikację dwuetapową (2FA) dla logowania i wystawiania faktur;

16.02.2021 – Możliwość opłacania z inFakt podatku dochodowego dla klientów rozliczających się na ryczałcie; 

15.02.2021 – Udostępnienie kreatora PIT za 2020 rok dla Klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

09.02.2021 – Wprowadzone zostało ułatwienie związane z wydrukiem dużej ilości faktur;

02.02.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Poprawka w module wystawiania faktur.

27.01.2021 – Dodanie informacji w historii faktury, na jaki adres e-mail została wysłana bezpośrednio z aplikacji inFakt;

25.01.2021 – Możliwość przejścia z KPiR na Ryczałt w ramach jednego konta inFakt (dotyczy klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego);

23.01.2021 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

Rok 2020

31.12.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

29.12.2020 – Wprowadzenie obsługi ryczałtu z VAT;

23.12.2020 – Włączenie pulpitu finansowego dla klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

23.12.2020 – Dodanie obsługi SLIM VAT;

14.12.2020 – Dodane zostały nowe stawki ryczałtu oraz nowy limit obowiązujący od 2021 roku;

08.12.2020 – Została dodana opcja automatycznego przypominania o nieopłaconych fakturach przychodowych;

04.12.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

03.12.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

02.12.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

19.11.2020 – Udostępniona została opcja płatności za korekty JPK_V7;

16.11.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Poprawa błędów i bezpieczeństwa aplikacji.

01.11.2020 – Udostępnione zostało pobieranie, wysyłka oraz opłacanie JPK_V7 dla klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

22.10.2020 – Możliwość usuwania dodanych współpracowników do konta w inFakt;

16.10.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Informowanie w aplikacji o dostępnej aktualizacji;
* Poprawa widoczności podsumowania księgowego dla klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

15.10.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Zmiany w wystawianiu faktur związane z wprowadzeniem JPK_V7 (nowe pole GTU oraz rodzaj transakcji przychodowych);
* Możliwość skorzystania z odroczonej płatności za ZUS oraz podatki za pomocą PragmaGO®;
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

15.10.2020 – Została dodana nowa rola – właściciel konta w inFakt może zaprosić swoich współpracowników i nadać im dostęp tylko do wystawiania faktur i dodawania dokumentów kosztowych (lub innych dokumentów takich jak np. umowy). Zaproszony współpracownik będzie widział tylko swoje faktury przychodowe oraz dokumenty (nie będzie miał wglądu w faktury i dokumenty dodane przez innych użytkowników konta);

12.10.2020 – Udostępniona została opcja dodawania ulgi na zakup kasy fiskalnej. Wprowadzona ulga w przeciwieństwie do zwrotów i nadpłat przenosi się na generowane korekty. Można również wprowadzić ulgę do zamkniętej deklaracji, co spowoduje wygenerowanie korekty części deklaracyjnej JPK_V7 (klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego);

09.10.2020 – Poszerzony widok formularza dodawania nowej faktury oraz dodawania kosztów. Zmiany odczuwalne są na wyższych rozdzielczościach ekranu;

09.10.2020 – Nowy wygląd sekcji do zarządzania współpracownikami dodanymi do konta głównego w inFakt;

07.10.2020 – Możliwość opłacania składek ZUS powyżej kwoty 4300 zł;

02.10.2020 – Zmiana oznaczenia kodu PKWiU dla faktur przychodowych. Nowa nazwa kodu to „PKWiU / CN / PKOB” (zamiast „PKWiU / PKOB”);

29.09.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Zmiany w wystawianiu faktur związane z wprowadzeniem JPK_V7 (nowe pole GTU oraz rodzaj transakcji przychodowych);
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

28.09.2020 – Udostępnione zostały pierwsze zmiany związane z wprowadzeniem JPK_V7. Wymagane funkcjonalności od 1 października: wprowadzenie kodów GTU, oznaczanie transakcji sprzedażowych i kosztowych oraz oznaczanie dokumentów. Więcej informacji można znaleźć tutaj;

25.09.2020 – Usprawnienia związane z nazewnictwem dostępów dla współpracowników do kont właścicieli w inFakt;

12.09.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:

* Możliwość skorzystania z odroczonej płatności za ZUS oraz podatki za pomocą PragmaGO®;
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

07.09.2020 – Włączona została możliwość opłacania faktur kosztowych powyżej kwoty 4300 zł dla wszystkich klientów (dla płatnych klientów przelewy bez prowizji);

24.08.2020 – Udostępniona została możliwość finansowania faktur za pomocą PragmaGO®;

14.08.2020Chmura plików została aktywowana w ramach abonamentu dla Klientów Programu do Fakturowania;

07.08.2020 – Została dodana opcja automatycznego przypominania o nieopłaconych fakturach kosztowych dodawanych do inFakt (usługa dostępna za darmo dla wszystkich Klientów korzystających z płatnego abonamentu). Nieopłacone dokumenty można szybko i wygodnie opłacić bezpośrednio z inFakt za pomocą szybkich płatności;

27.07.2020 – Nowa sekcja Historia Aktywności (zastąpiła sekcję Historia Logowania) dostępna dla właścicieli kont oraz współpracowników i księgowych;

27.07.2020 – Dodana opcja wyszukiwania plików z poziomu wyszukiwarki;

21.08.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

20.07.2020 – Możliwość opłacania kosztów dla klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego z poziomu przeglądu kosztów, kosztów oraz wyników wyszukiwania.

15.07.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

13.07.2020 – Nowa zakładka w Ustawieniach aplikacji „Współpracownicy” – znajdują się w niej wszystkie informacje dotyczące zaproszonych osób do współdzielenia konta;

10.07.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

30.06.2020 – Możliwość dodania numeru rejestrowego BDO do faktury przychodowej;

29.06.2020 – Logowanie do aplikacji inFakt odbywa się poprzez nową stronę logowania;

15.06.2020 – Możliwość generowania zbiorczego zestawienia KPiR dla klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

05.06.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

25.05.2020 – Udostępnienie opcji faktoringu z NFG;

25.05.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

21.04.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

11.04.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

10.04.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Poprawa błędów i stabilności aplikacji.

03.04.2020 – Możliwość wyzerowania składek ZUS na trzy miesiące dla Klientów Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego w związku z Tarczą Antykryzysową;

02.03.2020 – Dodanie nowej roli „Fakturzysta” (dotyczy zapraszania współpracowników do konta w inFakt);

14.02.2020 – Udostępnienie kreatora PIT za 2019 rok dla Klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

31.01.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Dodaliśmy obsługę spółek w aplikacji.

21.01.2020 – Możliwość sprawdzania numeru rachunku bankowego na białej liście podatników VAT w momencie wykonywania płatności za dokument (z poziomu sekcji Pliki);

15.01.2020 – Dodanie kalkulatora leasingu na nowe samochody wspólnie z Santander Leasing dla wybranych klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

09.01.2020 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Dodaliśmy obsługę spółek w aplikacji.

07.01.2020 – Udostępnienie opcji windykacji nieopłaconych faktur przychodowych;

01.01.2020 – Wprowadzenie Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP) dla użytkowników Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

Rok 2019

06.12.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Dodano nowy design dodawania kosztów;
* Poprawki aparatu oraz sesji użytkownika;
* Poprawki błędów.

03.12.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Nowa wersja skanera zdjęć;
* Poprawki błędów.

12.11.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Poprawki bezpieczeństwa;
* Możliwość logowania współpracowników do aplikacji;
* Poprawki drobnych błędów.

07.11.2019 – Możliwość uzyskania finansowania na płatności za ZUS / VAT / PIT za pomocą PragmaGo;

07.11.2019 – Start programu BugBounty;

05.11.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Poprawki bezpieczeństwa;
* Od teraz możesz wystawić fakturę z mechanizmem podzielonej płatności (Split Payment).

04.11.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Poprawki bezpieczeństwa;
* Od teraz możesz wystawić fakturę z mechanizmem podzielonej płatności (Split Payment).

01.11.2019 – od 1 listopada 2019 roku, mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony Mechanizmem Podzielonej Płatności;

22.10.2019Dodawanie współpracowników do swojego konta w inFakt udostępnione wszystkim użytkownikom aplikacji;

11.10.2019 – Nowa usługa inFakt – wprowadzenie obsługi dla Spółek;

01.10.2019 – Wprowadzenie obsługi nowej stawki podatku dochodowego 17 %;

02.10.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Wybierz księgowego dla siebie! Dołącz do tysięcy przedsiębiorców z całej Polski, o których rozliczenia dbają księgowi inFaktu. Porównaj opinie, ceny oraz wybierz najlepsze dla siebie rozwiązanie;
* Wsparcie iOS 13.

02.09.2019 – Uruchomienie dla grupy testowej możliwości dodawania współpracowników do swojego konta w inFakt;

02.09.2019 – Nowa strona logowania;

20.08.2019 – Uruchomienie promocji „Konto Firmowe i 900 zł na obsługę księgową w inFakt” wspólnie z Santander Bank Polska;

16.08.2019 – Możliwość zamówienia usługi księgowej z księgowym dla spółek;

14.08.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Wybierz księgowego dla siebie! Dołącz do tysięcy przedsiębiorców z całej Polski, o których rozliczenia dbają księgowi inFaktu. Porównaj opinie, ceny oraz wybierz najlepsze dla siebie rozwiązanie.

23.07.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Wprowadziliśmy program Ambasador, od teraz możesz łatwo polecać inFakt i zarabiać!

22.07.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Wprowadziliśmy program Ambasador, od teraz możesz łatwo polecać inFakt i zarabiać!

19.07.2019Odnawialna linia kredytowa wspólnie z Finiata;

16.07.2019 – Możliwość możliwość sprawdzania statusu VAT kontrahenta. Przy wprowadzaniu faktury kosztowej, uzupełniając dane kontrahenta można zobaczyć aktualny status podatnika, dzięki czemu w łatwy sposób można upewnić się, czy kupującemu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego na danej fakturze;

04.07.2019 – Możliwość sprawdzania kontrahenta dla celów VIES oraz VAT. Na poziomie wystawienia faktury dla kontrahenta z UE, automatycznie zaczytuje się informacja z VIES;

03.07.2019 – Możliwość finansowania faktur (faktoring) za pomocą Fandla;

02.07.2019 – Zgodność JPK_VAT z rejestrem;

26.06.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:

* Opłać składki ZUS, podatek VAT oraz PIT za pomocą GPay lub Blik bezpośrednio z aplikacji;

19.06.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* zwiększenie szybkości działania i stabilności aplikacji;

07.06.2019 – Wprowadzenie możliwości podglądu pliku JPK_VAT przed jego wysłaniem;

02.05.2019 – Wprowadzenie płatności automatycznych za abonament inFakt w oparciu o BlueMedia;

24.04.2019 – Możliwość szybkiej zmiany księgowego na innego w wersji online dla klientów Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

01.03.2019 – Udostępnienie nowej wyszukiwarki księgowych i nowej formuły zamawiania obsługi księgowej przez inFakt – inFakt Księgowi.

06.02.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* poprawa stabilności działania aplikacji;

04.02.2019 – Możliwość wprowadzenia ZUSu od przychodu;

15.01.2019 – Udostępnienie kreatora PIT za 2018 rok dla Klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

04.01.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* poprawki drobnych błędów;

03.01.2019 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* poprawki drobnych błędów;

Rok 2018

31.12.2018 – Została wprowadzona możliwość rozliczenia ulgi na kasę fiskalną;

31.12.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* do dotychczasowych metod ograniczenia dostępu do aplikacji dodaliśmy zabezpieczenie odciskiem palca. Przejdź do ustawień i sprawdź, jakie to proste;
* wybór plików pdf bezpośrednio z inFakt – nie tylko z aplikacji zewnętrznych, poprzez udostępnienie;
* rozróżnienie oryginał/kopia na wydrukach faktur;
* dodawanie domyślnych uwag na fakturach dla klienta;
* poprawki drobnych błędów;

24.12.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* poprawa szybkości działania aplikacji;
* odblokowywanie aplikacji za pomocą FaceID;
* wybór kategorii przy udostępnianiu pliku do aplikacji;
* oznaczenie oryginał/kopia na fakturach;
* ustawienie domyślnych na fakturach dla klienta;

19.12.2018 – Ułatwiliśmy księgowanie faktur za usługi hotelowe i gastronomiczne;

05.12.2018 – Możliwość opłacania faktur pro forma za pomocą Szybkich Płatności inFakt;

04.12.2018 – Historia dokumentu dla sekcji księgowej oraz uzupełnienie braków zdarzeń logowanych w sekcji kosztowej;

04.12.2018 – Logowanie autora zmian dokonujących czynności na dokumencie;

04.12.2018 – Opcja pozwalającą po zaksięgowaniu przejść bezpośrednio do następnego pliku do zaksięgowania;

08.11.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* eKsięgowość dla klientów Santander Bank (drobne poprawki);

31.10.2018 – Historia dokumentu dla sekcji kosztowej;

23.10.2018 – udostępnienie możliwości uzupełnienia remanentu likwidacyjnego w deklaracjach VAT;

17.10.2018 – Start usługi eKsięgowość dla klientów Santander Bank;

17.10.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* eKsięgowość dla klientów Santander Bank;

17.10.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* eKsięgowość dla klientów Santander Bank;

08.10.2018Wyłączenie starych widoków w aplikacji inFakt;

24.09.2018 – Szybkie odczytywanie danych z załączanych plików (faktur kosztowych) oraz możliwość ich szybkiego opłacenia za pomocą płatności inFakt;

24.09.2018 – Możliwość aktualizowania danych firmowych, wprowadzonych podczas weryfikacji (przyjmowanie oraz wykonywanie płatności inFakt dla kwot powyżej 4300 zł);

21.09.2018 – Odświeżenie wyglądu księgowania kosztów z plików dla klientów Programu do Księgowości;

13.09.2018 – Nowe tabelki: JPK_FA i JPK_PKPiR lub JPK_EWP w sekcji „Jednolity Plik Kontrolny”;

06.09.2018 – Nowa zakładka w sekcji pliki dot. płatności inFakt – „Potwierdzenia szybkich przelewów”;

31.08.2018 – Wprowadzenie do aplikacji JPK_PKPiR i JPK_EWP;

29.08.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Poprawki drobnych błędów;

27.08.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Poprawki drobnych błędów;

21.08.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Większa stabilność działania aplikacji przy słabym zasięgu;
* Bardziej przejrzysta i precyzyjna informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

10.08.2018 – Wdrożenie weryfikacji dwuetapowej;

08.08.2018 – Odświeżenie wyglądu i działania wyszukiwarki w aplikacji inFakt;

01.08.2018 – Usprawnione dodawanie dowodu wewnętrznego kosztowego;

03.07.2018 – Korzystanie z płatności inFakt bez prowizji dla płatnych klientów inFakt;

02.07.2018 – Usprawnione dodawanie noty korygującej;

30.05.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Dostosowanie aplikacji do wymagań RODO;

30.05.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* Dostosowanie aplikacji do wymagań RODO;

25.05.2018 – Dostosowanie aplikacji inFakt do wymagań RODO;

15.05.2018Możliwość przyjmowania płatności za faktury przychodowe oraz wykonywania płatności za ZUS oraz podatki bez limitu (czyli powyżej kwoty 4300 zł);

01.05.2018Brak prowizji za płatności wykonywane bezpośrednio z inFakt za ZUS;

27.04.2018 – Nowe widoki dodawania kosztów dla klientów Programu do Księgowości;

23.03.2018Dostęp serwisowy;

21.03.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* łatwo wyszukuj klientów i produkty podczas wystawiania faktury;
* poprawna orientacja dla obrazków wybranych z pamięci telefonu;
* naprawa przeliczania kwoty pozostałej do zapłaty dla niektórych faktur;

13.03.2018 – Wprowadzenie JPK_FA na żądanie;

07.03.2018 – Odświeżenie wyglądu strony infakt.pl oraz dodanie nowej sekcji Dla księgowych;

23.02.2018Rozliczanie najmu prywatnego dla klientów korzystających z Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

21.02.2018 – Możliwość uwierzytelniania i wysłania JPK_VAT za pomocą kwoty przychodu;

13.02.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na Android:
* szybkie płatności z inFakt – zapłać składki ZUS oraz podatki bezpośrednio z aplikacji mobilnej;
* ulepszone działanie blokady dostępu do aplikacji;
* poprawki drobnych błędów;

12.02.2018 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* szybkie płatności z inFakt – zapłać składki ZUS oraz podatki bezpośrednio z aplikacji mobilnej;
* ulepszone działanie blokady dostępu do aplikacji;
* poprawki drobnych błędów;

30.01.2018 – Od teraz nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze mogą korzystać z księgowości w inFakt – również spółki;

16.01.2018Płatność za VAT i PIT za pomocą karty kredytowej lub debetowej bezpośrednio z inFakt;

04.01.2018Płatności za ZUS za pomocą szybkich płatności w inFakt;

Rok 2017

29.12.2017Udostępnienie kreatora PIT za 2017 rok;

18.12.2017 – Udostępnienie darmowego planu w pakiecie Program do Księgowości;

18.12.2017 – Niższa cena za pierwszy rok korzystania z Program do Księgowości dla nowych klientów;

18.12.2017 – Wprowadzenie zmian związanych z Numerem Rachunku Składkowego w ZUS (dotyczy klientów Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego);

14.12.2017 – Możliwość wysyłania JPK_VAT bezpośrednio z inFakt;

06.12.2017 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* nowość dla użytkowników Programu do Fakturowania – wszystkie dokumenty księgowe w jednym miejscu oraz proste przekazywanie dokumentów księgowemu;
* w łatwy sposób zaproś swojego Księgowego na platformę inFakt oraz uzyskaj informację na temat zaproszenia;
* poprawa stabilności działania aplikacji;
* wsparcie dla iOS 11 oraz iPhone X;

26.10.2017 – „Chmura księgowa” na dokumenty dla klientów Programu do Fakturowania dostępna w aplikacji inFakt na Android;

24.10.2017Płatności za VAT oraz PIT za pomocą szybkich płatności w inFakt;

18.09.2017 – Udostępnienie wszystkim użytkownikom inFakt usługi wcześniejszego finansowania faktur;

16.09.2017 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* nowy, wygodny sposób na udostępnienie faktur przychodowych swoim kontrahentom;
* szybkie płatności Blue Media dla faktur przychodowych oraz kosztowych;

13.09.2017 – „Chmura księgowa” na dokumenty dla klientów Programu do Fakturowania;

07.09.2017 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* poprawa algorytmu rozpoznającego jakość zdjęć;
* najnowsza wersja języka Swift – 3.1;

08.08.2017 – Udostępnienie odwrotnego obciążenia;

19.07.2017 – Udostępnienie testowej grupie usługi wcześniejszego finansowania faktur;

22.06.2017Udostępnianie faktur przychodowych swoim kontrahentom (bezpośredni link do faktur);

15.06.2017 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* poprawa błędu w przeliczaniu kwoty pozostałej do zapłaty, w przypadku gdy formą płatności jest gotówka;
* odpowiednie oznaczanie wydruków faktur, zgodnie z ustawieniami konta;

24.05.2017Płatności za faktury kosztowe oraz możliwość dodawania linka do szybkich płatności za faktury przychodowe przy pomocy szybkich płatności w inFakt;

29.04.2017 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* Poprawki w przeliczaniu kwot produktów i pola ‚pozostało do zapłaty’;

11.04.2017 – Panel dla zewnętrznych księgowych. Użytkownicy Programu do Fakturowania oraz Programu do Księgowości mogą udzielić dostępu do swojego konta w inFakt, swojemu zewnętrznemu księgowemu;

23.02.2017 – Odświeżony wygląd sekcji opisy kosztów dla użytkowników Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

21.02.2017Ogólnopolska Baza Księgowych;

16.02.2017 – Ustawienia dotyczące Jednostek Samorządu Terytorialnego;

30.01.2017 – Odświeżony wygląd podglądu kosztów dla użytkowników Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

26.01.2017 – Aktualizacja aplikacji inFakt na iOS:
* ulepszenia podczas wysyłania zdjęć kosztów;
* informacja o słabej jakości zrobionego zdjęcia;
* poprawki drobnych błędów;

17.01.2017 – Odświeżony wygląd sekcji Pojazdy (dodawanie) w kosztach dla użytkowników Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

02.01.2017 – Udostępnienie kreator PIT za 2016 rok dla użytkowników Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;

Rok 2016

24.11.2016 – Odświeżony wygląd dodawania środków trwałych w kosztach dla użytkowników Programu do Księgowości;

31.10.2016 – Odświeżony wygląd sekcji Pojazdy (podglądy) w kosztach dla użytkowników Programu do Księgowości oraz Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego;