Faktura wystawiana przez nabywcę - jak fakturuje się zakupy od rolnika ryczałtowego?

Ogólna zasada dotycząca wystawiania faktur mówi, że dokument ten powinien być wystawiany przez sprzedającego kupującemu lecz istnieją od tego wyjątki. Jednym z podmiotów, który nie jest zobowiązany do wystawiania faktur i powinien je w określonych warunkach otrzymywać od nabywcy jest rolnik ryczałtowy. 

W sytuacji, gdy czynny płatnik podatku VAT dokonuje zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego (w skrócie RR), zobowiązany jest on do wystawienia z tego tytułu dwóch faktur, jednej dla siebie a drugiej dla kontrahenta, która będzie dokumentować ten fakt. Jest to tak zwana „faktura VAT RR” i w ten sposób musi być oznaczona. 

Faktura VAT RR

Na fakturze tego typu znajdować muszą się oprócz odpowiedniego nagłówka także nazwy wraz z adresami stron umowy, numery NIP lub PESEL, odpowiednie oznaczenie porządkowe dokumentu (datę wystawienia faktury i jej numer), nazwy nabytych produktów rolnych, opis nabytych produktów (ilość i jednostkę miary, oznaczenie klasy lub jakości), cenę bez uwzględnienia zryczałtowanego zwrotu podatku, wartość nabycia bez kwoty podatku, stawkę podatku, kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wartość nabytych produktów wraz ze zryczałtowaną kwotą podatku, należność ogółem cyfrowo i słownie a także czytelne podpisy osób, które otrzymały faktury. 

Bardzo ważnym elementem faktury RR nie występującym w żadnych innych dokumentach jest oświadczenie sprzedawcy o treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43 ustawy o podatku od towarów i usług.” Faktura RR nie jest jedynym przypadkiem, kiedy obowiązek fakturowania leży po stronie nabywcy. Sytuacja wygląda bardzo podobnie gdy fakturowania przez nabywcę odbywa się na podstawie specjalnej umowy miedzy stronami, o której zawarciu został poinformowany właściwy organ skarbowy.
Data modyfikacji:2015-06-23

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: