Faktura wewnętrzna wzór Excel

Wzór faktury wewnętrznej w Excelu? Aktualnie przedsiębiorcy nie mają obowiązku wystawiania i przechowywania faktur wewnętrznych. Istnieje jednak konieczność dokonywania rozliczeń, jakie te dokumenty potwierdzały. Jak to zrobić?

NA CZYM POLEGAŁA SPECYFIKA FAKTURY WEWNĘTRZNEJ?


Niektórzy czynni podatnicy VAT zobowiązani byli do wystawiania dokumentów określanych jako faktura wewnętrzna. Było to specyficzny rodzaj dokumentu potwierdzający zaistniałe zdarzenie gospodarcze, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, choć nie jest typową dostawą towarów czy świadczeniem usług.

Faktury takie nie trafiały do obiegu handlowego, bo też i nie miały odbiorcy z zewnątrz. Stąd można je było wystawiać tylko w jednym egzemplarzu. Sporządzane były na potrzeby własne wystawcy w celu naliczenia podatku VAT podlegającego następnie rozliczeniu w deklaracji podatkowej.

Faktura w programie Excel? Są lepsze sposoby na fakturowanie. Wybierz inFakt.pl i do 3 faktur w miesiącu wystawiaj zupełnie za darmo. Już dziś załóż bezpłatne konto w poniższym formularzu.


W JAKICH SYTUACJACH NALEŻAŁO WYSTAWIĆ FAKTURĘ WEWNĘTRZNĄ?


Przepisy wymieniały kilka przypadków, które należało udokumentować fakturą wewnętrzną i naliczyć podatek VAT:

 • nieodpłatne przekazanie towarów (w tym darowizny czy przekazanie towarów na potrzeby prywatne przedsiębiorcy lub jego pracowników) - jeżeli przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w całości lub części, przy zakupie tych towarów,

 • nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza,

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),

 • dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

 • import usług,

 • zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Wszystkie z wyżej wymienionych zdarzeń podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktura wewnętrzna służyła więc naliczeniu tego podatku według stawek krajowych właściwych dla towaru lub usługi, której faktura wewnętrzna dotyczy.

JAKIE INFORMACJE NA FAKTURZE WEWNĘTRZNEJ?


Faktura wewnętrzna zawiera takie same elementy jak faktura VAT, w tym:

 • imiona i nazwiska sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

 • numery identyfikacji podatkowej (NIP),

 • numer kolejny faktury,

 • datę wystawienia i datę dokumentowanego zdarzenia, jeśli jest inna niż data wystawienia,

 • nazwę towaru lub usługi,

 • jednostkę miary i ilość towarów lub usług,

 • ceny jednostkowe netto lub odpowiednie kwoty przyjęte do ustalenia podstawy opodatkowania,

 • wartość towarów lub usług netto,

 • stawki podatku VAT,

 • sumę wartości netto z podziałem na poszczególne stawki,

 • kwoty podatku VAT naliczone od w/w sum,

 • kwotę należną razem z wyliczonym podatkiem.

W przypadku faktur wewnętrznych dokumentujących nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług można pominąć dane dotyczące nabywcy. W przypadku WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca nie ma obowiązku podawania NIP kontrahenta.


FAKTURA WEWNĘTRZNA WZÓR EXCEL – JAK WYGLĄDA W PRAKTYCE?


Wystawianie faktur wewnętrznych, podobnie jak wszystkich innych rodzajów faktur, może być dosyć uciążliwym i pracochłonnym zadaniem. Zdarza się to szczególnie jest przedsiębiorca zdecyduje się w tym celu wykorzystać programu, które nie są dedykowane temu rozwiązaniu, np. Excel.

Fakturując w Excelu nie można mieć pewności, co do prawidłowości wpisanych danych, jako że taki program nie weryfikuje danych, które zamieszczone są na dokumencie. Przedsiębiorca zobligowany jest również do własnoręcznego nadawania dokumentom numerów porządkowych.

Co oczywiste Excel nie jest również aktualizowany w kontekście zmieniających się przepisów dotyczących fakturowania. Przedsiębiorca musi więc samemu śledzić regulacje i naprawdę dobrze się w nich orientować, by poprawnie wystawić wzór faktury wewnętrznej w Excelu.

Wystarczy jednak skorzystać z dobrego programu do wystawiania faktur, aby czas poświęcany na fakturowanie ograniczyć do niezbędnego minimum. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu w programach gotowych formularzy faktur, automatycznego przeliczania wartości liczbowych czy dostępu do bazy danych kontrahentów oraz towarów i usług.

WYSTAWIANIE FAKTUR WEWNĘTRZNYCH Z INFAKT.PL


Od początku 2014 r. w przepisach nie ma już mowy o fakturach wewnętrznych. Obowiązek dokonywania rozliczeń, które potwierdzał ten dokument jednak pozostał.

Co jednak istotne żadne przepisy nie wskazują konkretnych dokumentów, które miałyby zastąpić fakturę wewnętrzną. Przedsiębiorca ma tu dowolność. Tym samym możliwe jest wystawienie dokumentu odpowiadającego dawnej fakturze wewnętrznej.

W inFakcie postanowiliśmy zostawić fakturę wewnętrzną zmieniając jednak jej nazwę na „nota wewnętrzna”. Ten dokument tworzy się automatycznie. Wystarczy jedynie dodać koszt od zagranicznego kontrahenta, dzięki czemu w edycji kosztu pojawi się przycisk „Drukuj notę wewnętrzną”.

Co więcej w razie wątpliwości z zakresu podatków czy obsługi programu możesz otrzymać pomoc od naszych specjalistów. Sprawdź nasza ofertę – wybierz Program do Fakturowania a do 3 faktur w miesiącu wystawisz zupełnie za darmo. Przekonaj się o udogodnieniach jakie oferuje inFakt.pl.  

Szukasz sposobu na szybkie i sprawne wystawianie faktur? Załóż darmowe konto w inFakcie i przekonaj się, że fakturę można wystawić w kilka chwil. Sprawdź już teraz - to nic nie kosztuje!

Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: