Faktura kosztowa to dokument wystawiony na towary i usługi, które są nabywane w celu uzyskania przychodów przez firmę. Prowadząc działalność każdy przedsiębiorca ponosi pewne koszty, które mogą być ujęte w ramach kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście, nie wszystkie koszty są zaliczane do tej grupy, ponieważ nie wszystkie służą uzyskaniu lub utrzymaniu źródeł przychodów.

POJĘCIE FAKTURY KOSZTOWEJ


Generalnie, definicja faktury kosztowej wskazuje, że jest to dokument księgowy, który jest wystawiany na zakupione przez firmę towary lub usługi, niezbędne do osiągnięcia przez przedsiębiorcę przychodu. Dokumentuje więc te wydatki, które można włączyć do kosztów.

W uproszczeniu można powiedzieć, że faktura kosztowa to faktura na koszty zmniejszające dochód, a tym samym także podatek dochodowy. Wszystkie towary nie przeznaczone do dalszej odsprzedaży, ale zakupione na potrzeby firmy, w celu prowadzenia jej działalności gospodarczej, mogą być przedmiotem faktury kosztowej.

Nie wiesz jak wystawić fakturę kosztową? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i wystawiaj faktury w prosty i szybki sposób. Sprawdź koniecznie!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW


Dla faktur kosztowych kluczowe jest pojęcie kosztu uzyskania przychodów, bowiem tylko takie koszty mogą znaleźć się na tego rodzaju fakturze. Przepisy mówią, że „koszt uzyskania przychodu” jest wydatkiem ponoszonym przez firmę w celu uzyskania przychodu bądź też utrzymania źródła przychodu.

Ogólnie, koszty te odejmuje się od przychodu, aby wyliczyć dochód firmy. Następnie, po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń, staje się on podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Przepisy definiują także odgórnie wydatki, których nie można włączyć do kosztów działalności, np. reprezentacja.

FAKTURA KOSZTOWA - ELEMENTY


Każda faktura kosztowa, jaką otrzymuje przedsiębiorca, powinna zawierać określone elementy, m.in.:

  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

  • datę dokonania sprzedaży,

  • cenę jednostkową kupowanego towaru lub usługi bez podatku,

  • podstawę opodatkowania,

  • stawkę i kwotę podatku,

  • kwotę należności,

  • dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Wypróbuj program do fakturowania! Sprawdź już dziś!

Faktura kosztowa w programie online idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Przetestuj już dziś!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.