Wsparcie księgowych: pon. - niedz.: 7 - 22

Infolinia: 22 307 19 18, info@infakt.pl, Księgowi online (czat)

Kalendarium
polskiego
przedsiębiorcy

Arkadiusz caryk Arkadiusz Caryk

Redaktor pracujący na co dzień
w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym
inFakt w Krakowie.

Pobierz eBook jako PDF

Wstęp

Posiadanie firmy w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Wystarczy jednak znać przepisy i odpowiednio zaplanować działania, aby niczego nie przeoczyć i postępować zgodnie z prawem.

Ponadto, w trakcie roku jest szereg terminów, które pozwalają dokonać zmian w prowadzonej działalności, aby zoptymalizować podatki. Warto o nich pamiętać, aby zawczasu przeanalizować finanse i wprowadzić zmiany, które zaowocują mniejszymi obciążeniami podatkowymi firmy.

Przeczytaj ten eBook, aby

 • Dopełniać wszystkich obowiązków na czas
 • Wiedzieć kiedy można dokonać zmian w rozliczeniach podatków
 • Nie obawiać się skarbówki!

Dotrzymuj terminów z eBookiem inFaktu!

„Kalendarium przedsiębiorcy” inFaktu to prosty zestaw wiedzy o obowiązkach polskiego przedsiębiorcy, który przyda się podczas prowadzenia firmy!

I. Podstawowe terminy polskich przedsiębiorców

1. Podatek dochodowy

Każdy przedsiębiorca musi regularnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Większość firm rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym – przy tych formach opodatkowania, zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się jako procent od podstawy opodatkowania, którą stanowią przychody pomniejszone o koszty. Oprócz tego, składki społeczne ZUS można doliczyć do kosztów lub odjąć od podstawy opodatkowania, zaś 7,75% podstawy wyliczenia składki zdrowotnej ZUS (tzn. prawie całą kwotę) można odjąć bezpośrednio od podatku.

Dodatkowo, zasady ogólne pozwalają wziąć pod uwagę rozmaite ulgi, w tym:

 • rozliczenie wspólnie z małżonkiem,
 • ulgę na dziecko,
 • kwotę wolną od podatku.

Te ulgi nie przysługują w przypadku podatku liniowego.

Wyliczoną kwotę zaliczki na podatek dochodowy należy zapłacić:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu – rozliczenie miesięczne,
 • do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale – rozliczenie kwartalne.

Przedsiębiorca może zmienić okres opłacania zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny – zob. cz. I, rozdz. 4.

Kalendarium img1
Przedsiębiorca może zmienić okres opłacania zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny

2. Podatek VAT

Przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT, ma obowiązek wpłacić kwotę podatku od sprzedaży (ew. pomniejszoną o kwotę podatku od zakupów) w następujących terminach:

 • do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu – rozliczenie miesięczne,
 • do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale – rozliczenie kwartalne.

Przedsiębiorca może zmienić okres opłacania VAT-u z miesięcznego na kwartalny – zob. cz. I, rozdz. 4.

3. Składki ZUS

Każdy przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS za siebie (tzw. ZUS przedsiębiorcy). Są to składki społeczne i zdrowotne, a w przypadku „dużego ZUS-u” także Fundusz Pracy.

Składki należy opłacać w następujących terminach:

 • do 10 dnia miesiąca – przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na umowy ze składkami ZUS,
 • do 15 dnia miesiąca – przedsiębiorca zatrudniający pracowników na umowy ze składkami ZUS.

Składki społeczne powiększają koszty firmowe, jak pozostałe wydatki lub są odejmowane od dochodu. Składki zdrowotne, w kwocie 7,75% podstawy wyliczenia (jest to prawie cała kwota), odejmuje się bezpośrednio od zaliczki na podatek dochodowy.

Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie zapłaty składek ZUS do biura rachunkowego lub dołączyć do dokumentacji (dotyczy przedsiębiorców samodzielnie prowadzących księgowość). Warto pamiętać, że księgowy podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy nie ma prawa wziąć pod uwagę składek ZUS, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zapłaty.

Przedsiębiorca korzystający z usług biura rachunkowego nie musi samodzielnie składać ZUS DRA. Wybierz Księgowość w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym, a księgowi złożą za Ciebie ZUS DRA.

4. Przejście z „małego ZUS-u” na „duży ZUS”

Prawo do „małego ZUS-u” trwa pełne 24 miesiące od założenia firmy. Przedsiębiorca, któremu kończy się „mały ZUS” musi dopełnić następujących obowiązków:

 • do 7 dni od końca prawa do „małego ZUS-u”:
  • Złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZWUA - wyrejestrowanie,
  • Złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZUA - rejestracja z innym kodem ubezpieczenia,
 • do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni:
  • Złożyć w ZUS-ie formularz ZUS DRA za jeden miesiąc.

Przedsiębiorcy korzystający w Księgowości w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym nie muszą samodzielnie dopełnić tych obowiązków. Księgowi inFaktu wykonują je w ich imieniu we właściwych terminach.

5. Rozliczenie wykorzystania środowiska

Raz w roku polski przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie marszałkowskim wykaz o wykorzystaniu środowiska oraz wyliczyć i wnieść opłatę. Zobowiązani do tego są właściciele wszystkich firm, które:

 • wprowadzają gazy lub pyły do powietrza,
 • wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi,
 • pobierają wodę,
 • składują odpady.

Wykaz należy złożyć w terminie:

 • do 31 marca sprawozdanie z wykorzystania środowiska za ubiegły rok

31 stycznia 2013 r. był terminem, w którym po raz ostatni składało się sprawozdanie za półrocze. Od 2013 r. przepisy dotyczące opłaty środowiskowej uległy zmianie. Według nich, sprawozdanie składa się raz do roku, w terminie do 31 marca za rok ubiegły. Konieczność zapłaty pojawia się po przekroczeniu kwoty 800 zł, przy czym wykaz należy składać niezależnie od konieczności zapłaty.

II. Inne ważne terminy dla właścicieli firm

1. Przejście na podatek dochodowy rozliczany kwartalnie

Przedsiębiorca może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co kwartał lub co miesiąc. Nowy przedsiębiorca wybiera kwartalny lub miesięczny sposób rozliczenia odpowiednio wypełniając formularz CEIDG-1 w pkt. 19.

W trakcie prowadzenia działalności można zmienić sposób wpłacania zaliczki na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny (lub odwrotnie) w terminie:

 • do 20 lutego za dany rok podatkowy.

Zmiany tej można dokonać tylko raz w roku. W tym celu należy dokonać aktualizacji wpisu do CEIDG składając w urzędzie miasta lub gminy formularz CEIDG-1.

2. Przejście na podatek VAT rozliczany kwartalnie

Przedsiębiorca, który jest VAT-owcem może wpłacać VAT do urzędu skarbowego co miesiąc lub co kwartał. Okres rozliczeniowy wybiera się w trakcie rejestracji, wypełniając odpowiednio formularz VAT-R w pkt. 44. W trakcie działalności można zmienić okres rozliczeniowy z miesięcznego na kwartalny (lub odwrotnie) ponownie składając w urzędzie skarbowym wypełniony formularz VAT-R w jednym z terminów:

 • do 25 lutego – rozliczenie kwartalne od I kwartału,
 • do 25 maja – rozliczenie kwartalne od II kwartału,
 • do 25 sierpnia – rozliczenie kwartalne od III kwartału,
 • do 25 listopada – rozliczenie kwartalne od IV kwartału.
Kalendarium img2
Niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.

3. Rejestracja jako podatnik VAT

Niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. W tym celu podczas zakładania firmy wystarczy nie rejestrować się (tzn. nie składać VAT-R). Jeżeli jednak prowadzą działalność obligatoryjnie opodatkowaną VAT-em (np. sprzedaż alkoholu i papierosów) lub przekroczą kwotę obrotu w wysokości 150 tys. zł netto rocznie, muszą zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeżeli przedsiębiorca założył firmę w trakcie roku, kwotę limitu zwalniającego z VAT wylicza się proporcjonalnie do okresu, w którym działa firma.

Rejestracji jako podatnik VAT należy dokonać:

 • przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT-em (dotyczy firm, które tracą prawo do zwolnienia),
 • przed miesiącem, od którego właściciel firmy chce rozliczać VAT (dotyczy firm, które rezygnują ze zwolnienia).

Powrotu do zwolnienia z VAT można dokonać tylko raz w roku, składając VAT-R:

 • do 7 dni od początku roku podatkowego (jeśli 7 dzień danego roku podatkowego wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, terminem jest kolejny dzień roboczy).

Niezłożenie formularza w tym terminie oznacza konieczność opłacania VAT-u przez kolejny rok.

4. Zmiana formy opodatkowania

Nowy przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania na formularzu CEIDG-1. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, formę opodatkowania można zmienić, w tym m.in.:

 • zmienić zasady ogólne na podatek liniowy
 • zmienić podatek liniowy na zasady ogólne
 • zmienić ryczałt lub kartę podatkową na zasady ogólne

Zmiany formy opodatkowania można dokonać tylko raz w roku:

 • do 20 stycznia na dany rok podatkowy

W tym celu należy dokonać aktualizacji wpisu do CEIDG składając w urzędzie miasta lub gminy formularz CEIDG-1.

Wybierz Księgowość w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym, aby o niczym nie zapomnieć!

Z inFaktem nie musisz pamiętać o terminach – księgowi będą pamiętali za ciebie! Proponujemy wygodną i nowoczesną Księgowość w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym, dzięki której:

 • nie zapomnisz o żadnym obowiązku przedsiębiorcy
 • o każdym terminie dostaniesz informację e-mailowo lub telefonicznie
 • księgowi pomogą Ci zoptymalizować koszty – poinformują o możliwościach i nadchodzących terminach

Z inFaktem terminy to pestka! Wybierz Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe i korzystaj z pomocy księgowych, aby skupić się na prowadzeniu biznesu i mieć z głowy formalności.