Druk rachunku dla zwolnionych z vat

Od 1 stycznia 2014 r. dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT koniecznością jest wystawianie faktur. Przed tą datą mogli oni dokumentować transakcje przy użyciu rachunków. Po zmianach w przepisach muszą wystawiać faktury tak jak pozostali przedsiębiorcy.

Faktura na życzenie klienta


Przy sprzedaży zwolnionej z VAT możliwość wystawiania rachunków istniała do końca 2013 r. Aktualnie jednak wszyscy przedsiębiorcy obowiązkową muszą wystawiać faktury. Firmy zwolnione z VAT wystawiają konkretny dokument jeśli zażyczy sobie tego klient. Nie jest istotne czy jest nim:

 • inna firma,

 • osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

Fakturę na żądanie nabywcy należy wystawić w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż lub zapłata – jeśli nastąpiła przed sprzedażą.

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach.  


Elementy faktury zależą od podstawy zwolnienia


Wystawiając fakturę należy wziąć pod uwagę rodzaj zwolnienia, jakie przysługuje przedsiębiorcy. Od tego zależy bowiem zestaw elementów, jaki należy umieścić na dokumencie. W myśl przepisów transakcje zwolnione można podzielić na trzy grupy.

1. Ze względu na wysokość sprzedaży do 150 tys. zł (podmiotowe). W takim przypadku przedsiębiorca musi zamieścić na fakturze minimum:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy,

 • adresy obu stron transakcji,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.

2. Ze względu na rodzaj sprzedaży, czyli przedmiotowe (za wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych). Na wystawionej fakturze musi się znaleźć co najmniej:

 • data wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy,

 • adresy obu stron transakcji,

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cena jednostkowa towaru lub usługi i kwota należności ogółem.

3. Usługi finansowe (np. pośrednictwo finansowe, usługi ubezpieczeniowe). W tej sytuacji faktura musi zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy,

 • nazwę usługi,

 • kwotę do zapłaty.

Istotna jest tu konieczności umieszczania na fakturze podstawy zwolnienia z VAT, która dotyczy przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia przedmiotowego – ze względu na rodzaj sprzedaży (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi, itp.). 

Z kolei przy zwolnieniu podmiotowym (do limitu 150 tys. zł) oraz usługach finansowych i ubezpieczeniowych podstawa zwolnienia z VAT na fakturze nie jest konieczna.

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

Faktury dla zwolnionych z VAT – szybko i sprawnie


Szukasz druku faktury dla zwolnionych z VAT? Skorzystaj z możliwości jakie daje inFAkt. Znakomitym rozwiązaniem dla firm zwolnionych z VAT jest inFakt.pl. Wystawianie faktur „zw” (dawnych rachunków) w inFakcie nie sprawia żadnych trudności. Jak się do tego zabrać? Podczas wystawiania faktury ze „stawką zw” należy podać podstawę prawną zwolnienia. W inFakcie nie musisz jej nawet znać.

Wystarczy zaznaczyć „stawkę zw” w momencie wystawiania nowej faktury, a następnie wybrać rodzaj sprzedaży z listy. Dzięki temu podstawa prawna zwolnienia uzupełni się sama.

Korzystając z inFaktu nie trzeba znać pełnych danych swojego klienta prowadzącego własną działalność. Wystarczy podać jego NIP, a program automatycznie pobierze odpowiednie dane z bazy GUS. To tylko jedno z wielu usprawnień, jakie oferuje Program do Fakturowania.

Co zrobić, żeby mieć dostęp do wymienionych opcji (a także wielu innych)? Wystarczy założyć konto na inFakcie. Każdy użytkownik może przetestować Program do Fakturowania wystawiając do 3 faktur w miesiącu – zupełnie za darmo!  Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: