Dokumentacja

Podatek VAT

Podgląd zestawienia podatku VAT użytkownika.

Dostępne są ogólne dane dla wszystkich okresów (miesiąc, kwartał), obsługiwanych przez aplikację, oraz szczegółowe dane powiązane z wybranym okresem.

Definicja

Obiekt VatTax zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
symbolstringTylko do odczytuSymbol podatku
periodstringTylko do odczytuData okresu
period_namestringTylko do odczytuNazwa okresu
period_typestringTylko do odczytuTyp rozliczania
correction_counterstringTylko do odczytuLicznik korekt
payment_datestringTylko do odczytuTermin zapłaty
vat_on_sale_priceintegerTylko do odczytuVAT od sprzedaży
vat_on_purchases_priceintegerTylko do odczytuVAT od zakupów
overpaid_priceintegerTylko do odczytuNadpłata
tax_to_pay_priceintegerTylko do odczytuDo zapłaty
sale_in_poland_net_priceintegerTylko do odczytuSprzedaż towarów i usług w Polsce wartość netto
sale_in_poland_vat_priceintegerTylko do odczytuSprzedaż towarów i usług w Polsce wartość VAT
sale_services_abroad_net_priceintegerTylko do odczytuSprzedaż usług za granicą wartość netto
sale_services_abroad_vat_priceintegerTylko do odczytuSprzedaż usług za granicą wartość VAT
sale_cargo_to_ue_net_priceintegerTylko do odczytu Sprzedaż towarów do UE (WDT) wartość netto
sale_cargo_to_ue_vat_priceintegerTylko do odczytuSprzedaż towarów do UE (WDT) wartość VAT
sale_cargo_outside_ue_net_priceintegerTylko do odczytuSprzedaż towarów poza UE (eksport) wartość netto
sale_cargo_outside_ue_vat_priceintegerTylko do odczytuSprzedaż towarów poza UE (eksport) wartość VAT
purchase_of_fixed_assets_net_priceintegerTylko do odczytuZakup środków trwałych wartość netto
purchase_of_fixed_assets_vat_priceintegerTylko do odczytuZakup środków trwałych wartość VAT
other_shopping_net_priceintegerTylko do odczytuPozostałe zakupy wartość netto
other_shopping_vat_priceintegerTylko do odczytuPozostałe zakupy wartość VAT
statusstringTylko do odczytuStatus:
 • draft – Szkic
 • printed – Wydrukowany
 • paid – Opłacony
tax_officestringTylko do odczytuDane Urzedu Skrabowego, jeżeli użytkownik ma przypisany. Dane przekazywane tylko w podglądzie podatku.
 • info – Jeżeli występują jakieś ograniczenia, tutaj będzie o tym informacja
 • name – Nazwa US
 • bank_name – Nazwa banku
 • account_number – Numer konta
extensionshash (dictionary)Tylko do odczytuDodatkowe informacje:
 • payments – na temat szybkich płatności:
  enabled – Informacja czy są właczone pożyczki na płatność
  pragma_offer_details_link – Link do opłacenia podatku

Listowanie

GET /v3/vat_taxes.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/vat_taxes.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 6,
   "total_count": 6,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/vat_taxes.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/vat_taxes.json?offset=0"
 },
 "entities": [
  {
   "id": 7,
   "symbol": "VAT-7",
   "period": "2020-09-01",
   "period_name": "Wrzesień 2020",
   "period_type": "M",
   "payment_date": "2020-10-25",
   "vat_on_sale_price": 0,
   "vat_on_purchases_price": 0,
   "overpaid_price": 0,
   "tax_to_pay_price": 0,
   "status": "draft",
    ...
  },
  {...}
 ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/vat_taxes/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/vat_taxes/42.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "id": 42,
 "symbol": "VAT-7",
 "period": "2020-09-01",
 "period_name": "Wrzesień 2020",
 "period_type": "M",
 "payment_date": "2020-10-25",
  ...
 "tax_office": {
  "info": "",
  "name": "Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim",
  "bank_name": "NBP O/O Bydgoszcz",
  "account_number": "98101010780024112222000000"
 },
 "extensions": {
  "enabled": false,
  "pragma_offer_details_link": null
 }
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu