Dokumentacja

Podatek VAT

Podgląd zestawienia podatku VAT użytkownika.

Dostępne są ogólne dane dla wszystkich okresów (miesiąc, kwartał), obsługiwanych przez aplikację, oraz szczegółowe dane powiązane z wybranym okresem.

Definicja

Obiekt VatTax zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
symbol string Tylko do odczytu Symbol podatku
period string Tylko do odczytu Data okresu
period_name string Tylko do odczytu Nazwa okresu
period_type string Tylko do odczytu Typ rozliczania
correction_counter string Tylko do odczytu Licznik korekt
payment_date string Tylko do odczytu Termin zapłaty
vat_on_sale_price integer Tylko do odczytu VAT od sprzedaży
vat_on_purchases_price integer Tylko do odczytu VAT od zakupów
overpaid_price integer Tylko do odczytu Nadpłata
tax_to_pay_price integer Tylko do odczytu Do zapłaty
sale_in_poland_net_price integer Tylko do odczytu Sprzedaż towarów i usług w Polsce wartość netto
sale_in_poland_vat_price integer Tylko do odczytu Sprzedaż towarów i usług w Polsce wartość VAT
sale_services_abroad_net_price integer Tylko do odczytu Sprzedaż usług za granicą wartość netto
sale_services_abroad_vat_price integer Tylko do odczytu Sprzedaż usług za granicą wartość VAT
sale_cargo_to_ue_net_price integer Tylko do odczytu Sprzedaż towarów do UE (WDT) wartość netto
sale_cargo_to_ue_vat_price integer Tylko do odczytu Sprzedaż towarów do UE (WDT) wartość VAT
sale_cargo_outside_ue_net_price integer Tylko do odczytu Sprzedaż towarów poza UE (eksport) wartość netto
sale_cargo_outside_ue_vat_price integer Tylko do odczytu Sprzedaż towarów poza UE (eksport) wartość VAT
purchase_of_fixed_assets_net_price integer Tylko do odczytu Zakup środków trwałych wartość netto
purchase_of_fixed_assets_vat_price integer Tylko do odczytu Zakup środków trwałych wartość VAT
other_shopping_net_price integer Tylko do odczytu Pozostałe zakupy wartość netto
other_shopping_vat_price integer Tylko do odczytu Pozostałe zakupy wartość VAT
status string Tylko do odczytu Status:
 • draft – Szkic
 • printed – Wydrukowany
 • paid – Opłacony
tax_office string Tylko do odczytu Dane Urzedu Skrabowego, jeżeli użytkownik ma przypisany. Dane przekazywane tylko w podglądzie podatku.
 • info – Jeżeli występują jakieś ograniczenia, tutaj będzie o tym informacja
 • name – Nazwa US
 • bank_name – Nazwa banku
 • account_number – Numer konta
extensions hash (dictionary) Tylko do odczytu Dodatkowe informacje:
 • payments – na temat szybkich płatności:
  enabled – Informacja czy są właczone pożyczki na płatność
  pragma_offer_details_link – Link do opłacenia podatku

Listowanie

GET /v3/vat_taxes.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/vat_taxes.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 6,
   "total_count": 6,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/vat_taxes.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/vat_taxes.json?offset=0"
 },
 "entities": [
  {
   "id": 7,
   "symbol": "VAT-7",
   "period": "2020-09-01",
   "period_name": "Wrzesień 2020",
   "period_type": "M",
   "payment_date": "2020-10-25",
   "vat_on_sale_price": 0,
   "vat_on_purchases_price": 0,
   "overpaid_price": 0,
   "tax_to_pay_price": 0,
   "status": "draft",
    ...
  },
  {...}
 ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/vat_taxes/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/vat_taxes/42.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "id": 42,
 "symbol": "VAT-7",
 "period": "2020-09-01",
 "period_name": "Wrzesień 2020",
 "period_type": "M",
 "payment_date": "2020-10-25",
  ...
 "tax_office": {
  "info": "",
  "name": "Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim",
  "bank_name": "NBP O/O Bydgoszcz",
  "account_number": "98101010780024112222000000"
 },
 "extensions": {
  "enabled": false,
  "pragma_offer_details_link": null
 }
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu