Dokumentacja

Podatek VAT-UE

Podgląd zestawienia podatku VAT-UE użytkownika.

Dostępne są ogólne dane dla wszystkich okresów (miesiąc, kwartał), obsługiwanych przez aplikację, oraz szczegółowe dane powiązane z wybranym okresem.

Definicja

Obiekt VatEuTax zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
symbolstringTylko do odczytuSymbol podatku
periodstringTylko do odczytuData okresu
period_namestringTylko do odczytuNazwa okresu
period_typestringTylko do odczytuTyp rozliczenia
correction_counterstringTylko do odczytuLicznik korekt
payment_dateintegerTylko do odczytuTermin składania
services_priceintegerTylko do odczytuŚwiadczenie usług (UE)
sell_cargo_priceintegerTylko do odczytuDostawa towarów (UE)
purchase_cargo_pricestringTylko do odczytuNabycie towarów (UE)
statusstringTylko do odczytuStatus:
 • draft – Szkic
 • printed – Wydrukowany
 • paid – Opłacony

Listowanie

GET /v3/vat_eu_taxes.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/vat_eu_taxes.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 6,
   "total_count": 6,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/vat_eu_taxes.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/vat_eu_taxes.json?offset=0"
 },
 "entities": [
  {
   "id": 42,
   "symbol": "VAT-UE",
   "period": "2022-04-01",
   "period_name": "Kwiecień 2022",
   "period_type": "M",
   "correction_counter": 0,
   "payment_date": "2022-05-25",
   "services_price": 0,
   "sell_cargo_price": 0,
   "purchase_cargo_price": 0,
   "status": "draft"
  },
  ...
 ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/vat_eu_taxes/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/vat_eu_taxes/42.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "id": 42,
  "symbol": "VAT-UE",
  "period": "2022-04-01",
  "period_name": "Kwiecień 2022",
  "period_type": "M",
  "correction_counter": 0,
  "payment_date": "2022-05-25",
  "services_price": 0,
  "sell_cargo_price": 0,
  "purchase_cargo_price": 0,
  "status": "draft"
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu