Dokumentacja

Podatek VAT-UE

Podgląd zestawienia podatku VAT-UE użytkownika.

Dostępne są ogólne dane dla wszystkich okresów (miesiąc, kwartał), obsługiwanych przez aplikację, oraz szczegółowe dane powiązane z wybranym okresem.

Definicja

Obiekt VatEuTax zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
symbol string Tylko do odczytu Symbol podatku
period_name string Tylko do odczytu Nazwa okresu
payment_date integer Tylko do odczytu Termin składania
services_price integer Tylko do odczytu Świadczenie usług (UE)
sell_cargo_price integer Tylko do odczytu Dostawa towarów (UE)
purchase_cargo_price string Tylko do odczytu Nabycie towarów (UE)
status string Tylko do odczytu Status:
 • draft – Szkic
 • printed – Wydrukowany
 • paid – Opłacony

Listowanie

GET /v3/vat_eu_taxes.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/vat_eu_taxes.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 6,
   "total_count": 6,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/vat_eu_taxes.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/vat_eu_taxes.json?offset=0"
 },
 "entities": [
  {
   "id": 7,
   "symbol": "VAT-UE",
   "period_name": "Czerwiec 2014",
   "payment_date": "2014-07-15",
   "services_price": 0,
   "sell_cargo_price": 0,
   "purchase_cargo_price": 0,
   "status": "draft"
  },
  ...
 ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/vat_eu_taxes/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/vat_eu_taxes/42.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "id": 42,
 "symbol": "VAT-UE",
 "period_name": "Czerwiec 2014",
 "payment_date": "2014-07-15",
 "services_price": 0,
 "sell_cargo_price": 0,
 "purchase_cargo_price": 0,
 "status": "draft"
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu