Dokumentacja

Rodzaje transakcji

Podgląd obsługiwanych rodzajów transakcji w aplikacji.

Definicja

Obiekt TransactionKind zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
id integer Tylko do odczytu ID rodzaju transakcji
symbol string Tylko do odczytu Symbol rodzaju transakcji
name string Tylko do odczytu Nazwa rodzaju transakcji

Listowanie rodzajów transakcji

GET /api/v3/transaction_kinds.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \ https://api.infakt.pl/api/v3/transaction_kinds.json 

Przykładowa odpowiedź

{ "metainfo": { "count": 5, "total_count": 5, "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/transaction_kinds.json?offset=10&limit=10", "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/transaction_kinds.json?offset=0&limit=10" }, "entities": [ { "id": 1, "name": "Nieodpłatne przekazanie towarów", "symbol": "free_transfer_of_goods" }, { "id": 2, "name": "Sprzedaż bezrachunkowa", "symbol": "nonaccounting_sales" }, { "id": 3, "name": "Spis z natury dla celów VAT", "symbol": "inventory_for_vat" }, { "id": 4, "name": "Zwrot ulgi na kasę fiskalną", "symbol": "refund_cash_register_tax_relief" }, { "id": 5, "name": "Zakup nowego środka transportu z innego kraju UE", "symbol": "car_purchase_from_eu" } ] }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
comments powered by Disqus