Dokumentacja

JPK V7

Podgląd zestawienia plików JPK V7 użytkownika.

Dostępne są ogólne dane dla wszystkich okresów (miesiąc, kwartał), obsługiwanych przez aplikację, oraz szczegółowe dane powiązane z wybranym okresem.

Definicja

Obiekt saf_v7_file zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
symbolstringTylko do odczytuSymbol JPK
periodstringTylko do odczytuData okresu
period_namestringTylko do odczytuNazwa okresu
correction_counterstringTylko do odczytuLicznik korekt
payment_datestringTylko do odczytuData płatności
tax_to_pay_priceintegerTylko do odczytuDo zapłaty
statusstringTylko do odczytuStatus:
 • draft – Szkic
 • printed – Wydrukowany
 • paid – Opłacony
tax_officestringTylko do odczytuDane Urzedu Skrabowego, jeżeli użytkownik ma przypisany. Dane przekazywane tylko w podglądzie podatku.
 • info – Jeżeli występują jakieś ograniczenia, tutaj będzie o tym informacja
 • name – Nazwa US
 • bank_name – Nazwa banku
 • account_number – Numer konta
extensionshash (dictionary)Tylko do odczytuDodatkowe informacje:
 • payments – na temat szybkich płatności:
  enabled – Informacja czy są włączone pożyczki na płatność
  pragma_offer_details_link – Link do opłacenia podatku

Listowanie

GET /v3/saf_v7_files.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/saf_v7_files.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 6,
   "total_count": 6,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/saf_v7_files.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/saf_v7_files.json?offset=0"
 },
 "entities": [
  {
   "id": 42,
   "symbol": "JPK-V7M",
   "period": "2022-04-01",
   "period_name": "Kwiecień 2022",
   "correction_counter": 0,
   "payment_date": "2022-05-25",
   "tax_to_pay_price": 0,
   "status": "draft"
  },
  ...
 ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/saf_v7_files/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/saf_v7_files/42.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "id": 42,
 "symbol": "JPK-V7M",
 "period": "2022-04-01",
 "period_name": "Kwiecień 2022",
 ...
 "tax_office": {
  "info": "",
  "name": "Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim",
  "bank_name": "NBP O/O Bydgoszcz",
  "account_number": "98101010780024112222000000"
 },
 "extensions": {
  "payments": {
   "enabled": false,
   "pragma_offer_details_link": null
  }
 }
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
comments powered by Disqus