Dokumentacja

JPK V7

Podgląd zestawienia plików JPK V7 użytkownika.

Dostępne są ogólne dane dla wszystkich okresów (miesiąc, kwartał), obsługiwanych przez aplikację, oraz szczegółowe dane powiązane z wybranym okresem.

Definicja

Obiekt saf_v7_file zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
symbol string Tylko do odczytu Symbol JPK
period string Tylko do odczytu Data okresu
period_name string Tylko do odczytu Nazwa okresu
correction_counter string Tylko do odczytu Licznik korekt
payment_date string Tylko do odczytu Data płatności
tax_to_pay_price integer Tylko do odczytu Do zapłaty
status string Tylko do odczytu Status:
 • draft – Szkic
 • printed – Wydrukowany
 • paid – Opłacony
tax_office string Tylko do odczytu Dane Urzedu Skrabowego, jeżeli użytkownik ma przypisany. Dane przekazywane tylko w podglądzie podatku.
 • info – Jeżeli występują jakieś ograniczenia, tutaj będzie o tym informacja
 • name – Nazwa US
 • bank_name – Nazwa banku
 • account_number – Numer konta
extensions hash (dictionary) Tylko do odczytu Dodatkowe informacje:
 • payments – na temat szybkich płatności:
  enabled – Informacja czy są włączone pożyczki na płatność
  pragma_offer_details_link – Link do opłacenia podatku

Listowanie

GET /v3/saf_v7_files.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \ https://api.infakt.pl/v3/saf_v7_files.json 

Przykładowa odpowiedź

{ "metainfo": { "count": 6, "total_count": 6, "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/saf_v7_files.json?offset=10", "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/saf_v7_files.json?offset=0" }, "entities": [ { "id": 42, "symbol": "JPK-V7M", "period": "2022-04-01", "period_name": "Kwiecień 2022", "correction_counter": 0, "payment_date": "2022-05-25", "tax_to_pay_price": 0, "status": "draft" }, ... ] }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/saf_v7_files/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \ https://api.infakt.pl/v3/saf_v7_files/42.json 

Przykładowa odpowiedź

{ "id": 42, "symbol": "JPK-V7M", "period": "2022-04-01", "period_name": "Kwiecień 2022", ... "tax_office": { "info": "", "name": "Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim", "bank_name": "NBP O/O Bydgoszcz", "account_number": "98101010780024112222000000" }, "extensions": { "payments": { "enabled": false, "pragma_offer_details_link": null } } }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
comments powered by Disqus