Dokumentacja

Produkty

Zarządzanie produktami należącymi do użytkownika

Definicja

Obiekt Product zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
id integer Tylko do odczytu ID Produktu
name string Tak Nazwa
symbol string Nie PKWiU / CN / PKOB deprecated
pkwiu string Nie PKWiU
sn string Nie CN
pkob string Nie PKOB
unit string Nie Jednostka miary
tax_symbol string Tak Stawka VAT (lista obsługiwanych stawek)
quantity integer Nie Ilość
net_price integer Nie Wartość netto w groszach
tax_price integer Nie Podatek w groszach
gross_price integer Nie Wartość brutto w groszach
unit_net_price integer Nie Cena jednostkowa zakupu netto w groszach
purchase_unit_net_price integer Nie Cena zakupu netto w groszach
purchase_unit_gross_price integer Nie Cena zakupu brutto w groszach
flat_rate_tax_symbol string W przypadku korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego Dostępne stawki: 2, 3, 5.5, 8.5, 17, 20 (lista obsługiwanych stawek)
discount integer Nie Wartość rabatu w procentach
unit_net_price_before_discount integer Nie Cena zakupu netto w groszach przed rabatem
gtu_id integer Nie Id kodu GTU (Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług)

Listowanie produktów

GET /v3/products.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania. Domyślne sortowanie dla zwracanej tablicy odbywa się rosnące przy użyciu pola name.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/products.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 10,
   "total_count": 10,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/products.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/products.json?offset=0"
 },
 "entities": [{
  "id": 42,
  "name": "Usługa 1",
  ...
 }, {
  "id": 43,
  "name": "Produkt 2",
  ...
 }]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd produktu

GET /v3/products/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/products/42.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "id": 42,
 "name": "Usługa 1",
 "symbol": "84.11.12.0/ / ",
 "pkwiu": "84.11.12.0",
 "cn": "",
 "pkob": "",
 "unit": "",
 "tax_symbol": "23",
 "quantity": 1,
 ...
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Tworzenie

POST /v3/products.json

Tworzenie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST
-d '{"product":{
 "name": "Usługa x",
 "unit": "szt.",
 "net_price": "40000",
 "tax_price": "9200",
 "gross_price": "49200",
 "tax_symbol": "23",
 "tax_symbol": "84.11.12.0,
 ...
}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/products.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
201 Zasób został poprawnie utworzony
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Aktualizacja produktu

PUT /v3/products/{id}.json

Aktualizacja

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X PUT \
 -d '{"product":{
 "name": "Produkt xy",
 "purchase_unit_net_price": "3500",
 "purchase_unit_gross_price": "43050",
 ...
}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/products/1.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Usuwanie produktu

DELETE /v3/products/{id}.json

Usuwanie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
  -X DELETE \
  https://api.infakt.pl/v3/products/1.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu