Szczegółowe dane towaru/usługi

Listę towarów i usług możemy zawrzeć w formie tabeli. Sekcje z danymi towaru usługi musimy umieścić pomiędzy metatagami [TOWAR] [/TOWAR]. Wewnątrz umieszczamy metatagi składające się na wyświetlenie danych szczegółowych dotyczących towaru lub usługi.

KOD HTML

 1. [TOWAR]
 2. <tr>
 3.    <td class="lp">[TOWAR_LP]</td>
 4.    <td>[TOWAR_NAZWA]</td>
 5.    <td class="align-center">[TOWAR_PKWIU]</td>
 6.    <td class="align-center col40">[TOWAR_ILOSC]</td>
 7.    <td class="align-center col40">[TOWAR_MIARA]</td>
 8.    <td class="align-right">[TOWAR_CENA_NETTO]</td>
 9.    <td class="align-right">[TOWAR_WARTOSC_NETTO]</td>
 10.    <td class="align-right vat">[TOWAR_STAWKA_VAT]</td>
 11.    <td class="align-right">[TOWAR_VAT]</td>
 12.    <td class="align-right">[TOWAR_BRUTTO]</td>
 13. </tr>
 14. [/TOWAR]

Powyższy kod wyświetli nam dane towaru/usługi. Kod ten umieszczamy jako pojedynczy blok. W przypadku gdy na fakturze będzie więcej niż jeden towar/usługa blok ten dla każdego przedmiotu zostanie automatycznie powielony przez system.

Screen4

Poza danymi towaru należy umieścić dane sumujące wartość netto/brutto, wartość podatku VAT itp.

KOD HTML

 1. <tr class="summary-row summary-first-row">
 2.    <td colspan="4" rowspan="20" class="sum">Razem do zapłaty: <strong>[RAZEM_BRUTTO] [WALUTA]</strong></td>
 3.    <th colspan="2">RAZEM:</th>
 4.    <td class="align-right">[RAZEM_NETTO]</td>
 5.    <td class="align-center vat">X</td>
 6.    <td class="align-right">[RAZEM_VAT]</td>
 7.    <td class="align-right">[RAZEM_BRUTTO]</td>
 8. </tr>

Poniżej umieszczamy dane dotyczące poszczególnych stawek podatkowych. Podobnie jak w przypadku towarów dane te zamykamy w specjalny blok ujęty pomiędzy metatagami [STAWKI] [/STAWKI]. W przypadku większej ilości stawek na fakturze, kod ten zostanie automatycznie powielony przez system.

KOD HTML

 1. [STAWKI]
 2. <tr class="summary-row dont_split">
 3.    <th colspan="2">W tym:</th>
 4.    <td class="align-right">[STAWKA_NETTO]</td>
 5.    <td class="align-right vat">[STAWKA_PROC]</td>
 6.    <td class="align-right">[STAWKA_VAT]</td>
 7.    <td class="align-right">[STAWKA_BRUTTO]</td>
 8. </tr>
 9. [/STAWKI]

Całość powyższych operacji pozwoli na wyświetlenie tabeli produkt/usługa jak na poniższym przykładzie:

Screen7