Nagłówek faktury

W nagłówku faktury należy umieścić nazwę dokumentu, informację na temat rodzaju dokumentu (kopia, oryginał) oraz tag wstawiający kolejny numer faktury.

KOD HTML

 1. <div class="header">
 2.      <h1>Faktura VAT</h1>
 3.     <h2>[RODZAJ_DOKUMENTU], nr [NUMER_FAKTURY]</h2>
 4. </div>

Powyższy kod wyświetli nam następujące dane:

Screen1

Kod wyświetlający dane sprzedawcy i kupującego został podzielony na trzy części. Dzięki temu możemy oddzielnie wyświetlić nazwę, adres oraz numer NIP sprzedawcy, dodając dodatkowo opis dla wyżej wymienionych danych. Poniżej przedstawiono przykładowy kod HTML dla danych sprzedawcy.

KOD HTML

 1. <dl><dt>Nabywca:</dt> <dd>[SPRZEDAWCA_NAZWA]</dd></dl>
 2. <dl><dt>Adres:</dt> <dd>[SPRZEDAWCA_ADRES]</dd></dl>
 3. <dl><dt>NIP:</dt> <dd>[SPRZEDAWCA_NIP]</dd></dl>

Dane nabywcy wyświetlamy w podobny sposób korzystając z tagów [NABYWCA_NAZWA], [NABYWCA_ADRES], [NABYWCA_NIP]

Poniżej przykładowy wygląd faktury po zastosowaniu powyższego kodu.

Screen2

Edytor szablonu faktur pozwala nam na dowolne wyświetlenie danych dotyczących daty sprzedaży, wystawienia faktury oraz terminu płatności. Dla każdej z tych danych zostały przygotowane odpowiednie metatagi. Poniżej przykładowy kod wyświetlający wspomniane daty.

KOD HTML

 1. <dl><dt>Data wystawienia:</dt> <dd>[DATA_WYSTAWIENIA]</dd></dl>
 2. <dl><dt>Data sprzedaży:</dt> <dd>[DATA_SPRZEDAZY]</dd></dl>
 3. <dl><dt>Termin płatności:</dt> <dd>[TERMIN_PLATNOSCI]</dd></dl>

Oraz przykładowy wygląd tego elementu na fakturze.

Screen3

Aby wyświetlić dane dotyczące płatności musimy posłużyć się tagami [SPOSOB_PLATNOSCI] aby wyświetlić informację czy płatność zostanie dokonana za pomocą przelewu, gotówką, czekiem itp. Pozostałe dwa metatagi [BANK] oraz [NUMER_KONTA] wyświetlą nazwę banku i numer konta.

KOD HTML

 1. <dl><dt>Sposób płatności:</dt> <dd>[SPOSOB_PLATNOSCI]</dd></dl>
 2. <dl><dt>Bank:</dt> <dd>[BANK]</dd></dl>
 3. <dl><dt>Numer konta:</dt> <dd>[NUMER_KONTA]</dd></dl>