Uwagi, stan płatności, pozostałe dane

Poniżej przedstawiono dodatkowe bloki kodu które powinny zostać wyświetlone na fakturze.

KOD HTML

 1. <p>Słownie: [SLOWNIE]</p>
 2. <p>
 3.    <span>Zapłacono: [ZAPLACONO] [WALUTA]</span>
 4.    <span>Pozostało do zapłaty: [POZOSTALO_DO_ZAPLATY][WALUTA]</span>
 5. </p>

Powyższy blok kodu wyświetli nam kwotę faktury słownie, oraz informację na temat kwoty jaka została zapłacona/pozostała do zapłaty.

Screen4

Do faktury należy dodać również miejsce na dodatkowe uwagi. Możemy to zrobić w następujący sposób:

KOD HTML

 1. <div class="bottom">
 2.    <strong>Uwagi:</strong> [UWAGI]
 3. </div>

A oto wynik takiego działania:

Screen5

Na końcu umieszczamy elementy pozwalające na wyświetlenie danych dotyczących osoby wystawiającej i odbierającej dokument, oraz miejsce na podpisy tych osób.

KOD HTML

 1. <div class="podpis border">
 2.    <strong>[ODEBRAL]</strong>
 3.    <span>imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do<br />
 4.      odebrania dokumentu</span>
 5. </div>
 6. <div class="podpis border">
 7.    <strong>[WYSTAWIL]</strong>
 8.    <span>imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do<br />
 9.      wystawienia dokumentu</span>
 10. </div>
Screen6

W ten sposób utworzyliśmy nowy szablon faktury. Aby go zapisać należy kliknąć przycisk zapisz znajdujący się poniżej okna edycji kodu (ta akcja jedynie zapisuje kod szablonu do dalszej modyfikacji – nie zmienia ustawień wyglądu faktur).

Jeśli chcemy zapisać oraz użyć naszego szablonu jako głównego wyglądu faktur należy kliknąć przycisk zapisz i zastosuj. Ustawienie nowego szablonu zostanie zastosowane dla wszystkich faktur na naszym koncie (zarówno tych wystawionych przed zmianą wyglądu, jak również wystawianych w przyszłości).

W każdej chwili możemy podglądnąć przykładową fakturę wygenerowaną na podstawie naszego kodu. W tym celu należy kliknąć na link „Zobacz podgląd”.

Klikniecie w link Przywróć kod pierwotny, przywraca pierwszą wersję kodu dla danego szablonu.