Szablony faktur – ogólne informacje

Użytkownik ma możliwość edycji/modyfikowania szablonów faktur utworzonych przez inFakt lub też stworzenia swojego własnego, unikalnego szablonu od podstaw. Edycja szablonu przygotowanego przez inFakt, skutkuje utworzeniem kopii danego szablonu o nazwie Kopia + nazwa edytowanego szablonu.

Każdy szablon faktury składa się z jednego pliku HTML z osadzonym wewnątrz sekcji <head> kodem CSS.

W celu ułatwienia tworzenia nowego szablonu, przygotowaliśmy odpowiednie metatagi które należy umieścić wewnątrz kodu w celu wyświetlania danych na fakturze. Zobacz listę wszystkich metatagów

Kod szablonu można oczywiście przygotować wcześniej w edytorze wspierającym kolorowanie składni HTML i CSS np. NotePad++ lub Komodo Edit, a następnie wkleić do edytora w aplikacji inFakt.