Aktualności

14 grudnia 2022

Asynchroniczne API do wystawiania faktur

Uruchomiliśmy API do asynchronicznego wystawiania faktur VAT i proforma w wersji BETA. Dzięki temu rozwiązaniu można wprowadzać jednocześnie dużą ilość zleceń stworzenia faktur do inFakt, nawet wielowątkowo a dopiero po czasie sprawdzić wynik tych operacji.

System składa się z dwóch dedykowanych końcówek, jedna przyjmuje zlecenie w odpowiedzi zwracając unikalny identyfikator zadania, druga na podstawie tego identyfikatora zwraca informacje o aktualnym statusie przetwarzania. Asynchroniczne API zachowuje ciągłość i poprawność autonumeracji niezależnie od ilości wprowadzanych faktur

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją tutaj i testów.

2 grudnia 2022

Dodanie nazwy własnej do kont bankowych

Do zasobu BankAccount dodaliśmy pole custom_name, które zawiera nazwę własną konta wprowadzoną przez użytkownika (niewidoczną na fakturze)

Więcej informacji w dokumentacji tutaj.

14 listopada 2022

Faktury z usługą ciągłą w API

Dodaliśmy do zasobu Invoice (api/v3/invoices) możliwość tworzenia faktur z usługą o charakterze ciągłym.

Jak wystawić taką fakturę?

 • w polu invoice_date_kind podajemy wartość continuous_date_end_on,
 • w polu continuous_service_start_on podajemy datę rozpoczęcia usługi,
 • w polu continuous_service_end_on podajemy datę zakończenia usługi,
 • nie przekazujemy pola sale_date ani innego z listy dostępnych w invoice_date_kind.

Przykładowy payload:
{"invoice":{ "continuous_service_start_on": "2022-12-01", "continuous_service_end_on": "2022-12-30", "invoice_date_kind": "continuous_service_end_on", "client_company_name": "BigCompany", "services":[ { "name": "Usuwanie faktur", "net_price": 9001, "tax_symbol": 23 } ] }}

Nie rekomendujemy edycji faktury ze zmianą invoice_date_kind z continuous_date_end_on na inny. Pełna dokumentacja dostępna tutaj.

4 sierpnia 2022

Rozróżnianie formy działalności klienta

W związku z dostosowaniem formatu danych do nowych wytycznych urzędowych, do zasobu Client dodaliśmy atrybut business_activity_kind wskazujący na rodzaj klienta:

 • private_person – osoba prywatna,
 • self_employed – jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • other_business – inny rodzaj działalności

Wskazywanie formy działalności klienta będzie obowiązkowe od 2024. Obecnie jest to opcjonalne, jednak rekomendujemy jak najszybsze dostosowanie swoich wtyczek do nowych wytycznych.

Zasady stosowania bussines_activity_kind w Client

 1. W bussines_activity_kind nie przekazuje żadnej wartości (czyli po staremu)
  • uzupełniam pola company_name wpisując nazwę firmy lub imie/nazwisko, opcjonalnie uzupełniam nip
  • nie uzupełniam pól first_name oraz last_name
 2. W bussines_activity_kind przekazuje wartość self_employed (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza)
  • uzupełniam pola company_name, nip, first_name oraz last_name
 3. W bussines_activity_kind przekazuje wartość other_business (Inne formy działalności gospodarczej)
  • uzupełniam pola company_name oraz nip
  • nie uzupełniam pól first_name oraz last_name
 4. W bussines_activity_kind przekazuje wartość private_person (Osoba prywatna)
  • uzupełniam pola first_name oraz last_name
  • nie uzupełniam pól company_name oraz nip

Identyczne zasady dotyczą klientów dodawanych bezpośrednio w Invoice

Więcej informacji w dokumentacji Klienci oraz Faktury.

30 maja 2022

Zmiana sposobu zapisu PKWiU / PKOB / CN na produkcie

W związku z dostosowaniem formatu danych do nowych wytycznych urzędowych, w zasobie Service oraz Product został zmieniony sposób zapisu PKWiU / PKOB / CN:

Jak było:

 • symbol – jedno pole do zapisu PKWiU lub PKOB lub CU,

Jak jest teraz:

 • pkwiu – pole do zapisu PKWiU,
 • pkob – pole do zapisu PKOB,
 • cn – pole do zapisu CN.

W 2024 roku pole symbol zostanie usunięte, prosimy o dostosowanie swoich wtyczek.

Więcej informacji w dokumentacji Produkty oraz Faktury.

15 marca 2022

Zmiana sposobu zapisu ulicy klienta

W związku z dostosowaniem formatu danych do nowych wytycznych urzędowych, w zasobie Client został zmieniony sposób zapisu ulicy (zapis do trzech osobnych pól zamiast do jednego):

 • street – nazwa ulicy,
 • street_number – numer ulicy,
 • flat_number – numer mieszkania.

Na ten moment nie wymuszamy podawania adresu w powyższy sposób

Od 2024 roku zostaną wprowadzone następujące walidacje dla kontrahentów z Polski:

 • street – opcjonalne, jeżeli wprowadzone to max znaków 65
 • street_number – wymagane, max 10 znaków
 • flat_number – opcjonalne, max 9 znaków

Identyczne zasady dotyczą adresu klientów dodawanych bezpośrednio w Invoice

Więcej informacji w dokumentacji Klienci oraz Faktury.