Dokumentacja

Stawki VAT dla faktur MOSS

Podgląd obsługiwanych stawek podatku VAT dla faktur MOSS w aplikacji.

Definicja

Obiekt MossVatRate zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
value string Tylko do odczytu Wysokość stawki w %
country string Tylko do odczytu Alpha kod kraju z którego pochodzi stawka
reduced boolean Tylko do odczytu Informacja nt tego czy stawka jest zmniejszona

Listowanie stawek VAT

GET /v3/moss_vat_rates.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \ https://api.infakt.pl/v3/moss_vat_rates.json 

Przykładowa odpowiedź

{ "metainfo": { "count": 9, "total_count": 9, "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/moss_vat_rates.json?offset=10", "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/moss_vat_rates.json?offset=0" }, "entities": [{ "id": 42, "value": "21.0", "country": "BE", "reduced": false }, { "id": 43, "value": "6.0", "country": "BE", "reduced": true }] }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu