Księgowość

Informujemy, że ze względu na udostępnienie nowej wersji API (wersja 3), dokumentacja oraz funkcjonalności APIv2 nie będą dłużej rozwijane przez zespół inFakt i zostaną wyłączone do końca maja 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją API oraz dokumentacją na stronie: https://www.infakt.pl/developers

KPiR

Pobieranie ksiąg przychodów i rozchodów do konta.

URL

Informacje o księgach przychodów i rozchodów

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/kpir.:format

Wymagane parametry

brak

Opcjonalne parametry

Parametry opcjonalne

  1 date - data raportu (format RRRR-MM)

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykładowe zapytanie (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/kpir.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <reports type="kpir">
   3   <report>
   4     <miesiac>2011-03-01</miesiac>
   5     <przychody>7822.0</przychody>
   6     <koszty>2486.0</koszty>
   7     <dochod>5336.0</dochod>
   8     <wydrukowany>1</wydrukowany>
   9   </report>
  10   <report>
  11     <miesiac>2011-06-01</miesiac>
  12     <przychody>5232.0</przychody>
  13     <koszty>6486.0</koszty>
  14     <dochod>-1254.0</dochod>
  15     <wydrukowany>1</wydrukowany>
  16   </report>
  17   <report>
  18     <miesiac>2011-05-01</miesiac>
  19     <przychody>0.0</przychody>
  20     <koszty>0.0</koszty>
  21     <dochod>0.0</dochod>
  22     <wydrukowany>0</wydrukowany>
  23   </report>
  24   <report>
  25    ...
  26   </report>
  27 </reports>

JSON

Zapytanie:

Przykładowe zapytanie (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/kpir.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2   "type":"kpir",
   3   "reports":[
   4     {
   5       "miesiac":"2011-03-01",
   6       "przychody":7822.0,
   7       "koszty":2486.0,
   8       "dochod":5336.0,
   9       "wydrukowany":1
  10     },
  11     {
  12       "miesiac":"2011-04-01",
  13       "przychody":5232.0,
  14       "koszty":6486.0,
  15       "dochod":-1254.0,
  16       "wydrukowany":1
  17     },
  18     {
  19       "miesiac":"2011-05-01",
  20       "przychody":0.0,
  21       "koszty":0.0,
  22       "dochod":0.0,
  23       "wydrukowany":0
  24     },
  25     { ... }
  26   ]
  27 }

PIT-5

Pobieranie wartości podatku dochodowego PIT-5.

URL

Informacje o podatku dochodowym

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/pit5.:format

Wymagane parametry

brak

Opcjonalne parametry

Parametry opcjonalne

  1 date - data raportu (format RRRR-MM)

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykładowe zapytanie (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/pit5.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <reports type="pit5">
   3   <report>
   4     <miesiac>2011-03-01</miesiac>
   5     <przychody_narastajaco>109178.0</przychody_narastajaco>
   6     <koszty_narastajaco>5957.0</koszty_narastajaco>
   7     <dochod_narastajaco>103221.0</dochod_narastajaco>
   8     <dochod>42427.0</dochod>
   9     <pit_do_zaplaty>9837.0</do_zaplaty>
  10     <wydrukowany>1</wydrukowany>
  11   </report>
  12   <report>
  13     <miesiac>2011-04-01</miesiac>
  14     <przychody_narastajaco>110086.5</przychody_narastajaco>
  15     <koszty_narastajaco>11767.0</koszty_narastajaco>
  16     <dochod_narastajaco>98319.5</dochod_narastajaco>
  17     <dochod>-4901.5</dochod>
  18     <pit_do_zaplaty>0.0</do_zaplaty>
  19     <wydrukowany>1</wydrukowany>
  20   </report>
  21   <report>
  22     <miesiac>2011-05-01</miesiac>
  23     <przychody_narastajaco>110086.5</przychody_narastajaco>
  24     <koszty_narastajaco>11767.0</koszty_narastajaco>
  25     <dochod_narastajaco>98319.5</dochod_narastajaco>
  26     <dochod>0.0</dochod>
  27     <pit_do_zaplaty>0.0</do_zaplaty>
  28     <wydrukowany>1</wydrukowany>
  29   </report>
  30   <report>
  31    ...
  32   </report>
  33 </reports>

JSON

Zapytanie:

Przykładowe zapytanie (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/pit5.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2   "type":"pit5",
   3   "reports":[
   4     {
   5       "miesiac":"2011-03-01",
   6       "przychody_narastajaco":109178.0,
   7       "koszty_narastajaco":5957.0,
   8       "dochod_narastajaco":103221.0,
   9       "dochod":42427.0,
  10       "pit_do_zaplaty":9837.0,
  11       "wydrukowany":1
  12     },
  13     {
  14       "miesiac":"2011-04-01",
  15       "przychody_narastajaco":110086.5,
  16       "koszty_narastajaco":11767.0,
  17       "dochod_narastajaco":98319.5,
  18       "dochod":-4901.5,
  19       "pit_do_zaplaty":0.0,
  20       "wydrukowany":1
  21     },
  22     {
  23       "miesiac":"2011-05-01",
  24       "przychody_narastajaco":110086.5,
  25       "koszty_narastajaco":11767.0,
  26       "dochod_narastajaco":98319.5,
  27       "dochod":0.0,
  28       "pit_do_zaplaty":0.0,
  29       "wydrukowany":0
  30     },
  31     { ... }
  32   ]
  33 }

VAT-7

Pobieranie wartości podatku VAT-7.

URL

Informacje o podatku VAT

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/vat7.:format

Wymagane parametry

brak

Opcjonalne parametry

Parametry opcjonalne

  1 date - data raportu (format RRRR-MM)

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykładowe zapytanie (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/vat7.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <reports type="vat7">
   3   <report>
   4     <miesiac>2011-03-01</miesiac>
   5     <vat_sprzedaz>7822.0</vat_sprzedaz>
   6     <vat_zakupy>2486.0</vat_zakupy>
   7     <vat_do_zaplaty>5336.0</vat_do_zaplaty>
   8     <vat_nadplata>0.0</vat_nadplata>
   9     <zaplacony>1</zaplacony>
  10   </report>
  11   <report>
  12     <miesiac>2011-04-01</miesiac>
  13     <vat_sprzedaz>722.0</vat_sprzedaz>
  14     <vat_zakupy>2286.0</vat_zakupy>
  15     <vat_do_zaplaty>0.0</vat_do_zaplaty>
  16     <vat_nadplata>1564.0</vat_nadplata>
  17     <zaplacony>1</zaplacony>
  18   </report>
  19   <report>
  20     <miesiac>2011-05-01</miesiac>
  21     <vat_sprzedaz>0.0</vat_sprzedaz>
  22     <vat_zakupy>0.0</vat_zakupy>
  23     <vat_nadplata>0.0</vat_nadplata>
  24     <vat_do_zaplaty>0.0</vat_do_zaplaty>
  25     <zaplacony>0</zaplacony>
  26   </report>
  27   <report>
  28    ...
  29   </report>
  30 </reports>

JSON

Zapytanie:

Przykładowe zapytanie (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/vat7.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2   "type":"vat7",
   3   "reports":[
   4     {
   5       "miesiac":"2011-03-01",
   6       "vat_sprzedaz":7822.0,
   7       "vat_zakupy":2486.0,
   8       "vat_do_zaplaty":5336.0,
   9       "vat_nadplata":0.0,
  10       "zaplacony":1
  11     },
  12     {
  13       "miesiac":"2011-04-01",
  14       "vat_sprzedaz":722.0,
  15       "vat_zakupy":2286.0,
  16       "vat_do_zaplaty":0.0,
  17       "vat_nadplata":1564.0,
  18       "zaplacony":1
  19     },
  20     {
  21       "miesiac":"2011-05-01",
  22       "vat_sprzedaz":0.0,
  23       "vat_zakupy":0.0,
  24       "vat_do_zaplaty":0.0,
  25       "vat_nadplata":0.0,
  26       "zaplacony":0
  27     },
  28     { ... }
  29   ]
  30 }

ZUS

Pobieranie wartości składek ZUS.

URL

Informacje o składkach ZUS

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/zus.:format

Wymagane parametry

brak

Opcjonalne parametry

Parametry opcjonalne

  1 date - data raportu (format RRRR-MM)

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykładowe zapytanie (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/zus.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <reports type="zus">
   3   <report>
   4     <miesiac>2011-03-01</miesiac>
   5     <skladki_spoleczne>103.97</skladki_spoleczne>
   6     <skladki_zdrowotne>233.32</skladki_zdrowotne>
   7     <fundusz_pracy>0.0</fundusz_pracy>
   8     <razem>356.44</razem>
   9     <zaplacony>1</zaplacony>
  10   </report>
  11   <report>
  12     <miesiac>2011-04-01</miesiac>
  13     <skladki_spoleczne>103.97</skladki_spoleczne>
  14     <skladki_zdrowotne>233.32</skladki_zdrowotne>
  15     <fundusz_pracy>0.0</fundusz_pracy>
  16     <razem>356.44</razem>
  17     <zaplacony>1</zaplacony>
  18   </report>
  19   <report>
  20     <miesiac>2011-05-01</miesiac>
  21     <skladki_spoleczne>103.97</skladki_spoleczne>
  22     <skladki_zdrowotne>233.32</skladki_zdrowotne>
  23     <fundusz_pracy>0.0</fundusz_pracy>
  24     <razem>356.44</razem>
  25     <zaplacony></zaplacony>
  26   </report>
  27   <report>
  28    ...
  29   </report>
  30 </reports>

JSON

Zapytanie:

Przykładowe zapytanie (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/reports/zus.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2   "type":"zus",
   3   "reports":[
   4     {
   5       "miesiac":"2011-03-01",
   6       "skladki_spoleczne":103.97,
   7       "skladki_zdrowotne":233.32,
   8       "fundusz_pracy":0,
   9       "razem":356.44,
  10       "zaplacony":1
  11     },
  12     {
  13       "miesiac":"2011-04-01",
  14       "skladki_spoleczne":103.97,
  15       "skladki_zdrowotne":233.32,
  16       "fundusz_pracy":0,
  17       "razem":356.44,
  18       "zaplacony":1
  19     },
  20     {
  21       "miesiac":"2011-05-01",
  22       "skladki_spoleczne":103.97,
  23       "skladki_zdrowotne":233.32,
  24       "fundusz_pracy":0,
  25       "razem":356.44,
  26       "zaplacony":0
  27     },
  28     { ... }
  29   ]
  30 }