Dokumentacja

Faktury

Zarządzanie fakturami należącymi do użytkownika

Definicja

Obiekt Invoice zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
id integer Tylko do odczytu ID Faktury
number string Nie Numer faktury. Domyślnie generowany na podstawie Następny numer faktury
currency string Nie Waluta: THB, USD, AUD, HKD, CAD, NZD, SGD, EUR, HUF, CHF, GBP, UAH, JPY, CZK, DKK, ISK, NOK, SEK, HRK, RON, BGN, TRY, LTL, LVL, PHP, MXN, ZAR, BRL, MYR, RUB, IDR, KRW, CNY, INR, LTL, domyślnie PLN.
paid_price integer Nie Zapłacono w groszach.
notes string Nie Uwagi
kind string Nie Rodzaj faktury:
 • proforma – Faktura proforma
 • vat – Faktura VAT
payment_method string Nie Metoda płatności:
 • transfer – Przelew
 • cash – Gotówka
 • card – Karta płatnicza
 • barter – Barter
 • check – Czek
 • bill_of_sale – Weksel
 • delivery – Za pobraniem
 • compensation – Kompensata
 • accredited – Akredytywa
 • paypal – PayPal
 • instalment_sale – Sprzedaż ratalna
 • payu – PayU
 • tpay – Tpay
 • przelewy24 – Przelewy24
 • dotpay – Dotpay
 • other – Inny
split_payment_type boolen Nie Informacja czy dostępna jest podzielność płatności
split_payment_type string Nie Podajemy w przypadku metody podzielonej płatności.
Możliwe typy:
required – dokument zostanie oznaczony metodą podzielonej płatności na wydruku oraz w JPK V7
optional – dokument zostanie oznaczony metodą podzielonej płatności na wydruku
recipient_signature string Nie Imię i nazwisko Odbiorcy
seller_signature string Nie Imię i nazwisko Sprzedawcy
invoice_date string Nie Data wystawienia w formacie RRRR-MM-DD
sale_date string Nie Data sprzedaży w formacie RRRR-MM-DD
status string Tylko do odczytu Status:
 • draft – Szkic
 • sent – Wysłana
 • printed – Wydrukowana
 • paid – Opłacona
payment_date string Nie Termin zapłaty w formacie RRRR-MM-DD
paid_date string Nie Data opłacenia
net_price integer Nie Razem netto w groszach
tax_price integer Nie Wartość VAT w groszach
gross_price integer Nie Razem brutto w groszach
left_to_pay integer Nie Pozostało do zapłaty w groszach
client_id integer Nie, o ile podano dane klienta ID klienta (jeśli istnieje)
client_company_name string Nie Nazwa firmy klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_street string Nie Ulica klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_street_number string Nie Numer budynku klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_flat_number string Nie Numer mieszkania klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_city string Nie Miasto klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_post_code string Nie Kod pocztowy klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_tax_code string Nie NIP klienta (jeśli klient nie istnieje)
clean_client_nip string Tylko do wyszukiwania Pozwala na wyszukiwanie NIPu klienta w postaci ciągu cyfr.
Np 111-111-11-11 można wyszukiwać jako 1111111111
client_country string Nie Kraj klienta (jeśli klient nie istnieje) (pole alpha_2 z listy obsługiwanych krajów)
check_duplicate_number boolean Nie Czy sprawdzać duplikacje numeru faktury true lub false
bank_name string Nie Nazwa banku, dotyczy faktur z przelewem
bank_account string Nie Nr konta bankowego, dotyczy faktur z przelewem
swift string Nie Nr Swift, dotyczy faktur z przelewem
sale_type string Dla klientów zagranicznych. Rodzaj sprzedaży:
 • service – Usługa
 • merchandise – Towar
invoice_date_kind string Nie Rodzaj daty na fakturze:
 • sale_date – Data sprzedaży
 • service_date – Data wykonania usługi
 • cargo_date – Data zakończenia dostawy towarów
services array of Services Tak Lista pozycji na fakturze (i link do services)
vat_exemption_reason integer W przypadku sprzedaży zwolnionej z VAT. ID podstawy zwolnienia z VAT
extensions hash (dictionary) Tylko do odczytu Dodatkowe informacje:
 • payments – na temat szybkich płatności:
  link – Link do szybkiego opłacania faktury
  avaiable – Informacja czy dla faktury można uruchomić szybkie płatności

 • shares – na temat linku do faktury:
  link – link do faktury
  avaiable – Informacja czy wygenerowanie linku jest możliwe
  valid_until – Data wygaśnięcia linku
bdo_code string Nie Numer rejestrowy BDO
transaction_kind_id integer Nie ID rodzaju transakcji
document_markings_ids array of oznaczenia dokumentów przychodowych Nie Tablica ID oznaczeń dokumentów przychodowych
receipt_number string Nie Numer paragonu. W celu usunięcia numeru, należy przesłać pusty string.
not_income boolen Tak, w przypadku faktury do paragonu, jej korekty lub zaliczki Nie uwzględniaj do podatku dochodowego
vat_exchange_date_kind string Tak, w przypadku faktury w obcej walucie Rodzaj daty kursu waluty na cele vat. Przyjmuje jedną z dwóch wartości:
vat – zgodny z momentem obowiązku podatkowego VAT
pit – zgodny z kursem dla celów PIT

Services

Obiekt service zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
name string Tak Nazwa pozycji
tax_symbol string Nie Stawka VAT (lista obsługiwanych stawek)
unit string Nie Jednostka
quantity integer Nie Ilość
unit_net_price integer Nie Cena netto za sztukę w groszach
net_price integer Nie Wartość netto w groszach
gross_price integer Nie Wartość brutto w groszach
tax_price integer Nie Wartość podatku VAT w groszach
symbol string Nie symbol PKWiU / CN / PKOB
flat_rate_tax_symbol string W przypadku korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego Dostępne stawki:
 • 2
 • 3
 • 5.5
 • 8.5
 • 17
 • 20
lista obsługiwanych stawek
discount integer Nie Wartość rabatu w procentach
unit_net_price_before_discount integer Nie Cena zakupu netto w groszach przed rabatem
gtu_id integer Nie Id kodu GTU (Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług)

Listowanie faktur

GET /v3/invoices.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania. Domyślne sortowanie dla zwracanej tablicy odbywa się malejąco przy użyciu pola invoice_date.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 10,
   "total_count": 10,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/invoices.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/invoices.json?offset=0"
 },
 "entities": [{
  "id": 42,
  "number": "4/01/2022",
  "currency": "PLN",
  "paid_price": 0,
  "notes": ""
  ...
 }, {
  "id": 43,
  "number": "5/01/2022",
  "currency": "PLN",
  "paid_price": 0,
  "notes": ""
  ...
 }]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/invoices/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/v3/invoices/42.json
     

Przykładowa odpowiedź

{
 "id": 42,
 "number": "1/01/2022",
 "currency": "PLN",
 "paid_price": 0,
 "notes": "",
 "kind": "vat",
 "payment_method": "cash",
 "split_payment": false,
 "split_payment_type": null,
 "recipient_signature": "",
 "seller_signature": "Jan Kowalski",
 "invoice_date": "2022-01-19",
 "sale_date": "2022-01-17",
 "status": "draft",
 "payment_date": "2022-02-02",
 "paid_date": "",
 "net_price": 12300,
 "tax_price": 2829,
 "gross_price": 15129,
 "left_to_pay": 15129,
 "client_id": 84,
 "client_company_name": "inFakt Sp. z o.o.",
 "client_street": "Kącik",
 "client_street_number": "4",
 "client_flat_number": null, 
 "client_city": "Kraków",
 "client_post_code": "30-549",
 "client_tax_code": "9452121681",
 "client_country": "PL",
 "bank_account": "",
 "bank_name": "",
 "swift": "",
 "sale_type": "",
 "invoice_date_kind": "sale_date",
 "document_markings_ids": [],
 "transaction_kind_id": null,
 "bdo_code": null,
 "receipt_number": null,
 "not_income": false,
 "vat_exchange_date_kind": null,
 "vat_exemption_reason": "",
 "split_payment_type": null,
 "services": [
  {
   "id": 179,
   "name": "Produkt 1",
   "tax_symbol": "23",
   "unit": "",
   "quantity": "1.0",
   "unit_net_price": 2300,
   "net_price": 12300,
   "gross_price": 15129,
   "tax_price": 2829,
   "symbol": ""
  }
 ],
 "extensions": {
  "payments": {
   "link": "https://www.infakt.pl/app/gateways/bluemedia/24924df1e55f472f83683591424c315f",
   "avaiable": true
  },
  "shares": {
   "link": "https://www.infakt.pl/app/twoja-faktura/1844249c-9b2c-4f75-9103-743b3c13a62f",
   "avaiable": true,
   "valid_until": 2022-02-20"
  }
 }
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404 Zasób nie został odnaleziony

Tworzenie

Faktura zawsze utworzy się w statusie draft. Po utworzeniu można oznaczyć ją jako zapłaconą, wydrukowaną lub wysłaną.

POST /v3/invoices.json

Tworzenie (wartość brutto/vat będzie wyliczona na podstawie przekazanych wartości netto i stawki VAT)

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 -d '{"invoice":{
 "payment_method":"cash", 
 "client_company_name": "company", 
 "services":[
  {
    "name": "Przykładowa Usługa", 
    "net_price": 6623, 
    "unit_net_price": 6623, 
    "tax_symbol": 23 
  }
 ]
}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices.json

Tworzenie (wartość netto/vat będzie wyliczona na podstawie przekazanych wartości brutto i stawki VAT)

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 -d '{"invoice":{
 "payment_method":"cash", 
 "client_company_name": "company", 
 "services":[
  {
    "name": "Przykładowa Usługa", 
    "gross_price": 6623, 
    "tax_symbol": 23 
  }
 ]
}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices.json

Tworzenie (fv z wieloma pozycjami z różnie zdefiniowanymi cenami i zapisanym kliencie)

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
-d '{ "invoice": {
 "payment_method": "transfer",
 "bank_account": "70102010130000010200026526",
 "client_id": 2,
 "services": [
   {
    "name": "Przykładowa Usługa",
    "quantity": 0.5,
    "gross_price": 6623
    "tax_symbol": 23
   },
   {
    "name": "Przykładowa Usługa 1",
    "net_price": 6623,
    "quantity": 3,
    "tax_symbol": 7
   }
 ]
}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices.json

Aby wystawić fakturę od wartości brutto podajemy gross_price i nie podajemy unit_net_price ani net_price. System wyliczy odpowiednio pozostałe wartości dla pozycji.
Jeśli unit_net_price lub net_price zostaną przekazane w parametrach zapytania dla pozycji, wartości na fakturze są zawsze liczone od wartości netto.
Cena netto, brutto i kwota podatku dla całości FV zostanie automatycznie wyliczona.

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
201 Zasób został poprawnie utworzony
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Aktualizacja faktury

Podczas aktualizacji, parametry są identyczne jak podczas tworzenia faktury. W przypadku aktualizacji listy produktów, usuwane są wszystkie istniejące produkty i tworzone nowe, według danych przekazanych w zapytaniu.

PUT /v3/invoices/{id}.json

Aktualizacja ogólnych danych faktury

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X PUT \
-d '{ "invoice":{"payment_method":"cash"}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42.json

Aktualizacja produktu fv

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X PUT \
-d '{ "invoice": {
 "payment_method":"cash", 
 "services": [
   {
     "name": "Przykładowa Usługa 7",
     "quantity": 0.5,
     "gross_price": 6623,
     "tax_symbol": 23
   }
 ]
}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Usuwanie faktury

DELETE /v3/invoices/{id}.json

Usuwanie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
  -X DELETE \
  https://api.infakt.pl/v3/invoices/42.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Następny numer faktury

GET /v3/invoices/next_number.json

Następny numer faktury jest nadawany na podstawie daty wystawienia faktury. W procesie wyboru kolejnego numeru faktury są brane pod uwagę tylko faktury z danego miesiąca.

Parametr Typ danych Wymagany Opis
kind string Nie Rodzaj faktury:
 • final – Faktura końcowa
 • advance – Faktura zaliczkowa
 • margin – Faktura marża
 • proforma – Faktura proforma
 • vat – Faktura VAT
date string Nie Data wystawienia w formacie RRRR-MM-DD

Pobranie następnego numeru faktury

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
  https://api.infakt.pl/v3/invoices/next_number.json?kind=vat

Przykładowa odpowiedź

{
 "next_number": "5/05/2022",
 "invoice_date": "2022-05-05",
 "invoice_kind": "vat"
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
POST /v3/invoices/{id}/paid.json
Parametr Typ danych Wymagany Opis
paid_date string Nie Data opłacenia w formacie RRRR-MM-DD

Oznaczenie faktury jako zapłacona

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST
 -d '{"paid_date":"2022-04-05"}' \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/paid.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym opłaceniu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Pobranie faktury w formacie pdf

GET /v3/invoices/{id}/pdf.json
Parametr Typ danych Wymagany Opis
document_type string Tak Rodzaj dokumentu:
 • original_copy – Orginał i Kopia
 • original – Orginał
 • copy – Kopia
 • original_duplicate – Duplikat orginału
 • copy_duplicate – Duplikat kopii
 • duplicate – Duplikat
 • regular – Bez adnotacji
 • double_regular – 2 Bez adnotacji
locale string Nie Język dokumentu: pl – Polski, en – Angielski, pe – polsko – angielski

Pobranie faktury w formacie pdf

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/pdf.json?document_type=original&locale=pl
W odpowiedzi zostaje zwrócona faktura w formie pliku PDF. Pobranie faktury jako PDF powoduje zmianę statusu faktury na „Wydrukowano”.

Wysłanie faktury via email

POST /v3/invoices/{id}/deliver_via_email.json

Przy wysyłce dokumentu pocztą elektroniczną, można podać adres email, na który będzie wysłana faktura. W przypadku, gdy nie zostanie podany – faktura zostanie wysłana na domyślny adres email Klienta. Wysłanie faktury e-mailem powoduje zmianę statusu faktury na „Wysłano.”

Parametr Typ danych Wymagany Opis
print_type string Tak Rodzaj dokumentu:
 • original – Orginał
 • copy – Kopia
 • original_duplicate – Duplikat orginału
 • copy_duplicate – Duplikat kopii
 • duplicate – Duplikat
 • regular – Bez adnotacji
locale string Nie Język dokumentu: pl – Polski, en – Angielski, pe – polsko – angielski
recipient string Nie Adres email odbiorcy
send_copy boolean Nie Czy wysłać na adres email właściciela konta?

Wysłanie faktury via email

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST
-d '{"print_type":"original"}' \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/deliver_via_email.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
202 Faktura została przekazana do wysłania
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów przy wysyłce.

Wysłanie faktury pocztą

POST /v3/invoices/{id}/deliver_via_post.json

Przy wysyłce dokumentu, adres do wysyłki zostanie pobrany z danych klienta.

Parametr Typ danych Wymagany Opis
print_type string Tak Rodzaj dokumentu:
 • original – Oryginał
 • copy – Kopia
 • original_duplicate – Duplikat oryginału
 • copy_duplicate – Duplikat kopii
 • duplicate – Duplikat
 • regular – Bez adnotacji
locale string Nie Język dokumentu: pl – Polski, en – Angielski, pe – polsko – angielski

Wysłanie faktury pocztą

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST
-d '{"print_type":"original"}' \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/deliver_via_post.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
202 Faktura została przekazana do wysłania
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów przy wysyłce.

Szybkie płatności

Funkcja szybkich płatności elektronicznych umożliwia stworzenie dla Faktury VAT adresu URL, po przejściu w który użytkownik może opłacić dany dokument za pomocą systemu płatniczego Blue Media.

Wyświetlenie linku

GET /v3/invoices/{id}/quick_payments.json

Pobranie linku płatności dla Faktury VAT

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/quick_payments.json

W przypadku, kiedy Faktura VAT posiada aktywną płatność, w odpowiedzi otrzymamy adres URL kierujący do bramki płatniczej.

Przykładowa odpowiedź

{
 "payment_link": "https://infakt.pl/app/gateways/bluemedia/24924df1e55f472f83683591424c315f"
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Wyświetlono adres URL aktywnej płatności
401 Brak autoryzacji do danego zasobu

Tworzenie linku

POST /v3/invoices/{id}/quick_payments.json

Tworzenie linku płatności dla Faktury VAT

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/quick_payments.json

W przypadku, kiedy udało się aktywować szybką płatność dla Faktury VAT, w odpowiedzi otrzymamy adres URL kierujący do bramki płatniczej. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat z listą powodów, które uniemożliwiają aktywowanie szybkiej płatności.

Przykładowa odpowiedź

{
 "payment_link": "https://infakt.pl/app/gateways/bluemedia/24924df1e55f472f83683591424c315f"
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
201 Stworzono adres URL aktywnej płatności
401 Brak autoryzacji do danego zasobu
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem

Usuwanie linku

DELETE /v3/invoices/{id}/quick_payments.json

Usuwanie linku płatności dla Faktury VAT

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X DELETE \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/quick_payments.json

W przypadku, kiedy Faktura VAT posiada aktywną płatność, wykonanie żądania spowoduje jej usunięcie.

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu aktywnej płatności
401 Brak autoryzacji do danego zasobu

Funkcja udostępniania linku do faktury umożliwia stworzenie dla Faktury VAT adresu URL, po przejściu na który użytkownik może zobaczyć podgląd faktury oraz wykonać podstawowe akcje, takie jak drukowanie, zaimportowanie do infakt jako koszt, opłacenie za pomocą systemu szybkich płatności.

Wyświetlenie linku

GET /v3/invoices/{id}/share_links.json

Pobranie linku dla Faktury VAT

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/share_links.json

W przypadku, kiedy Faktura VAT posiada włączoną opcję udostępniania, w odpowiedzi otrzymamy adres URL kierujący do faktury oraz datę ważności linku.

Przykładowa odpowiedź

{
 "share_link": "http://www.infakt.pl/app/twoja-faktura/1844249c-9b2c-4f75-9103-743b3c13a62f",
 "expiration_date": "2022-05-25"
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Dane dotyczące udostępnienia.
401 Brak autoryzacji do danego zasobu

Tworzenie linku

POST /v3/invoices/{id}/share_links.json

Tworzenie linku do udostępniania

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/share_links.json

W przypadku, kiedy udało się włączyć opcję udostępniania dla Faktury VAT, w odpowiedzi otrzymamy adres URL kierujący do faktury oraz datę ważności linku. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat z listą powodów, które uniemożliwiają włączenie opcji.

Przykładowa odpowiedź

{
 "share_link": "http://www.infakt.pl/app/twoja-faktura/1844249c-9b2c-4f75-9103-743b3c13a62f",
 "expiration_date": "2022-05-25"
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
201 Stworzono adres URL dla faktury
401 Brak autoryzacji do danego zasobu
403 Blokada związana z limitami posiadanego abonamentu
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem

Usuwanie linku

DELETE /v3/invoices/{id}/share_links.json

Usuwanie linku

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X DELETE \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/share_links.json

W przypadku, kiedy Faktura VAT posiada włączoną opcję udostępnienia, wykonanie żądania spowoduje jej wyłączenie.

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zwracany po poprawnym wyłączeniu udostępnienia
401 Brak autoryzacji do danego zasobu
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem

Przedłużanie ważności linku

POST /v3/invoices/{id}/share_links/prolong.json

Przedłużanie ważności linku

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/share_links/prolong.json

W przypadku, kiedy Faktura VAT posiada włączoną opcję udostępnienia, wykonanie żądania spowoduje przedłużenie jego ważności o kolejne 30 dni.

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zwracany po poprawnym przedłużeniu ważności linku
401 Brak autoryzacji do danego zasobu
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem

Załączniki faktury

Podgląd załączników faktur należących do użytkownika.

Listowanie załączników faktury

GET /v3/invoices/{id}/attachments.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Parametr Typ danych Wymagany Opis
id integer Tylko do odczytu ID załącznika
name string Tylko do odczytu Nazwa załącznika
content_type string Tylko do odczytu Typ załącznika
download_link string Tylko do odczytu Link do pobrania załącznika, ważny 10 minut

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następującą operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
  -H "Content-Type: application/json" \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/attachments.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 10,
   "total_count": 20,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/invoices/59/attachments.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/invoices/59/attachments.json?offset=0"
 },
 "entities": [{
  "id": 16,
  "name": "file.jpg",
  "content_type": "image/jpeg",
  "download_link": "https://confirmation-dev.s3.amazonaws.com/uploads/1d7c33a72-e502-4723-ar3r-5f20f6ee8eaf/original.jpg"
 }, {
  "id": 17,
  "name": "file.png",
  "content_type": "image/png",
  "download_link": "https://confirmation-dev.s3.amazonaws.com/uploads/1d7c33a72-e502-4723-ar3r-5f20f6ee8eaf/original.png"
 },...]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404 Zasób nie został odnaleziony

Podgląd załącznika

GET /v3/invoices/{id}/attachments/{id}.json

Przykład akcji podglądu:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
  -H "Content-Type: application/json" \
 https://api.infakt.pl/v3/invoices/42/attachments/16.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "id": 16,
 "name": "file.jpg",
 "content_type": "image/jpeg",
 "download_link": "https://confirmation-dev.s3.amazonaws.com/uploads/1d7c33a72-e502-4723-ar3r-5f20f6ee8eaf/original.jpg"
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404 Zasób nie został odnaleziony
comments powered by Disqus