Dokumentacja

Składki ZUS

Podgląd zestawienia składek ZUS użytkownika.

Definicja

Obiekt InsuranceFee zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
period_namestringTylko do odczytuNazwa okresu
payment_datestringTylko do odczytuTermin zapłaty
social_amount_priceintegerTylko do odczytuSkładki społeczne
health_amount_priceintegerTylko do odczytuSkładki zdrowotne
work_amount_priceintegerTylko do odczytuFundusz pracy
social_amount_paidintegerTylko do odczytuSuma zapłaconych składek społecznych
health_amount_paidintegerTylko do odczytuSuma zapłaconych składek zdrowotnych
work_amount_paidintegerTylko do odczytuSuma zapłaconego funduszu pracy
sum_amount_priceintegerTylko do odczytuSuma
show_payment_optionintegerTylko do odczytuPokazywanie opcji zapłaty
social_account_numberstringTylko do odczytuNumer konta dla składki społecznej (tylko dla poglądu)
health_account_numberstringTylko do odczytuNumer konta dla składki zdrowotnej (tylko dla poglądu)
work_account_numberstringTylko do odczytuNumer konta dla funduszu pracy (tylko dla poglądu)
statusstringTylko do odczytuStatus:
 • not_paid – Nie zapłacona
 • paid – Zapłacona
extensionshash (dictionary)Tylko do odczytuDodatkowe informacje:
 • payments – na temat szybkich płatności:
  enabled – Informacja czy są właczone pożyczki na płatność
  pragma_offer_details_link – Link do opłacenia podatku

Listowanie

GET /v3/insurance_fees.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/insurance_fees.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 7,
   "total_count": 7,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/insurance_fees.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/insurance_fees.json?offset=0"
 },
 "entities": [
  {
   "id": 7,
   "period_name": "Kwiecień 2022",
   "payment_date": "2022-05-20",
   "social_amount_price": 14843,
   "health_amount_price": 27040,
   "work_amount_price": 0,
   "social_amount_paid": 10000,
   "health_amount_paid": 5000,
   "work_amount_paid": 0,
   "sum_amount_price": 41883,
   "show_payment_option": false,
   "status": "not_paid"
  },
 ...
 ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/insurance_fees/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/insurance_fees/7.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "id": 7,
 "period_name": "Kwiecień 2022",
 "payment_date": "2022-05-20",
 "social_amount_price": 14843,
 "health_amount_price": 27040,
 "work_amount_price": 0,
 "social_amount_paid": 10000,
 "health_amount_paid": 5000,
 "work_amount_paid": 0,
 "sum_amount_price": 41883,
 "show_payment_option": false,
 "status": "not_paid",
 "social_account_number": "83 1010 1023 0000 2613 9510 0000",
 "health_account_number": "78 1010 1023 0000 2613 9520 0000",
 "work_account_number": "73 1010 1023 0000 2613 9530 0000",
 "extensions": {
  "payments": {
   "enabled": false,
   "pragma_offer_details_link": null
  }
 }
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu